สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร53,125.7128,468.1946.4 %ผ่าน433.3716,184.85-3,634.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนครชุม14,397.5014,771.47-2.6 %ไม่ผ่าน221.51508.49-129.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย120,566.374,925.1995.9 %ผ่าน229.451,703.82-642.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสลกบาตร16,232.31145,875.00-798.7 %ไม่ผ่าน495.933,473.56-600.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี68,714.107,453.6889.2 %ผ่าน497.45167.3566.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองขลุง42,731.468,419.9780.3 %ผ่าน254.34973.33-282.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย9,811.8010,898.47-11.1 %ไม่ผ่าน3,619.671,675.7053.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าพุทรา24,591.366,278.3474.5 %ผ่าน275.89758.96-175.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ41,407.1210,492.2574.7 %ผ่าน322.641,530.58-374.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไทรงาม11,645.3411,286.353.1 %ไม่ผ่าน331.09859.55-159.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปากดง19,025.13407.2097.9 %ผ่าน184.93153.7616.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลานกระบือ9,767.277,441.1023.8 %ผ่าน425.19295.9830.4 %ผ่าน
อบจ. กำแพงเพชร112,471.5876,675.7531.8 %ผ่าน9,942.8527,458.23-176.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ไตรตรึงษ์9,516.575,425.3843.0 %ผ่าน1,016.711,392.86-37.0 %ไม่ผ่าน
อบต. อ่างทอง11,628.8312,814.28-10.2 %ไม่ผ่าน1,518.061,320.4113.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ9,309.907,153.4923.2 %ผ่าน1,472.844,785.63-224.9 %ไม่ผ่าน
อบต. นครชุม8,295.676,411.2122.7 %ผ่าน856.74433.3549.4 %ผ่าน
อบต. ทรงธรรม10,409.707,274.3130.1 %ผ่าน979.13458.4353.2 %ผ่าน
อบต. ลานดอกไม้12,266.834,228.0065.5 %ผ่าน1,044.43532.0049.1 %ผ่าน
เทศบาลเมืองหนองปลิง8,196.36101.6898.8 %ผ่าน993.811,228.50-23.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี9,814.153,750.0061.8 %ผ่าน2,566.92783.7569.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล7,386.936,849.817.3 %ไม่ผ่าน3,127.68617.5080.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเทพนคร37,210.4811,664.7268.7 %ผ่าน4,646.202,700.7341.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง18,770.255,482.6070.8 %ผ่าน1,151.59514.9055.3 %ผ่าน
อบต. ท่าขุนราม36,334.594,820.4186.7 %ผ่าน683.961,012.68-48.1 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองแม่ลาย10,260.173,817.3562.8 %ผ่าน883.50215.6575.6 %ผ่าน
อบต.ธำรงค์7,781.26392.0095.0 %ผ่าน726.81528.2027.3 %ผ่าน
อบต. สระแก้ว7,386.933,961.5046.4 %ผ่าน3,127.681,504.4451.9 %ผ่าน
อบต. ไทรงาม9,488.593,475.0063.4 %ผ่าน951.69392.5058.8 %ผ่าน
อบต. หนองคล้า9,977.843,665.8863.3 %ผ่าน1,029.86449.1056.4 %ผ่าน
อบต. หนองทอง13,885.986,232.0055.1 %ผ่าน958.99199.5079.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง9,584.623,329.0065.3 %ผ่าน949.6993.5090.2 %ผ่าน
อบต. มหาชัย8,925.633,902.8256.3 %ผ่าน3,804.71218.5094.3 %ผ่าน
อบต. พานทอง6,286.26ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ955.81780.0018.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองแม่แตง20,031.362,766.2486.2 %ผ่าน1,258.42420.4666.6 %ผ่าน
อบต. คลองน้ำไหล11,559.056,399.2544.6 %ผ่าน2,209.47561.4974.6 %ผ่าน
อบต. โป่งน้ำร้อน8,388.325,865.0030.1 %ผ่าน1,881.521,372.2327.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา26,341.4113,223.9449.8 %ผ่าน2,012.423,500.67-74.0 %ไม่ผ่าน
อบต. สักงาม10,395.876,446.0038.0 %ผ่าน1,542.01494.5567.9 %ผ่าน
อบต. ยางสูง16,842.514,328.1074.3 %ผ่าน989.79361.9563.4 %ผ่าน
อบต. ป่าพุทรา23,048.413,886.0083.1 %ผ่าน1,536.39564.1063.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ7,072.543,359.0052.5 %ผ่าน694.52413.5040.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร20,254.404,916.1275.7 %ผ่าน716.80ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อถ้ำ21,214.632,573.0087.9 %ผ่าน1,625.944,921.00-202.7 %ไม่ผ่าน
