สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองชุมแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองตาคลี15,754.9420,424.00-29.6 %ไม่ผ่าน634.66574.859.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าตะโก7,535.137,671.22-1.8 %ไม่ผ่าน261.48274.55-5.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโกรกพระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลช่องแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพยุหะ11,581.729,473.0318.2 %ไม่ผ่าน2,901.542,026.2030.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไพศาลี10,238.168,353.5418.4 %ไม่ผ่าน387.764,243.25-994.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลาดยาว8,894.988,691.202.3 %ไม่ผ่าน388.213,218.89-729.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัว19,392.0313,873.9028.5 %ผ่าน431.734,136.40-858.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองเบน11,348.243,609.0068.2 %ผ่าน145.97295.70-102.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว50,572.796,077.5788.0 %ผ่าน502.031,598.80-218.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตากฟ้า15,955.6210,529.6334.0 %ผ่าน511.80962.50-88.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทับกฤชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักไม่ครบ14,728.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,391.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางประมุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ8,805.488,884.71-0.9 %ไม่ผ่าน448.251,150.55-156.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ127,566.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กลางแดด6,288.235,073.0019.3 %ไม่ผ่าน505.92159.9568.4 %ผ่าน
อบต. เกรียงไกรไม่ครบ6,138.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ947.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่5,429.072,122.0060.9 %ผ่าน326.64252.4822.7 %ผ่าน
อบต. ตะเคียนเลื่อนไม่ครบ5,870.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นครสวรรค์ตกไม่ครบ8,189.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,304.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นครสวรรค์ออก13,832.447,397.0046.5 %ผ่าน607.323,678.45-505.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บางพระหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางม่วง11,149.423,911.7064.9 %ผ่าน537.61495.307.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านมะเกลือ8,534.614,207.5050.7 %ผ่าน671.52380.7643.3 %ผ่าน
อบต. บ้านแก่ง6,651.532,920.0056.1 %ผ่าน662.63286.8056.7 %ผ่าน
อบต. พระนอน23,510.425,951.0074.7 %ผ่าน5,622.201,776.5068.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์28,661.377,124.6075.1 %ผ่าน601.502,089.00-247.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด7,670.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,228.84ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกระโดน12,516.089,232.0026.2 %ผ่าน1,187.171,632.80-37.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลิง14,138.8516,764.18-18.6 %ไม่ผ่าน1,091.86570.0047.8 %ผ่าน
อบต. บึงเสนาท8,656.622,739.9068.3 %ผ่าน351.35705.36-100.8 %ไม่ผ่าน
อบต. โกรกพระ36,781.813,729.4089.9 %ผ่าน1,831.101,484.0219.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ยางตาลไม่ครบ2,835.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ248.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ29,882.523,352.0088.8 %ผ่าน1,007.64663.7534.1 %ผ่าน
อบต. นากลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ206.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศาลาแดง6,503.523,656.7043.8 %ผ่าน703.02244.9265.2 %ผ่าน
อบต. เนินกว้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เนินศาลา6,172.362,131.0065.5 %ผ่าน639.77228.0064.4 %ผ่าน
อบต. หาดสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับกฤช5,642.433,935.6730.2 %ผ่าน1,234.46777.1037.0 %ผ่าน
อบต. พิกุล6,372.982,658.6358.3 %ผ่าน760.12317.2058.3 %ผ่าน
อบต. เกยไชย18,136.087,981.0956.0 %ผ่าน816.36219.1573.2 %ผ่าน
อบต. ท่าไม้ไม่ครบ4,225.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ540.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางเคียนไม่ครบ4,632.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ400.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกระเจา5,704.482,653.9453.5 %ผ่าน1,208.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พันลานไม่ครบ3,488.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ389.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกหม้อ6,459.743,091.2152.1 %ผ่าน711.62390.8545.1 %ผ่าน
อบต. ไผ่สิงห์5,555.782,505.1254.9 %ผ่าน1,890.38350.0081.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง6,325.703,190.9749.6 %ผ่าน694.64296.3557.3 %ผ่าน
อบต. ทับกฤชใต้5,887.671,803.0069.4 %ผ่าน7,246.13492.8093.2 %ผ่าน
อบต. หนองบัว8,258.65ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,624.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ธารทหาร7,443.93ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,115.80ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยร่วม6,857.052,713.2060.4 %ผ่าน949.16448.6052.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยถั่วเหนือ6,056.352,264.0062.6 %ผ่าน670.22232.1565.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่6,595.404,273.4035.2 %ผ่าน638.06666.75-4.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง5,966.846,037.38-1.2 %ไม่ผ่าน1,355.31687.6049.3 %ผ่าน
อบต. วังบ่อ9,797.056,316.0035.5 %ผ่าน3,076.391,392.9954.7 %ผ่าน
อบต. ท่างิ้ว6,864.093,634.2647.1 %ผ่าน770.16346.7555.0 %ผ่าน
