สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
อบต. บ้านเก่า7,098.084,882.4031.2 %ผ่าน1,371.192,247.91-63.9 %ไม่ผ่าน
อบต. วังเย็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ587.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลุ่มสุ่ม7,916.053,721.8853.0 %ผ่าน1,433.042,075.45-44.8 %ไม่ผ่าน
อบต.ท่าเสา (ไทรโยค)6,010.283,025.4349.7 %ผ่าน2,034.841,448.9328.8 %ผ่าน
อบต. สิงห์5,811.032,926.0049.6 %ผ่าน1,041.831,036.550.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไทรโยค7,890.846,475.3117.9 %ไม่ผ่าน2,518.801,146.4354.5 %ผ่าน
อบต. วังกระแจะ6,048.841,937.5068.0 %ผ่าน2,555.30669.9073.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล6,412.91ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,852.07ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้องตี้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อพลอย7,487.324,038.8046.1 %ผ่าน1,434.75484.5066.2 %ผ่าน
อบต. หนองกุ่ม7,134.803,590.9149.7 %ผ่าน2,559.781,060.6858.6 %ผ่าน
อบต.หนองรี7,584.194,484.1340.9 %ผ่าน1,425.421,015.4928.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง7,249.343,045.7258.0 %ผ่าน1,197.72720.1039.9 %ผ่าน
อบต. ช่องด่าน5,826.303,802.6734.7 %ผ่าน1,644.92672.3459.1 %ผ่าน
อบต. หนองกร่าง6,735.062,106.2668.7 %ผ่าน1,065.17426.1360.0 %ผ่าน
อบต. นาสวน6,063.361,561.0074.3 %ผ่าน2,442.85282.5088.4 %ผ่าน
อบต. ด่านแม่แฉลบ5,785.421,669.0071.2 %ผ่าน2,974.25265.8291.1 %ผ่าน
อบต. หนองเป็ด6,029.831,777.0070.5 %ผ่าน1,933.381,587.5017.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่ากระดาน6,052.782,004.0066.9 %ผ่าน2,417.791,681.5030.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาโจด5,502.781,053.9080.8 %ผ่าน3,285.65244.1592.6 %ผ่าน
อบต. แม่กระบุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พงตึกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางม่วง6,011.143,394.5643.5 %ผ่าน783.07792.20-1.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนชะเอมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะคร้ำเอน6,768.988,669.28-28.1 %ไม่ผ่าน804.522,058.50-155.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่ามะกา6,188.941,828.8070.5 %ผ่าน538.48748.20-38.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง6,149.502,671.0056.6 %ผ่าน565.45271.0052.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น6,976.103,874.5044.5 %ผ่าน2,137.31292.7786.3 %ผ่าน
อบต. อุโลกสี่หมื่น6,027.831,981.0067.1 %ผ่าน727.90274.5562.3 %ผ่าน
อบต. เขาสามสิบหาบไม่ครบ3,196.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ78.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หวายเหนียว5,342.401,478.0072.3 %ผ่าน276.3477.9071.8 %ผ่าน
อบต. แสนตอไม่ครบ5,106.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ336.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สนามแย้5,869.686,525.15-11.2 %ไม่ผ่าน10,536.50993.6590.6 %ผ่าน
อบต. ท่าเสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองลานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังขนาย7,988.65884.2188.9 %ผ่าน453.73168.3062.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังศาลา10,916.0311,299.67-3.5 %ไม่ผ่าน698.60946.10-35.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าล้อ8,463.676,944.0018.0 %ไม่ผ่าน595.631,713.55-187.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว6,714.643,549.0047.1 %ผ่าน856.711,205.30-40.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งทอง8,428.433,909.1653.6 %ผ่าน601.841,208.68-100.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย7,331.966,160.3816.0 %ไม่ผ่าน911.50635.1030.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงชุม6,214.164,993.3119.6 %ไม่ผ่าน579.88503.5013.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่7,293.663,462.6952.5 %ผ่าน930.671,498.62-61.0 %ไม่ผ่าน
อบต. พังตรุ6,145.791,901.1069.1 %ผ่าน1,150.02252.5578.0 %ผ่าน
อบต. ท่าตะคร้อ5,523.532,591.0053.1 %ผ่าน540.74119.3777.9 %ผ่าน
อบต. รางสาลี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองตากยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าขนุน12,062.939,632.0620.2 %ผ่าน3,305.29493,949.78-14,844.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ปิล๊อกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หินดาด5,705.532,949.0048.3 %ผ่าน1,459.11684.1053.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น6,100.013,469.0043.1 %ผ่าน1,795.591,219.5532.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยเขย่ง6,271.692,105.0066.4 %ผ่าน2,296.49752.4067.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคมไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ772.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู5,677.953,234.0043.0 %ผ่าน1,986.991,042.0047.6 %ผ่าน
อบต. ปรังเผล9,488.55245.0097.4 %ผ่าน3,071.04114.8096.3 %ผ่าน
อบต. ไล่โว่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พนมทวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,308.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งสมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.พังตรุ 7,183.764,492.0837.5 %ผ่าน826.981,846.20-123.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลรางหวาย47,601.589,092.4880.9 %ผ่าน827.211,196.14-44.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย13,664.491,937.0085.8 %ผ่าน580.22883.50-52.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนตาเพชร5,883.873,232.2045.1 %ผ่าน1,130.13385.1965.9 %ผ่าน