อบต.ดอนแตงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังชะพลู7,721.674,580.3140.7 %ผ่าน1,693.30380.0077.6 %ผ่าน
อบต. โค้งไผ่10,208.044,678.2054.2 %ผ่าน1,129.39527.3053.3 %ผ่าน
เทศบาลเมืองปางมะค่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังหามแห6,775.174,154.2638.7 %ผ่าน1,086.21288.0073.5 %ผ่าน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล10,392.114,163.2359.9 %ผ่าน3,844.34502.8586.9 %ผ่าน
อบต. คลองขลุง35,707.515,299.0085.2 %ผ่าน3,654.141,122.8269.3 %ผ่าน
อบต. ท่ามะเขือ32,292.343,277.4289.9 %ผ่าน10,069.23342.0096.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา23,764.824,673.0080.3 %ผ่าน978.35796.3818.6 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่ลาด17,047.723,439.5079.8 %ผ่าน731.92688.935.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังยาง19,555.1710,756.4245.0 %ผ่าน763.61594.6522.1 %ผ่าน
อบต. วังแขม40,239.287,029.0082.5 %ผ่าน1,186.65522.2256.0 %ผ่าน
อบต. หัวถนน6,055.642,073.0065.8 %ผ่าน817.07246.5069.8 %ผ่าน
อบต. วังไทร11,340.604,456.0060.7 %ผ่าน1,075.17383.4464.3 %ผ่าน
อบต. วังบัว9,665.315,597.0042.1 %ผ่าน970.68446.5054.0 %ผ่าน
อบต. คลองสมบูรณ์5,871.713,399.0042.1 %ผ่าน1,055.01257.5375.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านพราน7,749.024,696.0739.4 %ผ่าน1,108.12904.6418.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองหัววัว6,686.333,887.0241.9 %ผ่าน907.80715.4421.2 %ผ่าน
อบต. ท่าไม้8,888.185,136.0042.2 %ผ่าน1,277.36958.5025.0 %ผ่าน
อบต. วังควง125,104.394,850.4396.1 %ผ่าน1,442.52590.4759.1 %ผ่าน
อบต. วังตะแบก7,487.803,920.4847.6 %ผ่าน809.7649.9293.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาคีรีส114,781.904,701.6995.9 %ผ่าน3,775.86649.2082.8 %ผ่าน
อบต. คุยบ้านโอง14,614.565,657.3361.3 %ผ่าน2,946.08596.7379.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองพิไกร9,631.205,882.0038.9 %ผ่าน733.23779.80-6.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ถ้ำกระต่ายทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง83,160.925,120.6593.8 %ผ่าน1,105.88572.5148.2 %ผ่าน
อบต. ลานกระบือ40,066.006,465.0483.9 %ผ่าน991.93703.5029.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลช่องลม70,314.9220,636.9170.7 %ผ่าน836.421,550.27-85.3 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองหลวง44,756.278,438.6081.1 %ผ่าน1,079.29609.0043.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง8,954.823,754.2458.1 %ผ่าน760.68185.2575.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์10,927.584,407.0059.7 %ผ่าน2,063.13741.0064.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต56,146.985,009.0291.1 %ผ่าน1,114.15455.0059.2 %ผ่าน
อบต. จันทิมา17,544.827,628.0056.5 %ผ่าน807.19755.256.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งทราย11,237.599,852.6312.3 %ไม่ผ่าน1,088.031,240.25-14.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง8,567.233,428.0060.0 %ผ่าน1,050.95406.0961.4 %ผ่าน
อบต. ถาวรวัฒนา20,970.564,478.0078.6 %ผ่าน991.34492.7550.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง29,134.935,804.2080.1 %ผ่าน1,214.73ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หินดาต13,402.125,186.7061.3 %ผ่าน9,741.711,320.9286.4 %ผ่าน
อบต. ปางตาไว13,593.612,717.2880.0 %ผ่าน936.71519.2344.6 %ผ่าน
อบต.บึงสามัคคีไม่ครบ2,958.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ270.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน9,261.723,923.2557.6 %ผ่าน1,924.18474.0575.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลระหาน14,783.125,789.5260.8 %ผ่าน874.35414.5352.6 %ผ่าน
อบต.เทพนิมิต6,900.873,606.0047.7 %ผ่าน2,068.43177.0891.4 %ผ่าน
อบต.โกสัมพี59,047.794,403.9592.5 %ผ่าน5,146.351,139.0577.9 %ผ่าน
อบต.เพชรชมภู20,096.76ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,099.46ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ลานดอกไม้ตกไม่ครบ2,011.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ150.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