สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์32,383.1316,593.2648.8 %ผ่าน1,312.9512,476.91-850.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองหล่มสักไม่ครบ40,125.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6,677.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลซับสมอทอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพุเตย60,310.139,609.0084.1 %ผ่าน415.631,553.49-273.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีไม่ครบ20,173.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,079.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหล่มเก่า38,794.1917,267.8655.5 %ผ่าน339.15924.29-172.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชนแดนไม่ครบ10,027.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,710.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดงขุยไม่ครบ4,949.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,331.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าข้าม6,471.372,369.8663.4 %ผ่าน239.26ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าพล77,383.864,154.2694.6 %ผ่าน5,697.421,707.3270.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท้ายดง7,224.76ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ368.961,254.75-240.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังชมภู16,112.627,530.0553.3 %ผ่าน4,995.23282.2494.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังโป่ง17,375.168,017.0053.9 %ผ่าน376.76924.25-145.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา11,299.025,879.1848.0 %ผ่าน458.461,529.00-233.5 %ไม่ผ่าน
อบจ.เพชรบูรณ์46,610.3749,665.50-6.6 %ไม่ผ่าน12,268.618,844.4327.9 %ผ่าน
อบต. ตะเบาะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านโตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สะเดียง35,388.7712,942.1163.4 %ผ่าน774.46218.7271.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา20,195.853,922.9280.6 %ผ่าน1,868.701,041.0144.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนางั่ว9,170.8013,321.45-45.3 %ไม่ผ่าน882.211,554.99-76.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าพล19,501.894,215.0078.4 %ผ่าน881.79441.2350.0 %ผ่าน
อบต. ดงมูลเหล็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกไม่ครบ8,717.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ94.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชอนไพร29,680.976,591.7177.8 %ผ่าน626.981,790.82-185.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า8,338.096,705.8919.6 %ไม่ผ่าน1,250.922,955.80-136.3 %ไม่ผ่าน
อบต. นายม19,794.924,281.0078.4 %ผ่าน11,699.181,210.6789.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู12,607.187,857.7837.7 %ผ่าน1,191.81671.0543.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน9,828.563,393.0065.5 %ผ่าน670.25225.2666.4 %ผ่าน
อบต. ห้วยสะแกไม่ครบ9,913.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,400.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยใหญ่20,217.586,372.4568.5 %ผ่าน2,016.712,026.82-0.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ระวิงไม่ครบ7,122.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ620.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชนแดน13,078.025,547.7757.6 %ผ่าน1,274.921,456.50-14.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย11,505.636,563.0043.0 %ผ่าน1,014.50743.8326.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พุทธบาท6,607.357,110.00-7.6 %ไม่ผ่าน1,145.341,057.177.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ลาดแค6,249.164,006.6835.9 %ผ่าน1,463.19407.0072.2 %ผ่าน
อบต. บ้านกล้วยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ซับพุทรา6,762.595,009.0025.9 %ผ่าน954.931,393.20-45.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ตะกุดไรไม่ครบ6,355.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,252.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศาลาลาย5,904.86ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ941.45ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่าไม่ครบ3,642.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ993.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตาลเดี่ยวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ฝายนาแซง26,161.725,824.7477.7 %ผ่าน614.08378.8338.3 %ผ่าน
อบต. สักหลง10,578.145,187.3551.0 %ผ่าน630.95465.0426.3 %ผ่าน
อบต. ท่าอิบุญ136,940.203,660.0097.3 %ผ่าน1,184.401,425.33-20.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านโสก18,748.202,389.0087.3 %ผ่าน11,741.35265.8597.7 %ผ่าน
อบต. บ้านติ้ว10,906.502,528.4876.8 %ผ่าน11,740.89502.1395.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำก้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากช่อง74,343.947,060.0090.5 %ผ่าน1,587.971,491.256.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน6,393.801,865.0070.8 %ผ่าน980.001,288.85-31.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองไขว่13,845.133,476.0074.9 %ผ่าน2,460.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่าไม่ครบ5,806.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าไม่ครบ29,415.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ438.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บุ่งน้ำเต้า17,405.223,859.0077.8 %ผ่าน1,173.25373.7968.1 %ผ่าน
อบต. บ้านกลาง52,198.18ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,243.421,007.0255.1 %ผ่าน
อบต. ช้างตะลูด36,091.433,552.0090.2 %ผ่าน1,282.31774.2839.6 %ผ่าน
อบต. บ้านไร่21,975.983,365.0084.7 %ผ่าน538.05203.6162.2 %ผ่าน
