สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสวรรคโลกไม่ครบ12,985.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี15,569.3023,128.00-48.5 %ไม่ผ่าน306.77171.0044.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองเก่า7,578.903,995.8547.3 %ผ่าน432.81159.6063.1 %ผ่าน
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย11,439.1112,166.56-6.4 %ไม่ผ่าน1,479.47642.9956.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีสำโรง10,314.537,929.0023.1 %ผ่าน336.451.0099.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ8,643.239,801.18-13.4 %ไม่ผ่าน293.89256.5012.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ306.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านโตนด12,805.615,034.7260.7 %ผ่าน246.708.1096.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านสวนไม่ครบ8,390.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ89.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลานหอยไม่ครบ6,168.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,499.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีนคร7,507.456,903.678.0 %ไม่ผ่าน354.32480.50-35.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. สุโขทัยไม่ครบ22,236.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ18,538.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน5,661.614,701.0517.0 %ไม่ผ่าน1,063.56418.3460.7 %ผ่าน
อบต. เมืองเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว6,966.606,449.007.4 %ไม่ผ่าน570.321,181.26-107.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ยางซ้าย6,293.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ677.46ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านกล้วยไม่ครบ12,484.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,318.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านหลุม10,054.574,945.1150.8 %ผ่าน2,531.79842.6066.7 %ผ่าน
อบต. ตาลเตี้ย5,645.765,887.44-4.3 %ไม่ผ่าน1,956.52221.0888.7 %ผ่าน
อบต. ปากพระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ512.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังทองแดง6,590.732,247.0665.9 %ผ่าน807.16305.9062.1 %ผ่าน
อบต. ลานหอย5,668.542,020.0064.4 %ผ่าน1,446.71222.6284.6 %ผ่าน
อบต. บ้านด่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ156.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อไม่ครบ2,227.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ408.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว6,714.066,386.834.9 %ไม่ผ่าน1,210.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตลิ่งชัน7,632.286,990.028.4 %ไม่ผ่าน1,966.212,211.65-12.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองหญ้าปล้อง6,621.993,371.0049.1 %ผ่าน2,444.321,031.7057.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกไม่ครบ3,824.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ289.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โตนดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านป้อม7,792.153,480.7555.3 %ผ่าน709.37178.6474.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงไม่ครบ6,224.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีคีรีมาศ6,769.784,877.9527.9 %ผ่าน1,394.82479.5065.6 %ผ่าน
อบต.หนองจิก7,636.877,088.107.2 %ไม่ผ่าน999.731,353.51-35.4 %ไม่ผ่าน
อบต. นาเชิงคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกระดิ่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านน้ำพุ7,447.975,186.7430.4 %ผ่าน905.71703.4422.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง22,588.345,777.2874.4 %ผ่าน15,506.11612.8096.0 %ผ่าน
อบต. กง8,903.835,488.3638.4 %ผ่าน2,388.281,132.6052.6 %ผ่าน
อบต. ไกรนอกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไกรกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไกรในไม่ครบ6,059.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,757.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงเดือยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าแฝกไม่ครบ42,218.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,125.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กกแรต7,404.185,672.1023.4 %ผ่าน693.46186.8873.1 %ผ่าน
อบต. ท่าฉนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองตูม8,679.496,769.7522.0 %ผ่าน638.071,140.95-78.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่างิ้ว6,497.7736.3199.4 %ผ่าน1,027.42737.8328.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่สิน8,351.826,101.6426.9 %ผ่าน2,741.10366.0086.6 %ผ่าน
อบต. บ้านตึก7,713.504,014.1148.0 %ผ่าน1,887.42413.9678.1 %ผ่าน
อบต. หนองอ้อไม่ครบ3,847.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ228.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงคู่ไม่ครบ5,502.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ539.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านแก่ง6,844.783,793.9944.6 %ผ่าน2,398.77723.8269.8 %ผ่าน
อบต. สารจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังลึกไม่ครบ4,278.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ275.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สามเรือนไม่ครบ3,684.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ107.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านนา5,499.961,567.0071.5 %ผ่าน346.82151.5056.3 %ผ่าน
อบต. วังทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะตาเลี้ยงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัดเกาะไม่ครบ4,006.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ85.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านไร่6,312.144,483.9229.0 %ผ่าน678.70602.7611.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง12,315.6210,687.9513.2 %ไม่ผ่าน530.66659.59-24.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านซ่าน5,941.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ528.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่6,913.114,928.0028.7 %ผ่าน675.27228.0066.2 %ผ่าน
อบต. ราวต้นจันทร์6,577.503,162.6851.9 %ผ่าน893.41292.1467.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลในเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองกระจง5,661.453,678.7135.0 %ผ่าน599.61152.0074.7 %ผ่าน
อบต. วังไม้ขอน5,836.872,418.0058.6 %ผ่าน603.42510.4715.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ย่านยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาทุ่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองยาง6,671.453,420.5748.7 %ผ่าน1,114.11199.5082.1 %ผ่าน
อบต. เมืองบางยมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าทอง6,120.67314.0094.9 %ผ่าน479.3459.2687.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ8,220.344,600.0044.0 %ผ่าน914.19873.214.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ7,924.007,411.016.5 %ไม่ผ่าน2,584.74592.8077.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองบางขลังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ6,861.764,953.2227.8 %ผ่าน712.66548.9023.0 %ผ่าน
อบต. น้ำขุม6,713.243,518.3947.6 %ผ่าน819.68203.2575.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ10,298.373,849.4862.6 %ผ่าน890.60199.5077.6 %ผ่าน
อบต. หนองบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านใหม่ไชยมงคล6,528.763,677.0043.7 %ผ่าน1,103.13715.0235.2 %ผ่าน
อบต.ไทยชนะศึก7,165.503,605.7049.7 %ผ่าน1,059.21200.7581.0 %ผ่าน
อบต. ทุ่งเสลี่ยมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกลางดง8,701.108,928.78-2.6 %ไม่ผ่าน1,897.211,250.2934.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์6,675.042,129.1668.1 %ผ่าน835.19829.920.6 %ไม่ผ่าน