สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองชะอำ24,263.3426,948.22-11.1 %ไม่ผ่าน1,329.7426,030.00-1,857.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่ายาง22,400.4217,796.0020.6 %ผ่าน1,101.1015,899.17-1,343.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาย้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนายาง11,458.4411,778.45-2.8 %ไม่ผ่าน1,549.804,839.35-212.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางตะบูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านแหลม14,256.4214,783.54-3.7 %ไม่ผ่าน313.532,626.10-737.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านลาดไม่ครบ4,759.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,465.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองจอก72,639.455,900.0091.9 %ผ่าน269.71475.00-76.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวสะพาน9,966.668,622.1113.5 %ไม่ผ่าน597.172,754.00-361.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. เพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน7,951.134,192.2047.3 %ผ่าน459.90282.2038.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม28,274.173,154.0088.8 %ผ่าน5,689.57153.3097.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านกุ่ม5,991.432,234.0562.7 %ผ่าน384.6594.5675.4 %ผ่าน
อบต. หนองโสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไร่ส้ม7,975.154,829.2939.4 %ผ่าน392.502,196.96-459.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บางจาก5,934.811,851.3068.8 %ผ่าน382.96104.0272.8 %ผ่าน
อบต. บ้านหม้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงไม่ครบ8,049.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,092.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ช่องสะแก8,345.134,556.3445.4 %ผ่าน403.141,112.33-175.9 %ไม่ผ่าน
อบต.นาวุ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สำมะโรงไม่ครบ2,086.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพพระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานไม่ครบ5,103.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,972.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนยาง17,305.474,310.0075.1 %ผ่าน597.38292.7051.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองขนานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ6,725.283,233.1451.9 %ผ่าน2,083.5057.0097.3 %ผ่าน
อบต. เขาย้อย7,549.143,958.0047.6 %ผ่าน2,506.83324.8987.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล6,953.822,554.0063.3 %ผ่าน647.39449.5230.6 %ผ่าน
อบต. หนองปรงไม่ครบ2,103.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ779.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล11,426.295,118.2555.2 %ผ่าน789.152,531.93-220.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยโรง10,920.124,042.2663.0 %ผ่าน1,044.83563.4646.1 %ผ่าน
อบต. ห้วยท่าช้างไม่ครบ4,118.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ397.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองชุมพลเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้6,309.211,674.0073.5 %ผ่าน4,992.98329.9193.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ6,435.903,632.0043.6 %ผ่าน948.4114,963.98-1,477.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยทรายเหนือ6,599.372,506.0062.0 %ผ่าน729.80722.221.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา6,849.863,256.0052.5 %ผ่าน4,701.71733.4184.4 %ผ่าน
อบต. สามพระยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางหย่อง7,970.173,446.8256.8 %ผ่าน366.35658.50-79.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า8,862.352,537.0071.4 %ผ่าน458.01898.00-96.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าไม้รวกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้8,907.803,784.0057.5 %ผ่าน544.41639.63-17.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง6,843.494,007.0041.4 %ผ่าน1,290.33418.0067.6 %ผ่าน
อบต. ปึกเตียนไม่ครบ2,911.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ686.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขากระปุก6,097.41ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,637.81ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าแลงไม่ครบ3,890.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ443.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง6,536.952,504.0061.7 %ผ่าน416.20354.7514.8 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านหาด6,291.263,198.0049.2 %ผ่าน354.92567.00-59.8 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านทาน6,427.643,243.0949.5 %ผ่าน455.60117.0074.3 %ผ่าน
อบต. ตำหรุ19,566.63ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ10,272.24ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สมอพลือ6,547.954,384.9833.0 %ผ่าน280.18799.07-185.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ไร่มะขาม6,586.283,175.0051.8 %ผ่าน409.37335.4618.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าเสนไม่ครบ2,638.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,001.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ6,289.154,979.8920.8 %ผ่าน816.07443.8845.6 %ผ่าน
อบต. ไร่โคก6,442.983,408.2347.1 %ผ่าน551.92330.0740.2 %ผ่าน
อบต. ไร่สะท้อน5,991.534,313.0728.0 %ผ่าน499.40742.45-48.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง6,304.112,799.7055.6 %ผ่าน1,488.10891.4340.1 %ผ่าน
อบต. ถ้ำรงค์6,767.212,454.0063.7 %ผ่าน355.7696.5872.9 %ผ่าน
อบต. ห้วยลึกไม่ครบ12,508.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ650.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านแหลม6,203.56385.6093.8 %ผ่าน537.57293.6445.4 %ผ่าน
อบต. บางขุนไทรไม่ครบ3,794.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ983.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากทะเลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว7,971.363,236.0059.4 %ผ่าน547.581,117.05-104.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย5,562.591,575.0071.7 %ผ่าน360.28156.3056.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางครกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ท่าแร้ง7,150.783,355.0053.1 %ผ่าน802.311,431.13-78.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าแร้งออก7,092.831,866.0073.7 %ผ่าน544.48561.90-3.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สองพี่น้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์14,898.686,263.6658.0 %ผ่าน10,718.91508.7495.3 %ผ่าน
อบต. ป่าเด็งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดไม่ครบ4,251.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ112.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ต้นมะพร้าว6,879.497,569.50-10.0 %ไม่ผ่าน2,790.27263.0690.6 %ผ่าน
อบต.โรงเข้6,232.531,166.1081.3 %ผ่าน498.18350.8529.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง6,164.222,748.0055.4 %ผ่าน3,680.39723.2080.3 %ผ่าน
อบต.ท่าคอย6,488.802,646.4059.2 %ผ่าน415.53498.49-20.0 %ไม่ผ่าน