อบต.ปากดุก18,479.255,400.0070.8 %ผ่าน394.96451.47-14.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านหวาย26,642.303,280.9387.7 %ผ่าน641.54217.5066.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า6,485.906,382.001.6 %ไม่ผ่าน899.03ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาซำ24,013.135,188.2378.4 %ผ่าน1,387.40841.3139.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเนินไม่ครบ3,246.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ561.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศิลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาแซงไม่ครบ3,120.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ578.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังบาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเกาะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาดกลอยไม่ครบ4,591.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,103.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สระประดู่16,062.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ889.73ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สามแยก5,727.601,697.9770.4 %ผ่าน1,011.20651.3735.6 %ผ่าน
อบต. โคกปรง6,821.584,456.0034.7 %ผ่าน1,194.77720.2839.7 %ผ่าน
อบต. น้ำร้อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อรัง8,440.073,959.0053.1 %ผ่าน1,632.35739.3554.7 %ผ่าน
อบต. พุเตย9,590.913,896.0059.4 %ผ่าน890.43704.9820.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม30,557.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ13,363.51ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ภูน้ำหยดไม่ครบ3,004.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ407.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ซับสมบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บึงกระจับ10,477.063,722.0064.5 %ผ่าน1,058.29234.4577.8 %ผ่าน
อบต. วังใหญ่ไม่ครบ2,865.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ702.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางสาว12,724.865,573.0056.2 %ผ่าน1,462.521,466.17-0.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ซับน้อย5,877.492,829.1151.9 %ผ่าน1,183.24567.5052.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สระกรวดไม่ครบ3,600.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ833.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองกระจัง6,089.916,838.64-12.3 %ไม่ผ่าน1,555.76376.7375.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น9,049.150.000.0 %รายงานไม่ครบ3,770.3434,675.00-819.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสะอาด9,037.274,890.3945.9 %ผ่าน1,093.931,257.80-15.0 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองย่างทอยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ประดู่งาม8,297.873,917.0052.8 %ผ่าน906.88949.37-4.7 %ไม่ผ่าน
อบต. กองทูล6,924.631,350.0080.5 %ผ่าน917.68787.5014.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเฉลียงทองไม่ครบ3,894.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ905.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านโภชน์14,898.063,482.0076.6 %ผ่าน1,075.99822.9523.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง8,287.214,562.0045.0 %ผ่าน1,160.78219.5281.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร19,086.573,586.0081.2 %ผ่าน1,302.371,101.0115.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อไทย8,984.1512,572.00-39.9 %ไม่ผ่าน1,705.011,625.934.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง8,005.804,799.2240.1 %ผ่าน848.54400.3352.8 %ผ่าน
อบต. วังท่าดี33,798,904.003,658.72100.0 %ผ่าน938.18439.9453.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบัววัฒนา14,636.884,472.0069.4 %ผ่าน1,055.08471.0855.4 %ผ่าน
อบต. หนองไผ่ไม่ครบ685.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ726.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังโบสถ์17,748.732,991.4683.1 %ผ่าน1,162.64591.2749.1 %ผ่าน
อบต. ยางงามไม่ครบ4,672.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ716.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง12,993.982,475.0081.0 %ผ่าน17,405.52607.5696.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด5,965.092,413.7259.5 %ผ่าน929.34290.4368.7 %ผ่าน
อบต. ซับไม้แดง20,138.164,214.2479.1 %ผ่าน1,112.72859.4522.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง31,825.375,914.3381.4 %ผ่าน1,077.211,348.39-25.2 %ไม่ผ่าน
อบต. กันจุ7,266.18ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,331.77ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังพิกุล12,312.406,393.5648.1 %ผ่าน969.661,756.31-81.1 %ไม่ผ่าน
อบต. พญาวัง8,542.461,650.0080.7 %ผ่าน7,490.05330.2395.6 %ผ่าน
อบต. ศรีมงคล7,961.024,327.0045.6 %ผ่าน3,400.14774.5077.2 %ผ่าน
อบต. สระแก้ว6,235.942,518.0059.6 %ผ่าน973.68887.178.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน10,344.104,633.0055.2 %ผ่าน743.33804.85-8.3 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำหนาวไม่ครบ1,337.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,433.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หลักด่านไม่ครบ1,659.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,771.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังกวาง6,003.121,731.0071.2 %ผ่าน1,618.80757.0453.2 %ผ่าน
อบต. โคกมนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังโป่งไม่ครบ2,906.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ409.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท้ายดงไม่ครบ4,519.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,072.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ซับเปิบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.วังหิน5,970.233,611.7239.5 %ผ่าน1,383.77608.0056.1 %ผ่าน
อบต. วังศาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งสมอ23,360.4925,710.00-10.1 %ไม่ผ่าน755.651,045.54-38.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแคมป์สน7,189.493,780.9847.4 %ผ่าน1,225.132,608.19-112.9 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาค้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแม่นาไม่ครบ2,564.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ521.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เข็กน้อยไม่ครบ34,589.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาเฉลียง15,119.764,363.2671.1 %ผ่าน286.981,251.78-336.2 %ไม่ผ่าน