สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่11,788.22172.0098.5 %ผ่าน466.831,369.89-193.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนครชัยศรีไม่ครบ4,481.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,247.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองสามพราน9,865.778,256.0016.3 %ไม่ผ่าน384.604,832.96-1,156.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกำแพงแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนยายหอม10,893.217,317.4332.8 %ผ่าน282.632,154.00-662.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลธรรมศาลาไม่ครบ9,429.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,522.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางเลนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อไม่ครบ6,697.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,771.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม7,753.7021,079.57-171.9 %ไม่ผ่าน3,666.63203,329.45-5,445.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำพญาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศาลายาไม่ครบ11,067.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ424.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสามง่าม11,712.037,223.6438.3 %ผ่าน783.20512.0634.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยพลูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมไม่ครบ20,502.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางแขม7,354.804,386.5140.4 %ผ่าน645.02266.0058.8 %ผ่าน
อบต. พระประโทน5,860.871,902.0067.5 %ผ่าน191.2240.0079.1 %ผ่าน
อบต. ธรรมศาลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตาก้อง8,018.609,176.94-14.4 %ไม่ผ่าน375.761,067.26-184.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมาบแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สนามจันทร์6,686.593,922.0041.3 %ผ่าน232.56430.00-84.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนยายหอม11,256.337,738.7431.2 %ผ่าน642.261,496.17-133.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ถนนขาด6,739.193,085.0054.2 %ผ่าน458.53221.3851.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อพลับไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองปากโลงไม่ครบ5,401.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ989.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองสามควายเผือก7,864.026,512.7017.2 %ไม่ผ่าน430.23261.2539.3 %ผ่าน
อบต. ทุ่งน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองดินแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังเย็น5,876.382,991.0049.1 %ผ่าน311.64573.50-84.0 %ไม่ผ่าน
อบต. โพรงมะเดื่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยาไม่ครบ2,850.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ215.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม8,431.275,607.0033.5 %ผ่าน443.90970.10-118.5 %ไม่ผ่าน
อบต. สวนป่านไม่ครบ4,076.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ588.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยจรเข้ไม่ครบ3,068.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ196.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทัพหลวง8,107.543,988.2050.8 %ผ่าน546.881,130.47-106.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม7,270.974,226.3641.9 %ผ่าน577.941,280.97-121.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านยาง7,157.3995.3598.7 %ผ่าน5,100.481,358.3573.4 %ผ่าน
อบต. ทุ่งกระพังโหมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กระตีบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งลูกนก7,116.174,778.0032.9 %ผ่าน943.46ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวางไม่ครบ4,372.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,241.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวางไม่ครบ3,956.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ89.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สระสี่มุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งบัวไม่ครบ3,869.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ751.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนข่อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สระพัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง6,344.057,972.32-25.7 %ไม่ผ่าน646.59826.62-27.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กำแพงแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. รางพิกุลไม่ครบ2,691.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,083.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกระทุ่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นครชัยศรีไม่ครบ3,086.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ628.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัดแค6,941.862,091.0069.9 %ผ่าน186.8964.0165.7 %ผ่าน
อบต. ท่าตำหนักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่ากระชับไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขุนแก้วไม่ครบ30,620.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,389.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พะเนียด6,270.603,691.0041.1 %ผ่าน362.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกพระเจดีย์ไม่ครบ1,735.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ655.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศีรษะทองไม่ครบ11,294.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ47.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แหลมบัว7,512.212,440.3567.5 %ผ่าน2,284.23786.8365.6 %ผ่าน
อบต. ศรีมหาโพธิ์ไม่ครบ1,336.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สัมปทวน6,062.501,717.0071.7 %ผ่าน412.1063.3584.6 %ผ่าน
อบต. วัดสำโรง6,215.882,822.0054.6 %ผ่าน285.2240.0086.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก7,393.293,433.0053.6 %ผ่าน462.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยพลูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัดละมุดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,051.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางพระไม่ครบ2,192.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ216.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางแก้วฟ้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลานตากฟ้า12,387.446,442.6248.0 %ผ่าน492.06130.8873.4 %ผ่าน
อบต. งิ้วราย5,751.981,730.0069.9 %ผ่าน319.39391.90-22.7 %ไม่ผ่าน
อบต.ไทยยาวาส7,059.913,479.0050.7 %ผ่าน7,567.14834.3089.0 %ผ่าน
อบต. ห้วยพระ6,558.732,036.0069.0 %ผ่าน599.331,341.74-123.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ลำเหยไม่ครบ4,595.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,166.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนพุทรา6,263.122,951.0052.9 %ผ่าน542.041,528.25-181.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านหลวง6,097.233,691.0039.5 %ผ่าน454.88896.27-97.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยด้วน6,172.193,094.0049.9 %ผ่าน426.75798.24-87.1 %ไม่ผ่าน
อบต. บางเลนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางปลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง7,675.644,524.0041.1 %ผ่าน1,069.441,568.74-46.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บางภาษีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางระกำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางไทรป่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หินมูล7,418.033,950.2046.7 %ผ่าน765.15890.90-16.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ไทรงาม5,961.732,227.5062.6 %ผ่าน729.09141.5580.6 %ผ่าน
อบต. ดอนตูมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นิลเพชร5,849.263,054.0047.8 %ผ่าน899.72222.0075.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองนกกระทุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นราภิรมย์7,584.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ863.61ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำพญา7,168.764,127.9442.4 %ผ่าน548.88372.1632.2 %ผ่าน
อบต. ไผ่หูช้าง6,245.442,620.0058.0 %ผ่าน671.60951.10-41.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าข้าม9,780.174,163.7457.4 %ผ่าน1,692.082,215.62-30.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ทรงคนอง7,395.743,729.1249.6 %ผ่าน377.001,618.78-329.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หอมเกร็ด6,438.913,584.0044.3 %ผ่าน437.49190.0456.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางกระทึกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางเตย6,556.427,907.85-20.6 %ไม่ผ่าน393.55151.0761.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพรานไม่ครบ9,071.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ383.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองไร่ขิง95,492.2117,603.1681.6 %ผ่าน2,583.015,750.40-122.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าตลาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม17,829.2529,300.00-64.3 %ไม่ผ่าน452.82714.81-57.9 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองใหม่26,072.213,855.6085.2 %ผ่าน860.08435.6149.4 %ผ่าน
อบต. ตลาดจินดา41,822.166,272.0085.0 %ผ่าน1,403.021,993.42-42.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา12,413.47ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ338.26ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไม่ครบ3,118.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ399.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศาลายา7,217.662,432.0066.3 %ผ่าน513.672,936.11-471.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองโยงไม่ครบ24,357.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ47.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มหาสวัสดิ์23,818.206,597.3672.3 %ผ่าน11,247.102,283.5679.7 %ผ่าน