สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองพาน16,766.506,277.9362.6 %ผ่าน675.52778.45-15.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่จัน13,369.894,535.3266.1 %ผ่าน208.441,553.01-645.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่สาย34,369.939,561.2672.2 %ผ่าน410.74883.52-115.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลจันจว้า32,987.0715,376.9153.4 %ผ่าน1,275.903,003.50-135.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านต้า10,777.8015,929.76-47.8 %ไม่ผ่าน312.68835.60-167.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านปล้องไม่ครบ7,840.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ823.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า9,438.872,253.0876.1 %ผ่าน391.17765.70-95.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบุญเรืองไม่ครบ3,683.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ550.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าก่อดำไม่ครบ2,270.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าแงะ14,025.467,793.9944.4 %ผ่าน7,962.881,533.0880.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าแดด23,526.827,702.8967.3 %ผ่าน1,997.041,118.3344.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย11,239.984,590.3859.2 %ผ่าน443.421,179.47-166.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ขะจาน6,750.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,835.29ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่คำ12,953.694,225.8667.4 %ผ่าน18,239.43432.1197.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ลาวไม่ครบ2,001.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่สรวย22,345.885,205.3676.7 %ผ่าน205.811,143.00-455.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงชัย18,473.46ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ470.53925.50-96.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของไม่ครบ3,378.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนไม่ครบ4,327.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,268.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเวียงเทิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสันทราย6,994.703,122.2255.4 %ผ่าน251.70376.59-49.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยไคร้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย39,556.93100,762.88-154.7 %ไม่ผ่าน3,662.5314,345.58-291.7 %ไม่ผ่าน
อบต. รอบเวียง37,108.293,027.9491.8 %ผ่าน489.59294.0039.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านดู่127,789.9221,700.6583.0 %ผ่าน978.9410,716.43-994.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนางแล91,137.694,308.4895.3 %ผ่าน810.08960.81-18.6 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่ข้าวต้ม56,400.836,154.2889.1 %ผ่าน11,258.79708.3093.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ยาว58,391.65921.3898.4 %ผ่าน1,752.41928.4047.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสันทราย (อำเภอเมืองเชียงราย)77,486.927,180.8090.7 %ผ่าน487.38610.42-25.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์59,989.173,446.7894.3 %ผ่าน1,112.66894.1519.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู13,196.241,926.5685.4 %ผ่าน1,699.71937.5344.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยสัก89,062.366,161.8293.1 %ผ่าน1,131.81187.4783.4 %ผ่าน
อบต. ริมกก37,575.123,364.0091.0 %ผ่าน1,569.51218.0086.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอยลานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย38,537.005,944.0084.6 %ผ่าน877.45518.7640.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าสาย82,475.004,763.7594.2 %ผ่าน2,568.461,466.1042.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอยฮาง81,346.602,057.9397.5 %ผ่าน1,003.75501.4450.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าสุด132,326.058,868.0093.3 %ผ่าน1,057.531,079.55-2.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย422,923.284,539.8498.9 %ผ่าน680.821,455.40-113.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ผางามไม่ครบ4,743.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ271.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเวียงเหนือไม่ครบ1,728.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนศิลาไม่ครบ4,033.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ771.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองชุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเวียง (เชียงของ)29,097.114,114.0085.9 %ผ่าน1,342.32991.7026.