สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนครไทย8,585.445,642.3434.3 %ผ่าน894.481,961.25-119.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเนินกุ่มไม่ครบ9,224.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางระกำ8,603.62ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ267.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวงฆ้องไม่ครบ6,140.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,030.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังทอง10,123.3812,944.00-27.9 %ไม่ผ่าน4,980.65493.5090.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์16,497.737,391.4355.2 %ผ่าน3,852.281,521.5560.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเนินมะปราง14,531.429,165.8036.9 %ผ่าน1,357.19763.0743.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม7,029.283,875.0044.9 %ผ่าน185.051,236.25-568.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปลักแรดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพรหมพิราม9,744.115,751.5741.0 %ผ่าน13,988.10190.0098.6 %ผ่าน
อบต. วังน้ำคู้9,121.126,257.7031.4 %ผ่าน3,299.53464.4585.9 %ผ่าน
อบต. วัดจันทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัดพริก12,198.404,162.0065.9 %ผ่าน821.78977.55-19.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าทอง14,083.3612,693.299.9 %ไม่ผ่าน2,902.95591.9079.6 %ผ่าน
อบต. ท่าโพธิ์16,348.1116,319.610.2 %ไม่ผ่าน873.515,691.28-551.5 %ไม่ผ่าน
อบต. สมอแขไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนทองไม่ครบ6,780.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านป่า7,240.893,395.0053.1 %ผ่าน2,161.081,016.9052.9 %ผ่าน
อบต. ปากโทก7,186.204,973.2830.8 %ผ่าน2,293.12175.9692.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวรอ19,976.4510,294.3548.5 %ผ่าน3,318.563,786.75-14.1 %ไม่ผ่าน
อบต. จอมทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านกร่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านคลอง10,772.099,685.9210.1 %ไม่ผ่าน356.70ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพลายชุมพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะขามสูง6,773.942,276.7866.4 %ผ่าน644.21324.3849.6 %ผ่าน
เทศบาลเมืองอรัญญิก15,183.8613,572.8410.6 %ไม่ผ่าน682.215,060.55-641.8 %ไม่ผ่าน
อบต. บึงพระ71,348.5011,628.0083.7 %ผ่าน868.49435.1349.9 %ผ่าน
อบต. ไผ่ขอดอน6,913.135,262.9723.9 %ผ่าน621.62597.054.0 %ไม่ผ่าน
อบต. งิ้วงาม6,468.283,330.0048.5 %ผ่าน525.63423.4019.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองกะท้าว8,968.655,459.0739.1 %ผ่าน2,256.60552.9275.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแยงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เนินเพิ่ม6,110.891,952.2868.1 %ผ่าน2,130.051,615.4724.2 %ผ่าน
อบต. นาบัว9,135.923,021.2466.9 %ผ่าน1,467.07488.5066.7 %ผ่าน
อบต. นครชุม5,854.931,561.1173.3 %ผ่าน1,415.26348.5775.4 %ผ่าน
อบต. น้ำกุ่ม5,926.40702.0088.2 %ผ่าน1,397.31504.5063.9 %ผ่าน
อบต. ยางโกลน6,315.661,999.0068.3 %ผ่าน1,397.30215.5984.6 %ผ่าน
อบต. บ่อโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว7,387.472,130.0071.2 %ผ่าน977.51289.4870.4 %ผ่าน
อบต. ห้วยเฮี้ย6,240.69429.4893.1 %ผ่าน1,846.50608.0067.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดงไม่ครบ5,772.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ632.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชาติตระการไม่ครบ2,502.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ703.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สวนเมี่ยง6,939.232,016.0070.9 %ผ่าน1,294.25346.3773.2 %ผ่าน
อบต. บ้านดง6,966.072,298.6767.0 %ผ่าน2,035.76900.2755.8 %ผ่าน
อบต. บ่อภาค6,354.57ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,466.11ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก5,935.73232.0096.1 %ผ่าน1,045.87462.7655.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่8,003.1812,971.95-62.1 %ไม่ผ่าน1,272.223,203.96-151.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบึงระมาณไม่ครบ5,538.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,046.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพันเสาไม่ครบ6,474.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ827.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังอิทก10,024.033,485.0365.2 %ผ่าน654.29236.1763.9 %ผ่าน
อบต. บึงกอก23,506.3611,449.7151.3 %ผ่าน18,219.97687.2596.2 %ผ่าน
