สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา56,181.53182,627.22-225.1 %ไม่ผ่าน187.844,771.85-2,440.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองเสนา6,965.849,987.84-43.4 %ไม่ผ่าน169.311,601.28-845.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพระอินทราชา20,649.5921,916.14-6.1 %ไม่ผ่าน288.846,257.95-2,066.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด9,931.3111,616.03-17.0 %ไม่ผ่าน397.492,338.54-488.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าหลวง9,261.277,309.2321.1 %ผ่าน385.283,402.11-783.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองอโยธยา15,626.2922,816.00-46.0 %ไม่ผ่าน5,336.961,732.9067.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนครหลวง23,262.322,352.0689.9 %ผ่าน424.706,613.63-1,457.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางไทรไม่ครบ1,648.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,172.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางปะอิน7,292.418,598.18-17.9 %ไม่ผ่าน737.673,146.40-326.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองผักไห่35,724.7014,710.0058.8 %ผ่าน1,021.001,816.50-77.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองลำตาเสา18,909.3720,167.00-6.7 %ไม่ผ่าน5,371.979,937.90-85.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางซ้าย12,503.577,298.0041.6 %ผ่าน334.432,242.08-570.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางบาล12,942.27ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ770.58ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางปะหันไม่ครบ7,993.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,088.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านแพรกไม่ครบ4,733.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ427.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง70,893.6012,864.2381.9 %ผ่าน1,793.563,295.08-83.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลภาชี14,164.708,371.1440.9 %ผ่าน5,320.361,333.4474.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์8,147.683,964.0051.3 %ผ่าน5,245.131,043.7180.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมหาราช6,812.125,999.2311.9 %ไม่ผ่าน5,307.291,350.6074.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลราชคราม10,284.448,377.0618.5 %ไม่ผ่าน504.811,174.43-132.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโรงช้าง9,442.956,878.9427.2 %ผ่าน697.861,605.30-130.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลาดชะโด8,446.777,177.7415.0 %ไม่ผ่าน698.032,546.85-264.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง7,403.6613,078.44-76.6 %ไม่ผ่าน5,340.841,174.0078.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลอรัญญิก44,364.4117,786.7859.9 %ผ่าน6,099.532,366.9961.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลอุทัย11,201.8819,183.04-71.2 %ไม่ผ่าน5,237.701,482.3571.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา27,277.4516,000.0041.3 %ผ่าน5,468.134,486.3518.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน10,569.806,468.8438.8 %ผ่าน527.01234.4555.5 %ผ่าน
อบต. ภูเขาทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สำเภาล่ม6,377.824,510.9529.3 %ผ่าน284.511,953.20-586.5 %ไม่ผ่าน
อบต. สวนพริกไม่ครบ3,786.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ148.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองตะเคียน9,599.586,964.5627.4 %ผ่าน214.57921.54-329.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม7,091.373,734.0047.3 %ผ่าน389.23252.0435.2 %ผ่าน
อบต. หันตรา6,421.214,698.0026.8 %ผ่าน5,254.54228.0095.7 %ผ่าน
อบต. ลุมพลีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้านใหม่8,375.844,599.1845.1 %ผ่าน333.04114.0065.8 %ผ่าน
อบต. บ้านเกาะ10,535.457,680.9127.1 %ผ่าน5,270.78285.0094.6 %ผ่าน
อบต. คลองสระบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะเรียน15,375.9217.0599.9 %ผ่าน5,291.521,045.0080.3 %ผ่าน
อบต. บ้านป้อมไม่ครบ42,286.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,823.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จำปาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าหลวง7,450.855,785.0822.4 %ผ่าน453.14631.59-39.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม6,691.082,861.0057.2 %ผ่าน5,355.16179.0596.7 %ผ่าน
อบต. ศาลาลอย6,640.634,304.0035.2 %ผ่าน488.85418.9514.3 %ไม่ผ่าน
อบต. วังแดง6,653.524,284.4535.6 %ผ่าน586.97636.83-8.5 %ไม่ผ่าน
อบต. โพธิ์เอน6,369.813,393.8546.7 %ผ่าน1,769.94203.5088.5 %ผ่าน
อบต. ปากท่า5,573.792,457.9255.9 %ผ่าน424.74970.90-128.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก6,413.198,713.14-35.9 %ไม่ผ่าน565.11276.2851.1 %ผ่าน
อบต. ท่าเจ้าสนุก6,324.963,283.0048.1 %ผ่าน411.241,249.27-203.8 %ไม่ผ่าน
อบต. บ่อโพง14,875.019,417.3536.7 %ผ่าน4,158.27567.1686.4 %ผ่าน
