สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน12,240.783,047.7675.1 %ผ่าน812.065,790.70-613.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลขุนยวม12,059.785,362.0055.5 %ผ่าน373.471,209.90-224.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปาย8,302.674,185.2649.6 %ผ่าน321.80875.35-172.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย12,978.2618,071.00-39.2 %ไม่ผ่าน479.471,056.00-120.2 %ไม่ผ่าน
อบจ.แม่ฮ่องสอน12,762.2510,252.4919.7 %ไม่ผ่าน11,784.672,657.1577.5 %ผ่าน
อบต. ห้วยโป่ง6,716.002,909.0056.7 %ผ่าน1,171.21785.5932.9 %ผ่าน
อบต. ผาบ่อง21,716.344,747.0278.1 %ผ่าน2,129.95440.5079.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,857.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หมอกจำแป่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยผา5,693.301,807.9068.2 %ผ่าน1,971.77711.5563.9 %ผ่าน
อบต. ห้วยปูลิง5,215.7782.0098.4 %ผ่าน2,294.77363.6484.2 %ผ่าน
อบต. แม่เงาไม่ครบ1,365.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ405.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองปอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยไม่ครบ449.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ171.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เวียงใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ5,974.351,227.0079.5 %ผ่าน2,055.04746.5263.7 %ผ่าน
อบต. แม่นาเติง6,072.162,357.2261.2 %ผ่าน2,000.931,707.6414.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้6,269.462,015.6267.9 %ผ่าน1,990.47763.3361.7 %ผ่าน
อบต. ทุ่งยาว8,533.032,119.9775.2 %ผ่าน2,220.77173.7592.2 %ผ่าน
อบต. เมืองแปง6,375.861,172.1081.6 %ผ่าน2,135.85667.3568.8 %ผ่าน
อบต. โป่งสา4,892.92609.0087.6 %ผ่าน5,058.82420.7191.7 %ผ่าน
อบต. บ้านกาศ7,177.244,591.1736.0 %ผ่าน1,908.931,319.5630.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้7,524.812,965.0260.6 %ผ่าน1,065.551,057.300.8 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่คง6,630.913,469.0047.7 %ผ่าน3,353.27730.4078.2 %ผ่าน
อบต. แม่เหาะ5,734.531,160.0079.8 %ผ่าน6,801.57237.5096.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ยวม23,004.945,047.0078.1 %ผ่าน1,985.901,329.3733.1 %ผ่าน
อบต. เสาหินไม่ครบ245.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ453.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าแป๋5,591.61ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,734.11ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ลาน้อย5,325.033,349.0037.1 %ผ่าน635.23431.1532.1 %ผ่าน
อบต. แม่ลาหลวง5,402.302,318.0057.1 %ผ่าน1,947.68399.5979.5 %ผ่าน
อบต. ท่าผาปุ้ม6,991.301,555.0077.8 %ผ่าน1,391.37512.8663.1 %ผ่าน
อบต. แม่โถ5,575.45756.0086.4 %ผ่าน1,444.37381.1773.6 %ผ่าน
อบต. ห้วยห้อมไม่ครบ2,198.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ292.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่นาจางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สันติคีรีไม่ครบ991.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ456.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขุนแม่ลาน้อย5,540.941,105.0080.1 %ผ่าน1,314.51581.4055.8 %ผ่าน
อบต. สบเมย5,303.561,622.0069.4 %ผ่าน1,985.83170.7591.4 %ผ่าน
อบต. แม่คะตวนไม่ครบ9,787.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,072.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กองก๋อย5,332.482,218.0058.4 %ผ่าน4,154.14535.0087.1 %ผ่าน
อบต. แม่สวด5,466.785,859.00-7.2 %ไม่ผ่าน2,195.531,537.0030.0 %ผ่าน
อบต. ป่าโปงไม่ครบ1,086.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ470.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่สามแลบ6,574.202,523.0861.6 %ผ่าน2,080.96772.0062.9 %ผ่าน
อบต.สบป่องไม่ครบ1,823.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปางมะผ้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ถ้ำลอดไม่ครบ1,662.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,274.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาปู่ป้อม5,579.581,253.0077.5 %ผ่าน2,067.83627.0069.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊5,184.031,084.0079.1 %ผ่าน1,367.39436.2568.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง8,397.893,917.0153.4 %ผ่าน363.891,866.00-412.8 %ไม่ผ่าน
อบต.ขุนยวม5,892.30974.0083.5 %ผ่าน2,079.17862.6058.5 %ผ่าน
อบต.แม่อูคอ6,604.251,718.0074.0 %ผ่าน1,602.31269.7683.2 %ผ่าน