สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์13,857.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ428.41ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองหัวหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปราณบุรี12,320.9174.8099.4 %ผ่าน616.344,071.07-560.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุยบุรี22,080.418,835.3260.0 %ผ่าน940.952,755.17-192.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทับสะแก10,211.1710,521.00-3.0 %ไม่ผ่าน6,779.484,043.7640.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองวาฬไม่ครบ5,380.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,830.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบล กม.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางสะพานน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านกรูด9,048.287,284.4319.5 %ไม่ผ่าน466.301,999.70-328.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณไม่ครบ744.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,912.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลร่อนทองไม่ครบ7,496.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,333.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไร่เก่า9,895.0213,496.00-36.4 %ไม่ผ่าน481.502,240.20-365.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไร่ใหม่11,919.676,728.9443.5 %ผ่าน562.421,879.97-234.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองพลับ8,005.2010,164.30-27.0 %ไม่ผ่าน521.343,207.30-515.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,964.6423,007.90-130.9 %ไม่ผ่าน121.933,274.68-2,585.7 %ไม่ผ่าน
อบต. เกาะหลัก21,140.419,097.0057.0 %ผ่าน1,051.223,434.13-226.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ12,533.666,126.0051.1 %ผ่าน1,028.921,458.00-41.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยทราย11,788.075,849.7050.4 %ผ่าน1,187.282,058.25-73.4 %ไม่ผ่าน
อบต. อ่าวน้อย14,733.4210,944.2825.7 %ผ่าน1,885.022,281.07-21.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก6,970.064,986.2828.5 %ผ่าน1,449.681,691.07-16.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุยเหนือ6,122.312,910.0052.5 %ผ่าน721.80380.0047.4 %ผ่าน
อบต. เขาแดง8,159.732,702.9066.9 %ผ่าน649.22832.94-28.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู6,954.124,042.0041.9 %ผ่าน3,216.75644.0280.0 %ผ่าน
อบต. สามกระทายไม่ครบ5,456.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,507.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หาดขาม9,359.158,680.617.3 %ไม่ผ่าน2,396.112,122.4011.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแกไม่ครบ2,377.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ568.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อ่างทองไม่ครบ5,614.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,276.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.นาหูกวาง14,126.794,599.0067.4 %ผ่าน1,286.101,481.80-15.2 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาล้านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แสงอรุณไม่ครบ3,309.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ494.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กำเนิดนพคุณ8,441.915,162.5338.8 %ผ่าน966.881,226.01-26.8 %ไม่ผ่าน
อบต. พงศ์ประศาสน์ไม่ครบ2,716.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ692.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ร่อนทอง7,271.574,512.0038.0 %ผ่าน1,561.251,089.3430.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย6,671.214,426.3533.6 %ผ่าน1,134.12744.6034.3 %ผ่าน
อบต. ชัยเกษม25,407.848,525.0066.4 %ผ่าน1,688.431,337.1120.8 %ผ่าน
อบต. ทองมงคล40,637.115,640.0986.1 %ผ่าน1,698.94741.4456.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง12,008.389,856.8717.9 %ไม่ผ่าน3,193.821,159.4063.7 %ผ่าน
อบต. ปากแพรกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางสะพาน5,491.651,813.0067.0 %ผ่าน911.87454.6350.1 %ผ่าน
อบต. ทรายทอง6,442.163,231.0049.8 %ผ่าน1,237.20377.8569.5 %ผ่าน
อบต. ช้างแรกไม่ครบ5,990.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,317.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไชยราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,685.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี14,009.963,496.7875.0 %ผ่าน873.57632.9327.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาน้อย8,619.6710,968.00-27.2 %ไม่ผ่าน885.141,413.10-59.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ15,803.668,347.6547.2 %ผ่าน840.822,816.91-235.0 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองตาแต้ม10,709.065,633.4647.4 %ผ่าน2,985.792,529.2115.3 %ไม่ผ่าน
อบต. วังก์พงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาจ้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ14,506.1410,733.8726.0 %ผ่าน1,186.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองพลับ6,768.815,461.4819.3 %ไม่ผ่าน2,729.742,013.3826.2 %ผ่าน
อบต. ทับใต้35,236.1712,362.7164.9 %ผ่าน1,389.923,606.90-159.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บึงนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สามร้อยยอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ศิลาลอย17,240.296,522.0062.2 %ผ่าน1,958.691,164.6040.5 %ผ่าน
อบต.ไร่เก่า7,221.102,363.1067.3 %ผ่าน1,070.32863.0019.4 %ไม่ผ่าน
อบต.ศาลาลัย7,029.313,650.7648.1 %ผ่าน1,522.44948.1337.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่7,153.102,420.1066.2 %ผ่าน1,031.70270.8773.7 %ผ่าน