อบต. บ้านชุ้ง6,747.6310,397.88-54.1 %ไม่ผ่าน462.98844.19-82.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ปากจั่น6,968.433,101.0055.5 %ผ่าน1,004.33581.1142.1 %ผ่าน
อบต.แม่ลา7,282.533,738.4648.7 %ผ่าน603.19791.08-31.1 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองสะแก6,156.513,179.0048.4 %ผ่าน309.65670.03-116.4 %ไม่ผ่าน
อบต. สนามชัย6,123.732,541.0058.5 %ผ่าน514.97484.196.0 %ไม่ผ่าน
อบต. บางยี่โท6,032.762,580.0057.2 %ผ่าน723.86291.7659.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง7,321.711,707.0076.7 %ผ่าน524.08503.563.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านกลึง5,727.532,904.0049.3 %ผ่าน518.57435.5616.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ไผ่พระ6,270.162,668.0057.4 %ผ่าน653.79560.5014.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านม้าไม่ครบ2,713.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพแตง6,030.011,964.0067.4 %ผ่าน464.14282.5539.1 %ผ่าน
อบต. โคกช้าง5,520.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ410.19ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กบเจา6,704.023,816.8443.1 %ผ่าน2,652.26204.3492.3 %ผ่าน
อบต. บ้านคลัง6,181.362,131.0065.5 %ผ่าน271.33334.78-23.4 %ไม่ผ่าน
อบต. พระขาว6,993.202,580.2563.1 %ผ่าน391.90762.98-94.7 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำเต้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปราสาททองไม่ครบ15,732.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,108.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย21,143.6714,871.0629.7 %ผ่าน619.673,721.30-500.5 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านโพ8,721.784,697.0046.1 %ผ่าน1,812.421,350.2025.5 %ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านกรด10,620.6110,657.78-0.3 %ไม่ผ่าน3,813.872,673.8529.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางกระสั้น11,618.9311,624.94-0.1 %ไม่ผ่าน540.972,675.50-394.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองจิก11,178.7810,266.918.2 %ไม่ผ่าน5,333.015,167.853.1 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านหว้า6,949.564,867.2430.0 %ผ่าน427.581,316.55-207.9 %ไม่ผ่าน
อบต. วัดยม5,980.772,961.0050.5 %ผ่าน386.82625.60-61.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บางประแดง6,044.274,018.0033.5 %ผ่าน2,684.41432.9583.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน40,014.1931,946.3920.2 %ผ่าน6,568.024,004.6239.0 %ผ่าน
อบต. เกาะเกิด6,508.312,841.0056.3 %ผ่าน420.95575.28-36.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านพลับ6,790.223,654.0046.2 %ผ่าน296.16532.15-79.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง6,811.712,613.0061.6 %ผ่าน5,294.41461.3091.3 %ผ่าน
อบต. ตลิ่งชัน7,255.982,661.0063.3 %ผ่าน5,307.40385.2792.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ9,285.284,406.7452.5 %ผ่าน1,280.09874.5031.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน5,691.813,653.0035.8 %ผ่าน341.73170.0550.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ7,559.602,509.0066.8 %ผ่าน333.87416.50-24.7 %ไม่ผ่าน
อบต. เสาธง5,841.392,068.0064.6 %ผ่าน408.48977.06-139.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง6,445.483,538.0045.1 %ผ่าน308.14747.75-142.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ตานิม8,757.806,511.0025.7 %ผ่าน1,685.36283.5783.2 %ผ่าน
อบต. ทับน้ำ7,265.433,854.0747.0 %ผ่าน552.96885.37-60.1 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านลี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์สามต้นไม่ครบ8,031.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา6,027.093,324.0044.8 %ผ่าน381.06768.87-101.8 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านขล้อ9,102.494,603.4749.4 %ผ่าน502.25272.5245.7 %ผ่าน
อบต. บ้านแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มไม่ครบ3,645.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ149.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าดินแดง6,759.363,605.0046.7 %ผ่าน443.12731.31-65.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน5,120.895,270.00-2.9 %ไม่ผ่าน596.24352.0841.0 %ผ่าน
อบต. นาคูไม่ครบ3,755.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ602.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุฎี6,251.723,057.0051.1 %ผ่าน460.23214.2653.4 %ผ่าน
อบต. ลาดชิด5,796.744,155.0028.3 %ผ่าน5,239.59506.0190.3 %ผ่าน
อบต. หน้าโคก6,303.674,270.0032.3 %ผ่าน315.38958.76-204.0 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกม่วง21,169.145,035.0076.2 %ผ่าน2,575.56712.2172.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม6,754.483,871.0042.7 %ผ่าน473.42325.9031.2 %ผ่าน