อบต. หนองกุลา10,942.428,177.8525.3 %ผ่าน1,243.411,748.12-40.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ชุมแสงสงคราม12,130.307,965.3834.3 %ผ่าน1,194.90988.0017.3 %ไม่ผ่าน
อบต. นิคมพัฒนา7,768.605,194.3533.1 %ผ่าน1,001.051,073.50-7.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บ่อทอง7,335.214,113.6543.9 %ผ่าน747.27494.2533.9 %ผ่าน
อบต. ท่านางงาม6,929.084,369.6936.9 %ผ่าน1,049.61285.0072.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง8,886.867,455.1616.1 %ไม่ผ่าน990.132,281.86-130.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว7,212.567,644.38-6.0 %ไม่ผ่าน10,848.36298.5097.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่5,769.144,969.4413.9 %ไม่ผ่าน652.70339.5848.0 %ผ่าน
อบต. โคกสลุดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสนามคลี7,268.794,226.8441.8 %ผ่าน649.52300.0053.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาลไม่ครบ6,702.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ960.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม9,140.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ777.12200.8074.2 %ผ่าน
อบต. นครป่าหมาก5,710.573,097.6545.8 %ผ่าน861.37295.6765.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามไม่ครบ1,266.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,263.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าช้างไม่ครบ4,102.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ422.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วงฆ้องไม่ครบ5,606.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ416.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะตูม8,121.823,575.0056.0 %ผ่าน753.79250.8566.7 %ผ่าน
อบต. หอกลองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีภิรมย์ไม่ครบ7,573.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ860.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตลุกเทียม6,973,484.505,784.9399.9 %ผ่าน1,108.10588.0546.9 %ผ่าน
อบต. วังวน8,423.545,113.0039.3 %ผ่าน6,439.77458.9692.9 %ผ่าน
อบต. หนองแขมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะต้อง8,166.521,220.3585.1 %ผ่าน747.40629.4415.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ทับยายเชียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงประคำ7,798.054,650.8940.4 %ผ่าน1,209.58528.2156.3 %ผ่าน
อบต. ท่างาม39,110.776,358.4383.7 %ผ่าน1,453.55540.0062.8 %ผ่าน
อบต. ทองแท้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หินลาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คันโช้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังทอง11,871.136,515.4645.1 %ผ่าน2,252.692,080.507.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี19,306.424,699.8575.7 %ผ่าน1,210.50509.9257.9 %ผ่าน
อบต. แม่ระกา9,219.105,240.0043.2 %ผ่าน995.54267.7973.1 %ผ่าน
องค์การบริการส่วนตำบลบ้านกลาง36,023.299,425.6073.8 %ผ่าน1,928.191,350.9029.9 %ผ่าน
อบต. วังพิกุล13,076.984,941.0062.2 %ผ่าน935.051,233.40-31.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าหมื่นราม24,658.235,070.0079.4 %ผ่าน1,130.96424.2762.5 %ผ่าน
อบต. วังนกแอ่น28,821.264,433.9484.6 %ผ่าน2,412.152,051.2515.0 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองพระ20,055.352,870.0085.7 %ผ่าน10,838.85842.6592.2 %ผ่าน
อบต. ชัยนาม6,322.384,139.0034.5 %ผ่าน737.67631.5014.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ดินทอง27,402.604,558.1783.4 %ผ่าน10,404.09838.9891.9 %ผ่าน
อบต. ชมพู20,904.976,007.9571.3 %ผ่าน2,026.11904.0655.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านมุง21,259.166,783.0068.1 %ผ่าน1,763.22653.5662.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย7,124.811,114.1784.4 %ผ่าน349.04343.301.6 %ไม่ผ่าน
อบต. วังโพรง7,294.656,374.0012.6 %ไม่ผ่าน986.25614.4137.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก9,367.21ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,092.25ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง22,979.323,714.8483.8 %ผ่าน8,232.48413.2295.0 %ผ่าน
อบต. วังยาง5,516.067,989.07-44.8 %ไม่ผ่าน2,844.52380.0086.6 %ผ่าน
อบจ.พิษณุโลกไม่ครบ21,444.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ12,750.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.วัดโบสถ์ไม่ครบ6,844.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ184.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