สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองสองพี่น้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาพระ48,666.772,650.4794.6 %ผ่าน427.411,811.15-323.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอู่ทอง6,112.054,024.0034.2 %ผ่าน197.583,370.45-1,605.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ไม่ครบ4,459.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,535.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลด่านช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าเสด็จ11,884.626,345.6346.6 %ผ่าน879.465,774.21-556.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีประจันต์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสามชุก10,636.937,009.4734.1 %ผ่าน709.741,057.37-49.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกคราม7,942.686,880.6513.4 %ไม่ผ่าน159.15949,367.56-596,423.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งคอก7,421.743,559.4052.0 %ผ่าน321.10489.25-52.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนางบวช5,907.912,467.3858.2 %ผ่าน449.831,516.43-237.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อกรุไม่ครบ2,828.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางปลาม้า7,987.437,457.006.6 %ไม่ผ่าน5,105.19589.9588.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแหลมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไผ่กองดิน8,378.838,656.13-3.3 %ไม่ผ่าน237.021,241.85-423.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา8,278.645,627.3432.0 %ผ่าน565.27232.9058.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสระกระโจม7,239.389,742.63-34.6 %ไม่ผ่าน5,238.241,311.7175.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสระยายโสม6,686.863,105.0053.6 %ผ่าน4,656.36892.4880.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสวนแตง10,032.794,779.4252.4 %ผ่าน339.531,845.75-443.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี31,459.9979,470.00-152.6 %ไม่ผ่าน7,780.446,451.9517.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ไม่ครบ13,272.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,499.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับตีเหล็กไม่ครบ2,930.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ226.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าระหัด11,217.4611,985.31-6.8 %ไม่ผ่าน625.807,800.74-1,146.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ไผ่ขวาง9,306.164,588.4750.7 %ผ่าน537.372,611.00-385.9 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกโคเฒ่า15,277.922,178.0085.7 %ผ่าน765.24144.6881.1 %ผ่าน
อบต. ดอนตาล5,419.982,280.0057.9 %ผ่าน517.57133.0074.3 %ผ่าน
อบต. ดอนมะสังข์6,144.353,171.0048.4 %ผ่าน438.38647.85-47.8 %ไม่ผ่าน
อบต. พิหารแดง6,688.873,323.0050.3 %ผ่าน438.74526.30-20.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนกำยาน9,932.623,962.0060.1 %ผ่าน603.02266.1955.9 %ผ่าน
อบต. ดอนโพธิ์ทอง6,180.533,914.0036.7 %ผ่าน2,250.10827.0963.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์7,447.742,788.2262.6 %ผ่าน701.701,281.00-82.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ตลิ่งชันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางกุ้ง6,031.733,179.0047.3 %ผ่าน385.48465.50-20.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ศาลาขาว6,354.033,252.0048.8 %ผ่าน2,434.98773.4568.2 %ผ่าน
อบต. สวนแตง5,920.442,955.0050.1 %ผ่าน702.811,009.85-43.7 %ไม่ผ่าน
อบต. สนามชัย7,261.885,054.0030.4 %ผ่าน437.502,199.31-402.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยวังทอง(โพธิ์พระยา)8,068.543,350.0058.5 %ผ่าน420.87394.716.2 %ไม่ผ่าน
อบต. สนามคลีไม่ครบ4,481.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ745.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาพระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเดิมบาง6,765.035,725.2515.4 %ไม่ผ่าน3,326.701,378.7058.6 %ผ่าน
อบต. นางบวชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาดินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,573.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปากน้ำ7,068.336,021.4214.8 %ไม่ผ่าน1,980.00475.1076.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งคลี6,260.543,539.9743.5 %ผ่าน741.24980.00-32.2 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกช้างไม่ครบ2,305.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ574.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวเขา6,871.533,519.0048.8 %ผ่าน927.65770.2017.0 %ไม่ผ่าน
อบต. หัวนา6,319.972,056.8067.5 %ผ่าน755.97388.7648.6 %ผ่าน
อบต. บ่อกรุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าสะแก6,698.654,243.4136.7 %ผ่าน6,889.77354.3594.9 %ผ่าน
อบต. ยางนอน5,968.972,020.0066.2 %ผ่าน2,926.59441.5084.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม6,805.803,499.2948.6 %ผ่าน966.51420.7056.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง8,864.147,269.2018.0 %ไม่ผ่าน1,317.53418.2668.3 %ผ่าน
อบต. ด่านช้างไม่ครบ3,687.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ249.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยขมิ้น6,007.693,301.0045.1 %ผ่าน1,404.21665.9952.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ5,904.891,868.0068.4 %ผ่าน1,650.89370.7377.5 %ผ่าน
อบต. วังคัน7,578.374,386.0042.1 %ผ่าน1,104.722,119.05-91.8 %ไม่ผ่าน
อบต. นิคมกระเสียว6,298.102,125.0066.3 %ผ่าน1,143.08454.4060.2 %ผ่าน
อบต. วังยาว6,644.171,740.2273.8 %ผ่าน1,469.17935.7536.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลต้นคราม6,805.302,912.0257.2 %ผ่าน610.851,357.52-122.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บางปลาม้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตะค่า7,017.584,970.0029.2 %ผ่าน2,780.07325.7888.3 %ผ่าน
