สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครสมุทรสาคร136,347.7025,967.9681.0 %ผ่าน546.68336.0838.5 %ผ่าน
เทศบาลนครอ้อมน้อย23,262.2250,421.46-116.8 %ไม่ผ่าน864.876,054.11-600.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน11,938.801.00100.0 %ผ่าน293.47470.05-60.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว7,483.526,072.0018.9 %ไม่ผ่าน143.84138.403.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหลักห้า17,376.5621,456.00-23.5 %ไม่ผ่าน1,279.891,615.00-26.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางปลา7,014.823,361.0452.1 %ผ่าน272.32190.0030.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา6,879.813,112.9854.8 %ผ่าน496.04110.8477.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร31,328.9414,472.0053.8 %ผ่าน3,208.651,215.6562.1 %ผ่าน
อบต. บ้านบ่อ8,026.475,654.3729.6 %ผ่าน426.21217.6348.9 %ผ่าน
อบต. บางโทรัด8,394.849,923.00-18.2 %ไม่ผ่าน683.08304.0055.5 %ผ่าน
อบต. กาหลง6,859.743,569.0048.0 %ผ่าน594.61190.0468.0 %ผ่าน
อบต. นาโคก7,060.44ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ672.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาดี12,366.3513,503.77-9.2 %ไม่ผ่าน627.661,648.65-162.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าทรายไม่ครบ19,216.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,555.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคอกกระบือไม่ครบ1,842.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ413.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางน้ำจืด9,900.5510,580.97-6.9 %ไม่ผ่าน531.39251.7552.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม20,977.6215,826.0424.6 %ผ่าน975.19369.2862.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ6,814.524,144.4639.2 %ผ่าน502.171,479.54-194.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บางกระเจ้า12,433.445,710.0054.1 %ผ่าน649.35522.5019.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก13,783.6917,160.00-24.5 %ไม่ผ่าน944.35588.8637.6 %ผ่าน
อบต. ชัยมงคล7,187.227,060.031.8 %ไม่ผ่าน465.90712.50-52.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าไม้8,012.019,634.51-20.3 %ไม่ผ่าน358.11787.90-120.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสวนหลวง17,608.3922,692.00-28.9 %ไม่ผ่าน532.141,067.50-100.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บางยางไม่ครบ118.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองนกไข่23,659.223,451.0085.4 %ผ่าน593.14138.8776.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนไก่ดี8,352.183,551.0257.5 %ผ่าน357.9757.0084.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแครายไม่ครบ8,096.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ353.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าเสา8,547.228,722.23-2.0 %ไม่ผ่าน405.85329.8418.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านแพ้ว7,833.986,123.0021.8 %ผ่าน513.87215.3958.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสามไม่ครบ3,565.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ498.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หลักสอง6,831.253,931.2942.5 %ผ่าน439.09206.6052.9 %ผ่าน
อบต. เจ็ดริ้ว7,468.743,691.5050.6 %ผ่าน406.84290.4028.6 %ผ่าน
อบต. คลองตัน5,745.671,816.0068.4 %ผ่าน432.86374.6613.4 %ไม่ผ่าน
อบต. อำแพง6,570.354,594.0030.1 %ผ่าน543.60161.5070.3 %ผ่าน
อบต. สวนส้ม6,594.122,677.8459.4 %ผ่าน505.60190.0862.4 %ผ่าน
อบต. พันท้ายนรสิงห์23,180.1317,400.0024.9 %ผ่าน950.01285.0670.0 %ผ่าน