อบต. เลาขวัญ6,434.423,742.9941.8 %ผ่าน4,780.8219,012.50-297.7 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองโสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองประดู่6,104.623,740.2038.7 %ผ่าน1,331.471,255.755.7 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลิง6,286.494,291.2531.7 %ผ่าน1,492.111,025.2731.3 %ผ่าน
อบต. หนองนกแก้ว7,154.612,044.0071.4 %ผ่าน1,230.271,370.40-11.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งกระบ่ำ16,604.182,228.5086.6 %ผ่าน1,248.54762.5038.9 %ผ่าน
อบต. หนองฝ้าย6,437.975,445.2715.4 %ไม่ผ่าน940.65437.0053.5 %ผ่าน
อบต. ด่านมะขามเตี้ย6,234.083,004.3651.8 %ผ่าน2,010.64807.5059.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด6,703.842,529.0062.3 %ผ่าน3,646.69937.0774.3 %ผ่าน
อบต. จรเข้เผือก6,642.562,849.4757.1 %ผ่าน2,048.061,279.5037.5 %ผ่าน
อบต. หนองไผ่5,885.661,622.0072.4 %ผ่าน836.26292.7465.0 %ผ่าน
อบต. หนองปรือ7,670.154,063.8447.0 %ผ่าน2,229.541,762.6120.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองปลาไหลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญไม่ครบ4,291.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ110.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยกระเจาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังไผ่6,059.992,706.5755.3 %ผ่าน1,255.01428.1365.9 %ผ่าน
อบต. ดอนแสลบ14,750.168,860.8439.9 %ผ่าน1,341.001,207.1010.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสระลงเรือไม่ครบ8,215.08ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,365.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี12,966.6413,133.00-1.3 %ไม่ผ่าน369.72525.00-42.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น11,556.7510,110.2512.5 %ไม่ผ่าน85.89304.00-253.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าม่วง9,907.249,584.003.3 %ไม่ผ่าน3,875.3964.7598.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่ามะกา18,741.3613,392.0028.5 %ผ่าน344.452,113.60-513.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพนมทวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลูกแก8,522.695,408.0036.5 %ผ่าน255.67254.600.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนไม่ครบ10,603.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,847.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย7,070.194,149.2241.3 %ผ่าน385.72527.00-36.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ9,069.929,344.00-3.0 %ไม่ผ่าน407.42625.55-53.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าไม้11,503.008,088.0029.7 %ผ่าน520.852,726.75-423.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย7,384.872,889.8660.9 %ผ่าน414.69308.4025.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อพลอย11,874.862,992.0074.8 %ผ่าน365.46163.0055.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพระแท่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตลาดเขตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลาดหญ้า7,046.824,581.8035.0 %ผ่าน242.281,909.90-688.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังโพธิ์6,898.185,045.6426.9 %ผ่าน325.231,034.14-218.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเลาขวัญ6,230.024,221.7832.2 %ผ่าน483.091,406.49-191.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังกะ9,065.463,356.6963.0 %ผ่าน670.76193.5371.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสำรองไม่ครบ3,763.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ892.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองขาว8,189.784,667.5543.0 %ผ่าน155.25311.10-100.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองตากยา7,216.931,519.8078.9 %ผ่าน410.86335.2018.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัว12,473.825,149.7458.7 %ผ่าน3,675.57305.3791.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองปรือ6,552.941,534.7576.6 %ผ่าน481.911,206.20-150.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองฝ้าย6,908.756,900.000.1 %ไม่ผ่าน145.181,634.25-1,025.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหวายเหนียว10,854.0910,583.512.5 %ไม่ผ่าน274.431,600.15-483.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเอราวัณไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. กาญจนบุรี24,026.5659,058.24-145.8 %ไม่ผ่าน14,645.5122,800.00-55.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองปากแพรก20,857.8111,608.5644.3 %ผ่าน790.08886.89-12.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่ามะขาม38,341.637,767.1479.7 %ผ่าน559.45437.0021.9 %ผ่าน
อบต. แก่งเสี้ยน6,564.393,583.0045.4 %ผ่าน982.631,481.38-50.8 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ347.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า31,368.674,782.8584.8 %ผ่าน1,118.831,819.22-62.6 %ไม่ผ่าน
อบต. วังด้ง7,302.704,448.9339.1 %ผ่าน2,344.011,890.6419.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ช่องสะเดาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหญ้าไม่ครบ5,454.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,382.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง6,034.636,683.65-10.8 %ไม่ผ่าน908.66898.681.1 %ไม่ผ่าน