อบต. บางใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กฤษณาไม่ครบ2,448.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ156.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สาลี6,090.453,144.6648.4 %ผ่าน756.97599.4920.8 %ผ่าน
อบต.ไผ่กองดินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. องครักษ์5,562.441,521.0072.7 %ผ่าน684.931,611.20-135.2 %ไม่ผ่าน
อบต. จรเข้ใหญ่6,735.885,452.9919.0 %ไม่ผ่าน717.84141.0080.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา10,880.922,900.5773.3 %ผ่าน766.67743.183.1 %ไม่ผ่าน
อบต. มะขามล้ม6,688.893,224.3251.8 %ผ่าน698.58962.50-37.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น6,866.942,345.0065.9 %ผ่าน550.38270.6350.8 %ผ่าน
อบต. วัดโบสถ์6,935.962,991.0056.9 %ผ่าน771.31335.0056.6 %ผ่าน
อบต. วัดดาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีประจันต์6,945.084,274.9838.4 %ผ่าน615.56808.15-31.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านกร่าง6,183.623,159.0048.9 %ผ่าน539.15340.0136.9 %ผ่าน
อบต. มดแดงไม่ครบ3,403.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ180.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางงาม6,738.793,241.0051.9 %ผ่าน568.03603.94-6.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนปรูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปลายนา7,538.394,126.4145.3 %ผ่าน714.32913.39-27.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังหว้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังน้ำซับไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังยาง7,163.265,092.3528.9 %ผ่าน546.35997.50-82.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ไม่ครบ8,918.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,393.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสาหร่ายไม่ครบ5,118.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ267.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไร่รถ6,555.593,685.0043.8 %ผ่าน865.69633.5026.8 %ผ่าน
อบต. สระกระโจม7,305.812,282.0968.8 %ผ่าน965.80694.8128.1 %ผ่าน
อบต. ทะเลบกไม่ครบ5,344.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ626.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนไม่ครบ4,330.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ778.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางตาเถร7,650.425,071.2833.7 %ผ่าน1,248.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน5,950.662,446.8358.9 %ผ่าน628.46236.6562.3 %ผ่าน
อบต. บ้านกุ่ม7,409.418,102.88-9.4 %ไม่ผ่าน624.74296.0052.6 %ผ่าน
อบต.หัวโพธิ์7,412.974,021.0045.8 %ผ่าน908.83449.0050.6 %ผ่าน
อบต. บางพลับ10,480.54ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,687.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์6,436.034,812.0025.2 %ผ่าน5,075.19389.1892.3 %ผ่าน
อบต. บ้านช้าง5,649.153,079.0045.5 %ผ่าน635.96501.1621.2 %ผ่าน
อบต. ต้นตาล5,779.681,857.0067.9 %ผ่าน2,586.70138.9494.6 %ผ่าน
อบต. ศรีสำราญ7,033.743,543.0049.6 %ผ่าน768.50403.5447.5 %ผ่าน
อบต. ทุ่งคอก6,898.046,993.32-1.4 %ไม่ผ่าน1,060.09588.0544.5 %ผ่าน
อบต. หนองบ่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อสุพรรณ13,479.787,980.9640.8 %ผ่าน1,354.58688.5049.2 %ผ่าน
อบต. ดอนมะนาวไม่ครบ1,548.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ333.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ย่านยาว5,841.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,654.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังลึกไม่ครบ4,390.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองผักนาก5,718.823,778.0833.9 %ผ่าน891.14281.9368.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระไม่ครบ2,448.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ94.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสะเดา5,460.771,913.0065.0 %ผ่าน743.24586.1921.1 %ผ่าน
อบต. กระเสียว15,905.302,599.9883.7 %ผ่าน930.40194.0979.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง6,988.824,839.7030.8 %ผ่าน1,622.172,078.60-28.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง6,896.022,657.3061.5 %ผ่าน647.411,102.29-70.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน9,250.815,912.0036.1 %ผ่าน3,751.782,343.8337.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านดอนไม่ครบ8,376.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ351.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยุ้งทะลายไม่ครบ3,520.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ646.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนมะเกลือ6,141.103,095.0449.6 %ผ่าน553.01797.17-44.2 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองโอ่ง7,080.654,252.1239.9 %ผ่าน869.121,415.43-62.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนคา8,460.675,834.1931.0 %ผ่าน904.201,447.15-60.0 %ไม่ผ่าน
อบต. พลับพลาไชย6,562.763,724.0043.3 %ผ่าน1,279.682,075.65-62.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโข้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเจดีย์6,127.103,641.4040.6 %ผ่าน366.88707.00-92.7 %ไม่ผ่าน
อบต. สระพังลานไม่ครบ2,406.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกระจันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหญ้าไซ6,913.153,525.7349.0 %ผ่าน1,100.98353.0067.9 %ผ่าน
อบต. หนองราชวัตรไม่ครบ1,760.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ521.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์8,235.733,429.0058.4 %ผ่าน982.82409.5658.3 %ผ่าน
อบต. แจงงาม6,796.732,690.0560.4 %ผ่าน935.76519.6544.5 %ผ่าน
อบต. หนองขาม11,377.225,078.5355.4 %ผ่าน941.49749.2120.4 %ผ่าน
อบต. ทัพหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