สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองตากไม่ครบ18,016.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ779.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลนครแม่สอดไม่ครบ15,658.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ225.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสามเงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าสายลวด8,306.231,864.8677.5 %ผ่าน13,427.631,144.6391.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ10,813.972,570.2976.2 %ผ่าน429.84590.33-37.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านตาก55,215.161,081.0098.0 %ผ่าน332.212,606.94-684.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพบพระไม่ครบ11,976.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,072.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่กุ11,051.343,769.0265.9 %ผ่าน13,453.611,172.7591.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่จะเรา9,037.878,790.222.7 %ไม่ผ่าน357.62676.39-89.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ต้าน7,342.348,443.97-15.0 %ไม่ผ่าน422.42628.90-48.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ระมาด8,329.904,879.6841.4 %ผ่าน340.261,938.15-469.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังเจ้า14,624.183,565.0475.6 %ผ่าน13,349.431,762.9586.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลอุ้มผาง6,783.056,665.871.7 %ไม่ผ่าน545.80921.47-68.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ6,717.064,765.5029.1 %ผ่าน860.30422.9850.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไม้งาม27,231.3515,789.4142.0 %ผ่าน1,418.123,091.29-118.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง6,385.585,900.907.6 %ไม่ผ่าน2,225.892,111.855.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม6,677.178,840.34-32.4 %ไม่ผ่าน1,209.981,897.03-56.8 %ไม่ผ่าน
อบต. วังหิน157,745.649,212.3394.2 %ผ่าน1,497.481,022.2031.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่ามะม่วง6,609.875,623.8814.9 %ไม่ผ่าน7,839.64574.7592.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัวใต้6,324.355,216.6917.5 %ไม่ผ่าน4,030.071,168.5071.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ10,659.877,380.0130.8 %ผ่าน13,317.542,400.2882.0 %ผ่าน
อบต. ตลุกกลางทุ่ง6,649.572,754.9358.6 %ผ่าน1,405.59780.6944.5 %ผ่าน
อบต. ตากออกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สมอโคน10,656.0521,787.45-104.5 %ไม่ผ่าน7,084.471,099.3084.5 %ผ่าน
อบต. แม่สลิด9,101.535,423.6940.4 %ผ่าน1,617.98919.9043.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา65,918.8616,185.9075.4 %ผ่าน1,136.49913.0719.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า6,973.912,010.0071.2 %ผ่าน1,576.99417.5573.5 %ผ่าน
อบต. สามเงา5,558.012,471.0055.5 %ผ่าน1,686.29372.5977.9 %ผ่าน
อบต. วังหมัน6,976.924,087.5941.4 %ผ่าน1,079.371,430.70-32.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร6,388.786,967.62-9.1 %ไม่ผ่าน1,820.541,337.5326.5 %ผ่าน
อบต. ย่านรี6,455.482,910.0054.9 %ผ่าน1,841.59703.8061.8 %ผ่าน
อบต. บ้านนา5,845.441.00100.0 %ผ่าน13,358.391,086.5091.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์8,511.684,465.2347.5 %ผ่าน1,887.13598.0268.3 %ผ่าน
อบต. แม่ระมาด11,705.9527.7499.8 %ผ่าน1,486.921,173.8021.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งหลวงไม่ครบ2,490.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,050.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขะเนจื้อ8,008.112,244.0072.0 %ผ่าน3,478.361,735.3050.1 %ผ่าน
อบต. แม่ตื่น5,780.871.00100.0 %ผ่าน2,524.121,881.0025.5 %ผ่าน
อบต. สามหมื่น5,712.21844.5085.2 %ผ่าน2,289.67458.8580.0 %ผ่าน
อบต. พระธาตุ6,010.483,054.1849.2 %ผ่าน1,311.35655.5050.0 %ผ่าน
อบต.ท่าสองยาง9,022.6520,492.00-127.1 %ไม่ผ่าน2,201.00190.0091.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน9,713.755,438.3044.0 %ผ่าน1,838.911,273.5030.7 %ผ่าน
อบต. แม่สอง8,128.804,267.6847.5 %ผ่าน2,348.141,812.6022.8 %ผ่าน
อบต. แม่หละ7,314.714,841.0033.8 %ผ่าน2,292.881,854.4519.1 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่วะหลวง7,801.10570.0092.7 %ผ่าน2,115.631,572.2525.7 %ผ่าน
อบต. แม่อุสุ8,544.212,552.9670.1 %ผ่าน1,762.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ6,287.262,869.1654.4 %ผ่าน1,187.33416.4564.9 %ผ่าน
อบต. พะวอ28,341.982,271.0092.0 %ผ่าน3,276.73760.0076.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ตาว34,247.776,161.8282.0 %ผ่าน14,014.141,503.3089.3 %ผ่าน
อบต. แม่กาษา10,563.956,285.2440.5 %ผ่าน1,814.861,039.9142.7 %ผ่าน
อบต. ท่าสายลวด7,636.334,517.4740.8 %ผ่าน981.18428.4556.3 %ผ่าน
อบต. แม่ปะ8,732.478,000.668.4 %ไม่ผ่าน1,638.373,120.89-90.5 %ไม่ผ่าน
อบต. มหาวัน63,454.284,028.5993.7 %ผ่าน1,451.942,784.45-91.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา7,804.523,838.0050.8 %ผ่าน1,334.482,440.51-82.9 %ไม่ผ่าน
อบต. พระธาตุผาแดง14,600.273,149.2578.4 %ผ่าน987.931,601.10-62.1 %ไม่ผ่าน
อบต. พบพระ6,509.355,120.6021.3 %ผ่าน597.512,232.95-273.7 %ไม่ผ่าน
อบต.ช่องแคบ6,999.483,144.1555.1 %ผ่าน1,822.872,052.05-12.6 %ไม่ผ่าน
อบต. คีรีราษฎร์ไม่ครบ11,840.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,689.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วาเล่ย์13,215.9024,859.00-88.1 %ไม่ผ่าน1,084.771,300.72-19.9 %ไม่ผ่าน
อบต. รวมไทยพัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,875.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อุ้มผาง5,791.751,052.0081.8 %ผ่าน5,460.57962.5882.4 %ผ่าน
อบต. โมโกร5,612.861,207.0078.5 %ผ่าน3,376.00276.0091.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่จันไม่ครบ4,167.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ626.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่กลองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ199.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เชียงทอง19,961.127,003.7264.9 %ผ่าน2,259.265,010.95-121.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์17,553.9013,999.0020.3 %ผ่าน1,313.662,078.00-58.2 %ไม่ผ่าน
อบต.ประดาง6,107.354,328.0829.1 %ผ่าน13,335.22552.7895.9 %ผ่าน