สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองตะพานหิน10,761.6819,385.53-80.1 %ไม่ผ่าน617.924,782.56-674.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพิจิตร10,821.67ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ451.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบางมูลนาก8,034.646,557.0018.4 %ไม่ผ่าน251.543,185.05-1,166.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทับคล้อ11,291.304,046.0664.2 %ผ่าน237.111,088.07-358.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าฬ่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังกรด9,001.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ207.580.000.0 %รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกำแพงดินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาทรายไม่ครบ8,695.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,291.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าเสา8,470.326,356.0025.0 %ผ่าน854.76805.575.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพทะเลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง6,645.504,581.4331.1 %ผ่าน736.2087.6888.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังทรายพูน6,077.043,876.0036.2 %ผ่าน296.231,468.83-395.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสากเหล็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสามง่าม8,448.0410,226.10-21.0 %ไม่ผ่าน1,949.652,827.64-45.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสำนักขุนเณรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหัวดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ.พิจิตรไม่ครบ22,583.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ904.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง6,687.943,348.0049.9 %ผ่าน341.210.9099.7 %ผ่าน
อบต. ย่านยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าฬ่อ5,401.11ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ6,986.55ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากทางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองคะเชนทร์10,561.248,078.0023.5 %ผ่าน3,892.891,925.4550.5 %ผ่าน
อบต. โรงช้าง5,608.884,606.7617.9 %ไม่ผ่าน745.93ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าหลวงไม่ครบ6,198.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,025.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านบุ่ง6,219.473,891.0037.4 %ผ่าน864.68293.1866.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดงป่าคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวดง19,776.773,595.0081.8 %ผ่าน1,253.11940.4525.0 %ผ่าน
อบต. ป่ามะคาบ5,799.516,374.00-9.9 %ไม่ผ่าน1,626.45460.7571.7 %ผ่าน
อบต. สายคำโห้6,337.163,021.4352.3 %ผ่าน659.30169.7974.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง6,297.884,343.0031.0 %ผ่าน2,488.11275.3388.9 %ผ่าน
อบต. วังทรายพูน8,324.932,821.8366.1 %ผ่าน1,725.14531.0269.2 %ผ่าน
อบต. หนองปลาไหลไม่ครบ5,596.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองพระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองปล้องไม่ครบ5,909.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ764.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์ประทับช้างไม่ครบ3,369.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ312.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไผ่ท่าโพ6,075.551,567.6474.2 %ผ่าน3,510.68142.5095.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไผ่รอบ14,372.696,611.8754.0 %ผ่าน972.63ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงเสือเหลืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เนินสว่าง11,749.833,412.5771.0 %ผ่าน2,062.48156.6692.4 %ผ่าน
อบต. ทุ่งใหญ่9,837.507,673.0022.0 %ผ่าน923.52617.5033.1 %ผ่าน
อบต. งิ้วรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยเกตุ7,040.841,097.0084.4 %ผ่าน2,341.41914.0761.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองพยอม7,591.344,759.6037.3 %ผ่าน911.541,191.20-30.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งโพธิ์5,385.562,880.0046.5 %ผ่าน595.14318.8946.4 %ผ่าน
อบต. ดงตะขบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองคูณไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังสำโรง(ตะพานหิน)ไม่ครบ4,076.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ332.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังหว้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับหมัน22,378.333,621.0083.8 %ผ่าน644.47313.5051.4 %ผ่าน
อบต. ไผ่หลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางไผ่5,834.022,939.1349.6 %ผ่าน1,859.78549.0070.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหอไกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเนินมะกอก8,209.107,498.118.7 %ไม่ผ่าน972.47981.50-0.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ภูมิ7,285.864,810.0034.0 %ผ่าน746.13522.9029.9 %ผ่าน
อบต. วังกรดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังตะกู7,024.713,356.0052.2 %ผ่าน2,090.29600.4071.3 %ผ่าน
อบต. ลำประดาไม่ครบ2,198.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ303.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพทะเลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท้ายน้ำ6,659.677,954.01-19.4 %ไม่ผ่าน775.33138.6282.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะนงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ท่าบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย6,146.035,133.2516.5 %ไม่ผ่าน2,379.31467.5080.4 %ผ่าน
อบต. ท่าขมิ้น5,741.772,612.0054.5 %ผ่าน2,381.98350.4985.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางคลาน6,003.635,771.003.9 %ไม่ผ่าน865.10668.1122.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย27,765.132,950.0089.4 %ผ่าน2,892.06254.0091.2 %ผ่าน
อบต. วัดขวาง8,721.543,359.0061.5 %ผ่าน5,764.71317.7394.5 %ผ่าน
อบต. สามง่ามไม่ครบ4,310.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ733.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กำแพงดินไม่ครบ3,729.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ207.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. รังนก15,716.523,711.0076.4 %ผ่าน650.57594.408.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเนินปอ6,908.336,705.002.9 %ไม่ผ่าน1,033.652,136.80-106.7 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองโสนไม่ครบ7,802.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,089.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับคล้อ7,844.207,578.093.4 %ไม่ผ่าน1,029.66846.9217.7 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาทรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาเจ็ดลูก8,668.525,978.9031.0 %ผ่าน1,074.071,170.78-9.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่งไม่ครบ3,908.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สากเหล็ก8,558.775,072.0040.7 %ผ่าน992.81366.6463.1 %ผ่าน
อบต. ท่าเยี่ยมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองทรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร8,058.185,665.4529.7 %ผ่าน542.41488.519.9 %ไม่ผ่าน
อบต.วังทับไทร5,823.532,375.0059.2 %ผ่าน643.64242.6462.3 %ผ่าน
อบต.ห้วยแก้ว7,107.522,735.0061.5 %ผ่าน813.791,032.72-26.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงามไม่ครบ3,020.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ942.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.แหลมรัง8,012.464,643.0042.1 %ผ่าน1,015.52442.6056.4 %ผ่าน
อบต.บางลาย5,824.902,039.0065.0 %ผ่าน829.00750.749.4 %ไม่ผ่าน
อบต. บึงนาราง7,216.403,224.0055.3 %ผ่าน855.52258.4369.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.วังงิ้ว6,180.014,129.0033.2 %ผ่าน969.98623.1135.8 %ผ่าน
อบต.ห้วยร่วมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยพุกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังบงค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านนาไม่ครบ5,546.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,127.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บึงบัวไม่ครบ5,859.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ637.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังโมกข์5,800.062,523.8856.5 %ผ่าน815.61246.7369.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม11,980.114,760.6160.3 %ผ่าน825.50548.2833.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังตะกูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