สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบ้านโป่งไม่ครบ2,430.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองโพธารามไม่ครบ422.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,268.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองท่าผา10,750.1719,396.00-80.4 %ไม่ผ่าน729.667,776.30-965.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่6,944.665,319.8123.4 %ผ่าน464.022,744.80-491.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกระจับ8,133.594,908.0039.7 %ผ่าน399.94457.90-14.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขางู8,571.955,105.3140.4 %ผ่าน9,302.142,308.7575.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก8,037.876,746.0016.1 %ไม่ผ่าน326.277,002.00-2,046.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเลือก9,949.348,365.0815.9 %ไม่ผ่าน443.122,032.05-358.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปากท่อ7,440.863,716.0650.1 %ผ่าน3,933.95330.8791.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหลักเมือง142,872.9114,716.0089.7 %ผ่าน14,409.504,302.8070.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์7,630.986,661.8212.7 %ไม่ผ่าน604.851,872.64-209.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาขวาง8,299.597,317.8911.8 %ไม่ผ่าน3,761.102,325.5038.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจอมบึงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนไม่ครบ7,215.07ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ142.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลด่านทับตะโก9,151.534,005.8556.2 %ผ่าน296.64277.656.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพหักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวัดเพลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนผึ้ง6,651.302,790.8058.0 %ผ่าน419.11369.2011.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองโพไม่ครบ6,448.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ956.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยกระบอกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. ราชบุรี15,184.1031,239.30-105.7 %ไม่ผ่าน8,649.802,190.8874.7 %ผ่าน
อบต. เจดีย์หักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนตะโกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกลางนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยไผ่ไม่ครบ2,688.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,137.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คุ้งน้ำวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คุ้งกระถินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พิกุลทอง8,148.974,026.9650.6 %ผ่าน393.38223.1043.3 %ผ่าน
อบต. น้ำพุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนแร่ไม่ครบ3,079.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ122.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหินกอง6,876.636,829.390.7 %ไม่ผ่าน721.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาแร้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะพลับพลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหลุมดินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางป่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คูบัวไม่ครบ4,475.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ383.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าราบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านไร่ไม่ครบ22,768.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,459.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองจอมพลไม่ครบ5,162.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ544.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากช่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เบิกไพรไม่ครบ3,576.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ332.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ด่านทับตะโกไม่ครบ8,348.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ182.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แก้มอ้นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. รางบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สวนผึ้ง9,989.955,034.2949.6 %ผ่าน2,308.593,017.90-30.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ป่าหวายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าเคยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะนาวศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนกรวย7,887.244,896.0037.9 %ผ่าน680.072,577.99-279.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนคลังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบัวงาม6,768.783,793.0044.0 %ผ่าน555.37417.4024.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านไร่12,459.9311,140.0010.6 %ไม่ผ่าน579.541,994.50-244.2 %ไม่ผ่าน
อบต. แพงพวยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สี่หมื่นไม่ครบ2,036.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ179.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด6,181.071,899.0069.3 %ผ่าน486.051,149.50-136.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ขุนพิทักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนไผ่ไม่ครบ2,991.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ773.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกรับใหญ่8,097.236,688.0017.4 %ไม่ผ่าน775.452,330.60-200.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ปากแรต7,843.887,515.894.2 %ไม่ผ่าน638.04887.30-39.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองกบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองอ้อไม่ครบ11,063.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,350.08ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สวนกล้วย7,370.685,237.0028.9 %ผ่าน483.832,661.95-450.2 %ไม่ผ่าน
อบต. นครชุมน์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คุ้งพยอมไม่ครบ2,775.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ945.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองปลาหมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง7,928.056,190.0021.9 %ผ่าน1,020.83459.4755.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเบิกไพร13,121.2624,784.00-88.9 %ไม่ผ่าน429.652,608.40-507.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ5,894.323,855.3034.6 %ผ่าน442.79190.0057.1 %ผ่าน
อบต. วัดแก้ว6,524.091,008.5084.5 %ผ่าน425.53829.50-94.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนคา6,947.331,486.1678.6 %ผ่าน585.94230.4860.7 %ผ่าน
อบต. ดอนกระเบื้อง8,020.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ368.81ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโพ6,467.753,876.6440.1 %ผ่าน278.35283.50-1.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองตาคตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง10,411.792,720.0073.9 %ผ่าน453.011,494.00-229.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ไม่ครบ5,855.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ684.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนทรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองข่อยไม่ครบ2,629.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชำแระ6,471.893,110.4951.9 %ผ่าน921.86437.0052.6 %ผ่าน
อบต. สร้อยฟ้า6,208.023,094.0050.2 %ผ่าน2,565.30344.0086.6 %ผ่าน
อบต. ท่าชุมพล7,771.763,385.5856.4 %ผ่าน2,616.27576.0078.0 %ผ่าน
อบต. บางโตนด6,750.612,979.7955.9 %ผ่าน497.87838.25-68.4 %ไม่ผ่าน
อบต. เตาปูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน7,679.684,326.2343.7 %ผ่าน771.39393.5049.0 %ผ่าน
อบต. เขาชะงุ้มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวางไม่ครบ3,174.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ517.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง10,352.5810,071.682.7 %ไม่ผ่าน1,164.342,337.00-100.7 %ไม่ผ่าน
อบต. วังมะนาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนทรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกระทุ่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าไก่6,922.364,060.3241.3 %ผ่าน379.97171.0055.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อกระดาน6,604.572,160.0067.3 %ผ่าน539.14393.3827.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก6,886.663,318.0051.8 %ผ่าน1,831.66746.7059.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโทนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะศาลพระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จอมประทัดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัดเพลงไม่ครบ2,258.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ133.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้านคา6,468.933,721.0042.5 %ผ่าน1,836.851,463.2520.3 %ผ่าน
อบต.บ้านบึง6,608.633,680.5444.3 %ผ่าน2,482.95440.3082.3 %ผ่าน
อบต.หนองพันจันทร์7,424.224,284.0042.3 %ผ่าน1,330.32987.2525.8 %ผ่าน