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสถาน10,892.613,097.9471.6 %ผ่าน1,244.91573.3053.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลครึ่ง37,694.822,732.0092.8 %ผ่าน1,262.15605.0052.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ30,747.265,170.7083.2 %ผ่าน1,877.85869.8453.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีดอนชัยไม่ครบ2,933.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ717.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ริมโขงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เวียงไม่ครบ2,909.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ358.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลงิ้ว32,657.425,037.7884.6 %ผ่าน1,143.851,316.25-15.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ปล้อง6,187.282,829.0054.3 %ผ่าน1,024.47391.2061.8 %ผ่าน
อบต. แม่ลอย5,650.401,937.0065.7 %ผ่าน2,546.18588.5076.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน7,257.831,583.0078.2 %ผ่าน1,014.80504.8050.3 %ผ่าน
อบต. ตับเต่า7,027.873,828.8845.5 %ผ่าน1,747.72626.1064.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหงาว29,143.883,802.5687.0 %ผ่าน1,076.23426.9760.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสันทรายงาม5,483.20342.1193.8 %ผ่าน891.77123.2386.2 %ผ่าน
อบต. ศรีดอนไชย10,455.312,145.0079.5 %ผ่าน3,321.78341.0089.7 %ผ่าน
อบต. หนองแรด6,436.242,128.1166.9 %ผ่าน2,366.43327.5086.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด7,770.584,665.0740.0 %ผ่าน927.811,020.77-10.0 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่อ้อ42,063.992,963.0093.0 %ผ่าน23,231.701,113.5395.2 %ผ่าน
อบต. ธารทอง45,795.753,333.0092.7 %ผ่าน877.84455.3748.1 %ผ่าน
อบต. สันติสุข18,635.032,208.3688.1 %ผ่าน672.97244.0063.7 %ผ่าน
อบต. ดอยงาม18,983.241,063.4594.4 %ผ่าน5,749.83261.5095.5 %ผ่าน
อบต. หัวง้ม21,206.593,143.0085.2 %ผ่าน896.68285.0068.2 %ผ่าน
อบต. เจริญเมือง22,509.513,545.6284.2 %ผ่าน826.76400.0251.6 %ผ่าน
อบต. ป่าหุ่ง44,940.931,656.0396.3 %ผ่าน1,590.672,581.80-62.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ม่วงคำ6,446.233,860.0040.1 %ผ่าน737.71676.288.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว12,057.013,374.5772.0 %ผ่าน4,736.96667.9585.9 %ผ่าน
อบต.สันกลาง262,951.843,193.4298.8 %ผ่าน1,001.51ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่เย็นไม่ครบ2,388.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ471.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองพาน30,904.056,856.3077.8 %ผ่าน626.621,503.35-139.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ทานตะวัน11,992.002,972.7875.2 %ผ่าน1,392.96547.4660.7 %ผ่าน
อบต. เวียงห้าว19,575.14ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ939.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสันมะค่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโรงช้าง5,458.461,201.0078.0 %ผ่าน773.45241.1068.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่จันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสายน้ำคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าซาง10,467.926,315.2339.7 %ผ่าน298.2935,518.50-11,807.4 %ไม่ผ่าน
อบต. สันทราย6,256.551,747.2672.1 %ผ่าน661.01269.2059.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกไม่ครบ2,939.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง39,447.737,298.9581.5 %ผ่าน1,617.461,653.90-2.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ไร่5,603.402,917.4047.9 %ผ่าน409.94933.70-127.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ศรีค้ำไม่ครบ14,461,511.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ689.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จอมสวรรค์6,593.781,152.6082.5 %ผ่าน595.35271.1654.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน7,978.563,905.5751.0 %ผ่าน4,804.461,392.3871.0 %ผ่าน
อบต. ป่าสัก7,312.232,745.7462.5 %ผ่าน829.22648.2521.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแซว7,432.553,274.5055.9 %ผ่าน1,603.19902.6743.7 %ผ่าน
อบต. ศรีดอนมูล10,573.212,662.0074.8 %ผ่าน1,247.90378.6069.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่เงิน21,899.432,756.1587.4 %ผ่าน1,442.40578.8659.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโยนก7,979.812,760.0565.4 %ผ่าน835.25284.7365.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ27,396.344,695.5782.9 %ผ่าน579.821,749.90-201.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยไคร้5,549.422,482.6255.3 %ผ่าน726.02ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะช้างไม่ครบ2,740.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,349.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โป่งผา7,486.234,844.2935.3 %ผ่าน2,425.911,348.9344.4 %ผ่าน
