สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองอุทัยธานี19,546.18116,731.02-497.2 %ไม่ผ่าน439.4011,894.85-2,607.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาบางแกรกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตลุกดู่17,908.5117,964.00-0.3 %ไม่ผ่าน1,029.553,695.10-258.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทัพทัน23,306.254,179.6582.1 %ผ่าน1,116.55948.0915.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านไร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองการุ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลานสักไม่ครบ8,125.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,249.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์6,021.754,601.0023.6 %ผ่าน2,178.511,211.5044.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองขาหย่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองฉาง7,664.732,775.4263.8 %ผ่าน256.591,420.20-453.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบ16,405.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมไม่ครบ5,286.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ940.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนขวาง5,637.931,410.0075.0 %ผ่าน1,462.12249.8982.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ6,107.942,881.0052.8 %ผ่าน344.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าซุง6,072.370.000.0 %รายงานไม่ครบ601.480.000.0 %รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก8,744.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ682.14ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองไผ่แบน7,725.324,579.1540.7 %ผ่าน713.53529.0425.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง6,735.284,285.5336.4 %ผ่าน461.27242.2647.5 %ผ่าน
อบต. โคกหม้อไม่ครบ2,640.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ246.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองยายดา5,875.511,725.0070.6 %ผ่าน585.09392.2733.0 %ผ่าน
อบต. หนองกลางดง5,895.793,901.0033.8 %ผ่าน859.70705.7417.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มไม่ครบ4,620.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองสระ6,113.223,455.0043.5 %ผ่าน494.11687.42-39.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ6,520.743,793.1841.8 %ผ่าน694.971,078.87-55.2 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองหลวง9,306.8318,630.00-100.2 %ไม่ผ่าน927.622,850.00-207.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพลวงสองนางไม่ครบ3,915.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไผ่เขียว7,264.609,065.94-24.8 %ไม่ผ่าน3,320.952,988.6110.0 %ไม่ผ่าน
อบต. บ่อยาง6,091.37ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,043.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองฉางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองยาง6,196.774,052.4034.6 %ผ่าน881.391,056.74-19.9 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองนางนวลไม่ครบ2,622.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ367.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อุทัยเก่า7,738.903,810.0050.8 %ผ่าน544.78335.9038.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขากวางทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองขาหย่างไม่ครบ3,231.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ512.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ไม่ครบ2,745.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าโพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หลุมเข้า6,369.092,168.8665.9 %ผ่าน581.66623.93-7.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านไร่ไม่ครบ4,119.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6,063.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทัพหลวง7,749.714,066.0047.5 %ผ่าน8,628.49786.7190.9 %ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง5,771.191,960.0066.0 %ผ่าน1,098.25471.6057.1 %ผ่าน
อบต. คอกควายไม่ครบ6,692.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ582.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองการุ้ง6,259.643,751.0040.1 %ผ่าน1,004.53964.634.0 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองจอกไม่ครบ4,118.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ925.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หูช้างไม่ครบ4,010.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,031.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านบึง7,047.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,037.08383.7963.0 %ผ่าน
อบต. บ้านใหม่คลองเคียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบ่มกล้วยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เจ้าวัดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลานสัก37,905.335,910.0084.4 %ผ่าน1,734.24890.5348.7 %ผ่าน
อบต. ประดู่ยืน6,699.953,660.0045.4 %ผ่าน1,295.68947.6026.9 %ผ่าน
อบต. ป่าอ้อไม่ครบ3,019.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ333.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ระบำ7,604.095,234.0031.2 %ผ่าน2,654.841,553.4841.5 %ผ่าน
อบต. น้ำรอบ5,786.093,401.6841.2 %ผ่าน1,369.217,601.90-455.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งนางาม6,988.933,318.0052.5 %ผ่าน1,330.801,195.6410.2 %ไม่ผ่าน
อบต. สุขฤทัยไม่ครบ7,145.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,193.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทองหลางไม่ครบ867.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,180.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยคตไม่ครบ4,196.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองสรวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหาดทนง8,349.835,885.6129.5 %ผ่าน356.11393.39-10.5 %ไม่ผ่าน
อบต.ทุ่งพง5,900.112,425.6658.9 %ผ่าน397.8699.0975.1 %ผ่าน