สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองอ่างทอง12,542.0714,291.43-13.9 %ไม่ผ่าน350.446,027.13-1,619.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าโมก7,098.907,533.00-6.1 %ไม่ผ่าน975.98285.0070.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางจักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ7,205.317,716.71-7.1 %ไม่ผ่าน1,606.671,044.3535.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกษไชโยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไชโยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลรำมะสัก7,679.659,953.88-29.6 %ไม่ผ่าน3,261.251,641.0149.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามโก้36,285.247,305.4679.9 %ผ่าน1,512.17ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแสวงหา8,163.207,802.004.4 %ไม่ผ่าน193.60971.16-401.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง25,968.1518,159.9930.1 %ผ่าน3,302.541,148.5565.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศาลาแดง6,487.2327.0099.6 %ผ่าน1,479.881,819.72-23.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ป่างิ้ว6,623.444,448.0032.8 %ผ่าน1,078.74747.4630.7 %ผ่าน
อบต. บ้านแห6,010.453,177.0047.1 %ผ่าน296.15509.45-72.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ตลาดกรวด5,839.45337.0094.2 %ผ่าน1,068.59108.3089.9 %ผ่าน
อบต. บ้านอิฐ7,259.104,733.0034.8 %ผ่าน488.57628.50-28.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หัวไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ6,725.642,181.1767.6 %ผ่าน1,072.65195.7081.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพสะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองวัว6,316.921,346.4078.7 %ผ่าน1,067.78362.5866.0 %ผ่าน
อบต. ย่านซื่อ5,837.882,416.8058.6 %ผ่าน1,063.72454.8557.2 %ผ่าน
อบต. ชัยฤทธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช6,065.283,879.0036.0 %ผ่าน918.75162.5782.3 %ผ่าน
อบต. ราชสถิตย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง6,472.3510,503.09-62.3 %ไม่ผ่าน422.62448.29-6.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง6,194.232,672.0056.9 %ผ่าน362.20190.0047.5 %ผ่าน
อบต. บางเสด็จ5,889.491,938.0067.1 %ผ่าน386.97237.5438.6 %ผ่าน
อบต. นรสิงห์9,140.192,093.0077.1 %ผ่าน964.61775.1519.6 %ไม่ผ่าน
อบต. เอกราช6,591.552,510.0061.9 %ผ่าน967.4591.1590.6 %ผ่าน
อบต. โผงเผงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อ่างแก้ว6,687.102,684.0059.9 %ผ่าน1,567.74791.9149.5 %ผ่าน
อบต. อินทประมูลไม่ครบ2,358.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ142.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บางพลับ7,679.884,386.0042.9 %ผ่าน386.57755.58-95.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองแม่ไก่6,039.693,347.3444.6 %ผ่าน415.54515.21-24.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงคัน10,108.417,150.3729.3 %ผ่าน1,595.89357.2077.6 %ผ่าน
อบต. บางระกำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. องครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกพุทรา7,771.21916.1288.2 %ผ่าน405.48467.88-15.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ยางช้าย6,485.962,595.0060.0 %ผ่าน603.95324.9046.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทางพระ6,651.037,226.00-8.6 %ไม่ผ่าน1,572.34665.7057.7 %ผ่าน
อบต. บางเจ้าฉ่า5,965.812,374.0060.2 %ผ่าน1,562.19928.7040.6 %ผ่าน
อบต. คำหยาดไม่ครบ2,571.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ228.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง7,824.907,214.177.8 %ไม่ผ่าน621.70781.46-25.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพรานไม่ครบ1,760.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ558.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านพราน7,384.203,496.0452.7 %ผ่าน529.29652.19-23.2 %ไม่ผ่าน
อบต. วังน้ำเย็น7,916.084,022.0649.2 %ผ่าน1,487.53667.2055.1 %ผ่าน
อบต. สีบัวทอง6,380.523,846.6039.7 %ผ่าน727.472,175.35-199.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยไผ่ไม่ครบ5,006.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ434.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จำลอง6,266.80736.0088.3 %ผ่าน308.671,145.06-271.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ไผ่จำศีล6,417.02ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,056.37793.7561.4 %ผ่าน
อบต. ศาลเจ้าโรงทอง7,346.083,621.0050.7 %ผ่าน1,583.52579.1063.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาไม่ครบ4,017.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ710.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสาวร้องไห้6,372.011,419.0077.7 %ผ่าน1,591.64296.4081.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าช้าง7,777.183,441.4655.7 %ผ่าน547.171,147.39-109.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น7,408.762,538.0065.7 %ผ่าน1,597.73577.4463.9 %ผ่าน
อบต. บางจัก6,460.572,065.0068.0 %ผ่าน1,593.27620.4261.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน6,993.874,973.1728.9 %ผ่าน1,598.55732.1554.2 %ผ่าน
อบต. คลองขนากไม่ครบ1,207.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ142.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไผ่วง5,967.974,150.7930.4 %ผ่าน1,584.74323.1779.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงเตี้ยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวตะพาน7,371.782,150.0070.8 %ผ่าน286.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หลักแก้ว8,579.674,419.0048.5 %ผ่าน559.88635.71-13.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ตลาดใหม่6,845.575,072.6125.9 %ผ่าน358.83520.07-44.9 %ไม่ผ่าน
อบต. อบทม6,181.861,486.0076.0 %ผ่าน476.84109.6177.0 %ผ่าน
อบต. โพธิ์ม่วงพันธ์6,282.702,978.0052.6 %ผ่าน445.91506.30-13.5 %ไม่ผ่าน