อบต. หนองน้ำใสไม่ครบ5,817.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ978.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง6,965.664,953.1228.9 %ผ่าน475.18889.90-87.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม6,828.763,763.9944.9 %ผ่าน496.11249.1549.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว6,120.1643,124.38-604.6 %ไม่ผ่าน444.20824.84-85.7 %ไม่ผ่าน
อบต. พระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลาดบัวหลวง7,069.915,370.0024.0 %ผ่าน643.32277.6556.8 %ผ่าน
อบต. หลักชัย7,026.402,739.0061.0 %ผ่าน680.501,026.50-50.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสามเมือง12,190.0012,878.12-5.6 %ไม่ผ่าน5,373.773,048.5343.3 %ผ่าน
อบต. พระยาบันลือ6,630.474,284.8235.4 %ผ่าน593.57184.5768.9 %ผ่าน
อบต. สิงหนาท5,838.691,830.0068.7 %ผ่าน645.51628.772.6 %ไม่ผ่าน
อบต. คู้สลอด5,786.684,236.0026.8 %ผ่าน774.35445.2042.5 %ผ่าน
อบต. คลองพระยาบันลือ5,848.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ584.35ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อตาโล่15,846.8214,203.3110.4 %ไม่ผ่าน5,304.99443.3791.6 %ผ่าน
อบต. วังน้อย7,109.054,556.0035.9 %ผ่าน5,287.16258.3495.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร24,008.5711,321.0852.8 %ผ่าน1,624.826,659.94-309.9 %ไม่ผ่าน
อบต. สนับทึบ16,720.3812,796.0023.5 %ผ่าน578.381,890.30-226.8 %ไม่ผ่าน
อบต. พยอม9,304.0519,067.92-104.9 %ไม่ผ่าน560.284,649.33-729.8 %ไม่ผ่าน
อบต. หันตะเภา10,339.777,522.7427.2 %ผ่าน5,282.25258.5595.1 %ผ่าน
อบต. วังจุฬา6,342.674,733.0025.4 %ผ่าน495.54449.279.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม5,881.015,858.000.4 %ไม่ผ่าน5,279.44840.4084.1 %ผ่าน
อบต. ชะแมบ8,193.575,273.9135.6 %ผ่าน575.91299.9647.9 %ผ่าน
อบต. บ้านแพน8,237.234,869.8640.9 %ผ่าน4,060.66672.3083.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามกอ8,451.8512,786.25-51.3 %ไม่ผ่าน2,231.40643.9071.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางนมโค8,480.096,440.3824.1 %ผ่าน433.091,666.10-284.7 %ไม่ผ่าน
อบต. มารวิชัย6,430.692,300.0064.2 %ผ่าน463.74395.3514.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านโพธิ์5,779.792,772.0052.0 %ผ่าน329.33427.06-29.7 %ไม่ผ่าน
อบต. รางจรเข้10,938.7210,474.994.2 %ไม่ผ่าน507.20593.58-17.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ชายนา6,446.673,798.0041.1 %ผ่าน619.64319.9348.4 %ผ่าน
อบต. สามตุ่ม6,055.56108.0098.2 %ผ่าน573.10304.6846.8 %ผ่าน
อบต. ลาดงา19,495.103,207.2583.5 %ผ่าน445.01469.87-5.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนทอง5,920.492,197.0062.9 %ผ่าน570.83308.1246.0 %ผ่าน
อบต. บ้านหลวง5,732.663,262.0043.1 %ผ่าน359.90245.7831.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย6,578.322,147.0067.4 %ผ่าน634.37757.83-19.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัดไม่ครบ3,939.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ588.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เทพมงคล5,913.762,280.0061.4 %ผ่าน640.14319.8450.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนาไม่ครบ2,310.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ76.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คานหาม12,049.6910,061.7916.5 %ไม่ผ่าน682.4512,685.09-1,758.8 %ไม่ผ่าน
อบต. สามบัณฑิต6,607.252,918.0255.8 %ผ่าน472.83183.9461.1 %ผ่าน
อบต. บ้านหีบ5,831.711,800.0069.1 %ผ่าน522.47197.7862.1 %ผ่าน
อบต. หนองไม้ซุง6,008.032,520.0058.1 %ผ่าน506.43808.51-59.6 %ไม่ผ่าน
อบต. เสนา6,973.102,288.0067.2 %ผ่าน5,262.64221.2395.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม6,749.561,574.0076.7 %ผ่าน1,304.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพสาวหาญ5,845.942,580.0055.9 %ผ่าน517.20279.8845.9 %ผ่าน
อบต. ธนู9,081.5311,293.44-24.4 %ไม่ผ่าน5,322.204,213.3020.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า7,233.263,359.0053.6 %ผ่าน16,434.03274.7598.3 %ผ่าน
อบต. บางนา6,539.082,698.0058.7 %ผ่าน5,291.02419.3492.1 %ผ่าน
อบต. บ้านนา6,946.813,345.0051.8 %ผ่าน588.021,059.50-80.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าตอ6,545.923,219.7050.8 %ผ่าน326.20652.62-100.1 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านใหม่มหาราช6,646.545,839.0012.1 %ไม่ผ่าน295.59849.12-187.3 %ไม่ผ่าน
อบต. สำพะเนียง5,462.812,675.0051.0 %ผ่าน5,315.941,234.5076.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยไม่ครบ1,394.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ271.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง5,744.552,811.0051.1 %ผ่าน5,282.29242.6495.4 %ผ่าน
อบต.บ้านขวาง7,362.52587.1692.0 %ผ่าน5,301.98766.0385.6 %ผ่าน
อบต.ไม้ตรา6,877.381,881.0072.6 %ผ่าน5,309.03104.5098.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวเวียง7,434.897,690.40-3.4 %ไม่ผ่าน5,304.621,144.9578.4 %ผ่าน
อบต.บ้านช้าง16,914.598,982.0046.9 %ผ่าน311.64441.91-41.8 %ไม่ผ่าน
อบต.อุทัยไม่ครบ14,212.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ187,500.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