อบต. บางตาหงายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หูกวาง8,890.473,268.0863.2 %ผ่าน770.51731.505.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองไม่ครบ4,482.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ917.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านแดนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางแก้ว6,924.82ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ838.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีดไม่ครบ3,847.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ503.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาสัง6,146.772,263.1863.2 %ผ่าน841.65307.0063.5 %ผ่าน
อบต. ด่านช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกรดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู7,781.753,044.7060.9 %ผ่าน802.43280.0065.1 %ผ่าน
อบต. บึงปลาทู10,291.503,545.0165.6 %ผ่าน816.31180.5077.9 %ผ่าน
อบต. เจริญผล7,197.294,555.2736.7 %ผ่าน810.70273.6066.3 %ผ่าน
อบต. มหาโพธิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า5,960.413,178.4346.7 %ผ่าน1,271.49636.5049.9 %ผ่าน
อบต. เขาดินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวดง6,444.322,820.0056.2 %ผ่าน1,095.56149.8386.3 %ผ่าน
อบต. ตาคลีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ช่องแค7,554.315,244.7930.6 %ผ่าน862.93489.2643.3 %ผ่าน
อบต. จันเสน6,221.033,519.0043.4 %ผ่าน933.48ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยหอม8,681.044,387.0049.5 %ผ่าน919.28779.1815.2 %ไม่ผ่าน
อบต. หัวหวาย6,827.362,544.0062.7 %ผ่าน1,919.06729.7362.0 %ผ่าน
อบต. หนองโพ6,922.495,898.0214.8 %ไม่ผ่าน1,109.311,114.35-0.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองหม้อไม่ครบ5,933.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ529.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สร้อยทอง6,594.362,712.7058.9 %ผ่าน939.92756.1019.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ลาดทิพรส6,159.945,162.5216.2 %ไม่ผ่าน941.20243.2074.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต7,223.305,171.0028.4 %ผ่าน6,325.211,122.7182.3 %ผ่าน
อบต. ท่าตะโกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พนมรอกไม่ครบ4,550.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ614.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวถนน7,884.843,828.0051.5 %ผ่าน972.311,191.10-22.5 %ไม่ผ่าน
อบต. สายลำโพง7,070.885,514.2322.0 %ผ่าน1,064.54665.5037.5 %ผ่าน
อบต. วังมหากร9,341.273,781.2059.5 %ผ่าน1,023.66305.9070.1 %ผ่าน
อบต. ดอนคาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทำนบ5,955.702,585.0056.6 %ผ่าน919.50160.5082.5 %ผ่าน
อบต. วังใหญ่6,415.882,696.7858.0 %ผ่าน895.62308.7565.5 %ผ่าน
อบต. พนมเศษ5,919.162,106.0064.4 %ผ่าน961.54361.9562.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง19,861.571,387.5193.0 %ผ่าน1,163.51342.0070.6 %ผ่าน
อบต. โคกเดื่อไม่ครบ3,100.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ608.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สำโรงชัย7,163.893,795.8047.0 %ผ่าน1,370.74581.0357.6 %ผ่าน
อบต. วังน้ำลัด7,386.854,005.0045.8 %ผ่าน1,241.74530.1057.3 %ผ่าน
อบต. ตะคร้อ7,497.805,389.0028.1 %ผ่าน1,041.292,148.70-106.3 %ไม่ผ่าน
อบต. โพธิ์ประสาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังข่อย16,943.712,925.6682.7 %ผ่าน1,777.26921.5048.2 %ผ่าน
อบต. นาขอม22,455.304,627.6679.4 %ผ่าน1,619.32358.1577.9 %ผ่าน
อบต. ไพศาลี9,071.424,969.1445.2 %ผ่าน1,140.86321.8571.8 %ผ่าน
อบต. พยุหะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เนินมะกอก7,179.522,764.0061.5 %ผ่าน985.63325.7567.0 %ผ่าน
อบต. นิคมเขาบ่อแก้ว5,839.383,551.0039.2 %ผ่าน1,179.741,113.405.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ยางขาว7,074.861,806.0074.5 %ผ่าน676.82455.9232.6 %ผ่าน
อบต. ย่านมัทรี8,189.983,999.0051.2 %ผ่าน573.021,245.75-117.4 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาทอง9,344.874,258.3054.4 %ผ่าน956.29777.0018.7 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำทรง6,321.174,281.4532.3 %ผ่าน868.25131.3584.9 %ผ่าน
อบต. เขากะลา6,854.383,597.0347.5 %ผ่าน1,584.251,323.2616.5 %ไม่ผ่าน
อบต. สระทะเลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลาดยาว7,248.244,175.8942.4 %ผ่าน967.475,029.31-419.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยน้ำหอม6,532.023,011.0053.9 %ผ่าน941.04977.86-3.9 %ไม่ผ่าน
อบต. วังม้า8,115.474,620.6043.1 %ผ่าน1,107.71172.4884.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมืองไม่ครบ2,268.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ20,861.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สร้อยละคร6,123.122,719.1955.6 %ผ่าน663.50267.3759.7 %ผ่าน
อบต. มาบแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองยาวไม่ครบ3,202.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว6,261.472,734.3356.3 %ผ่าน746.94368.9550.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เนินขี้เหล็ก7,275.903,946.0045.8 %ผ่าน991.25589.0040.6 %ผ่าน
อบต. ศาลเจ้าไก่ต่อ6,225.785,519.3211.3 %ไม่ผ่าน1,027.38804.2021.7 %ผ่าน
อบต. สระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตากฟ้า6,209.384,083.9734.2 %ผ่าน915.25486.3846.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์7,338.833,309.0954.9 %ผ่าน1,066.32609.9842.8 %ผ่าน
อบต. สุขสำราญ7,244.583,764.7848.0 %ผ่าน990.75406.5159.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุลไม่ครบ4,663.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ428.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พุนกยูง8,112.903,341.0058.8 %ผ่าน943.94378.4859.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลอุดมธัญญาไม่ครบ4,890.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,914.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่วงก์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.แม่เล่ย์10,998.136,382.9342.0 %ผ่าน3,442.731,082.0568.6 %ผ่าน
อบต. วังซ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาชนกัน18,499.5040,547.31-119.2 %ไม่ผ่าน2,150.75499.9876.8 %ผ่าน
อบต.แม่เปินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง7,593.715,933.0021.9 %ผ่าน1,334.21879.2934.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์9,945.906,250.0037.2 %ผ่าน1,309.43761.4041.9 %ผ่าน