สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสมุทรสงครามไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6,522.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอัมพวาไม่ครบ3,905.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ266.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกระดังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางนกแขวก7,472.103,583.8852.0 %ผ่าน232.55115.0050.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. สมุทรสงคราม19,480.6218,399.805.5 %ไม่ผ่าน2,155.183,665.48-70.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก6,849.974,688.2331.6 %ผ่าน428.23153.3064.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก6,794.533,653.0046.2 %ผ่าน285.1639.6786.1 %ผ่าน
อบต. บางแก้ว7,512.126,251.7416.8 %ไม่ผ่าน4,044.681,987.1150.9 %ผ่าน
อบต. ท้ายหาด6,384.134,053.0036.5 %ผ่าน1,049.06183.6182.5 %ผ่าน
อบต. แหลมใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองเขินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน5,865.122,140.0063.5 %ผ่าน610.13158.3874.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางจะเกร็งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา5,953.211,818.0069.5 %ผ่าน246.8356.4477.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์5,673.152,285.0059.7 %ผ่าน337.85310.658.1 %ไม่ผ่าน
อบต. โรงหีบไม่ครบ2,320.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ40.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที9,960.171,875.0081.2 %ผ่าน312.90476.75-52.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนราไม่ครบ3,064.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ202.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก6,295.662,102.0066.6 %ผ่าน2,144.79413.4580.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางกระบือ6,807.122,688.0060.5 %ผ่าน1,434.3772.5794.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสวนหลวงไม่ครบ3,010.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา7,201.023,479.8351.7 %ผ่าน676.11422.4437.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่6,383.044,603.1627.9 %ผ่าน442.57258.8041.5 %ผ่าน
อบต. เหมืองใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บางช้างไม่ครบ8,009.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ156.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แควอ้อมไม่ครบ2,024.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ140.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปลายโพงพางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค7,976.9123,060.30-189.1 %ไม่ผ่าน642.47272.1857.6 %ผ่าน
อบต. แพรกหนามแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยี่สารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