อบต. ศรีเมืองชุมไม่ครบ4,045.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,036.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,293.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านด้าย6,284.681,320.6079.0 %ผ่าน682.00583.0014.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามไม่ครบ1,902.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,125.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเวียงสรวย8,204.513,290.7259.9 %ผ่าน98.17420.50-328.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ป่าแดด18,442.556,515.0564.7 %ผ่าน1,662.99675.3659.4 %ผ่าน
อบต. แม่พริกไม่ครบ4,219.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ689.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีถ้อย16,363.712,694.0083.5 %ผ่าน1,634.531,092.0533.2 %ผ่าน
อบต. ท่าก๊อ32,015.394,072.8687.3 %ผ่าน2,138.461,835.3914.2 %ไม่ผ่าน
อบต. วาวี59,917.923,840.3593.6 %ผ่าน2,639.93730.0572.3 %ผ่าน
อบต. เจดีย์หลวงไม่ครบ1,693.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ327.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สันสลีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง17,155.442,360.4986.2 %ผ่าน1,628.35811.8350.1 %ผ่าน
อบต. บ้านโป่ง22,965.732,062.4491.0 %ผ่าน1,162.10458.0060.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่างิ้ว23,315.473,927.8283.2 %ผ่าน1,530.09752.6250.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์7,111.80ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,437.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่เจดีย์ใหม่10,599.651,350.3187.3 %ผ่าน1,892.02344.7081.8 %ผ่าน
อบต. แม่เปา14,385.39ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ9,811.33ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ต๋ำ13,594.902,514.7181.5 %ผ่าน8,366.33402.6095.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไม้ยา30,861.253,159.4089.8 %ผ่าน1,817.091,011.3444.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเม็งรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาดควัน54,148.842,589.6795.2 %ผ่าน231.71487.72-110.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงยาย10,151.882,342.0076.9 %ผ่าน1,066.46608.5042.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ7,484.013,281.3456.2 %ผ่าน1,992.151,261.9236.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหล่ายงาว11,599.631,807.4484.4 %ผ่าน1,094.57702.2735.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าข้ามไม่ครบ2,053.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ488.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลต้า10,334.042,980.0071.2 %ผ่าน889.48163.1581.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าตาล30,923.542,941.0090.5 %ผ่าน983.351,247.00-26.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลยางฮอม20,212.964,460.8277.9 %ผ่าน1,314.66779.5740.7 %ผ่าน
อบต. เทอดไทย7,992.632,396.5370.0 %ผ่าน2,735.662,367.2813.5 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่สลองใน28,876.854,183.3685.5 %ผ่าน1,843.261,025.9744.3 %ผ่าน
อบต. แม่สลองนอกไม่ครบ2,113.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ39,203.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ฟ้าหลวง24,819.484,325.2282.6 %ผ่าน1,214.741,589.00-30.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดงมะดะ8,093.272,531.0068.7 %ผ่าน854.32613.8228.2 %ผ่าน
อบต. จอมหมอกแก้ว49,588.143,125.0093.7 %ผ่าน700.11225.8567.7 %ผ่าน
อบต. บัวสลี15,627.364,282.5072.6 %ผ่าน572.66333.2941.8 %ผ่าน
อบต. ป่าก่อดำ26,635.032,308.7791.3 %ผ่าน945.0290.7490.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่48,313.651,909.0096.0 %ผ่าน779.80262.7766.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ5,215.761,964.5262.3 %ผ่าน3,309.99565.5082.9 %ผ่าน
อบต.ดงมหาวัน12,127.792,656.6778.1 %ผ่าน942.86509.4546.0 %ผ่าน
อบต.ป่าซาง13,456.044,777.4464.5 %ผ่าน1,066.21276.6074.1 %ผ่าน
อบต. ปงน้อย8,073.093,666.0054.6 %ผ่าน958.12409.8057.2 %ผ่าน
อบต.โชคชัย7,584.26486.2593.6 %ผ่าน1,431.67390.3472.7 %ผ่าน
อบต.หนองป่าก่อ7,939.231,527.5180.8 %ผ่าน1,464.14ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเวียงกาหลงไม่ครบ4,621.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