สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่ครบ36,259.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ131.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองปากพนัง15,047.3323,544.25-56.5 %ไม่ผ่าน431.428,171.50-1,794.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลจันดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชะอวดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ไม่ครบ5,957.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ455.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสิชลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหัวไทรไม่ครบ8,119.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ742.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขนอม18,280.864,400.2875.9 %ผ่าน3,221.64964.5070.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาชุมทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลฉวาง5,707.8725.0099.6 %ผ่าน252.4453.0079.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ไม่ครบ8,695.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ891.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทอนหงส์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าแพ20,828.137,925.8361.9 %ผ่าน431.751,114.72-158.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่ายางไม่ครบ8,628.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,927.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าศาลาไม่ครบ10,084.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,118.08ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาบอน6,521.378,733.88-33.9 %ไม่ผ่าน300.52856.52-185.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางจาก6,003.303,869.1035.6 %ผ่าน164.00218.50-33.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปากนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพรหมโลกไม่ครบ6,678.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพิปูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไม้เรียง5,883.894,862.0017.4 %ไม่ผ่าน269.09599.47-122.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลานสกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหินตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. นครศรีธรรมราช19,085.4841,285.51-116.3 %ไม่ผ่าน10,529.748,593.8018.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าไร่22,847.551,734.0092.4 %ผ่าน1,092.42432.0060.5 %ผ่าน
อบต. ปากนคร9,109.936,250.0531.4 %ผ่าน809.91135.0083.3 %ผ่าน
อบต. นาทรายไม่ครบ2,441.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ587.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไชยมนตรี8,229.643,073.5062.7 %ผ่าน523.210.9099.8 %ผ่าน
อบต. มะม่วงสองต้น6,426.672,676.0058.4 %ผ่าน467.3062.7486.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน15,001.705,172.9365.5 %ผ่าน837.80450.2146.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่างิ้ว7,258.904,638.0036.1 %ผ่าน882.452,286.10-159.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ7,558.3715,183.17-100.9 %ไม่ผ่าน559.55208.4362.8 %ผ่าน
อบต. บางจาก5,635.633,361.4140.4 %ผ่าน1,646.48231.4085.9 %ผ่าน
เทศบาลเมืองปากพูน13,204.0017,993.00-36.3 %ไม่ผ่าน1,145.8211,142.10-872.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าซัก9,736.625,707.7141.4 %ผ่าน759.89507.5833.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ6,671.056,156.797.7 %ไม่ผ่าน887.322,319.90-161.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพรหมคีรีไม่ครบ3,295.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ503.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเกาะ5,694.801,840.0067.7 %ผ่าน5,221.16181.8096.5 %ผ่าน
อบต. อินคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทอนหงส์6,572.273,718.9243.4 %ผ่าน1,221.91ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเรียง5,938.941,463.0075.4 %ผ่าน609.76477.7021.7 %ผ่าน
อบต. เขาแก้ว5,820.56762.0086.9 %ผ่าน994.64334.0066.4 %ผ่าน
อบต. ลานสกาไม่ครบ2,137.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ465.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าดี6,214.624,517.0727.3 %ผ่าน752.96647.5014.0 %ไม่ผ่าน
อบต. กำโลนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขุนทะเลไม่ครบ5,156.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ108.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง6,102.953,090.6049.4 %ผ่าน879.40180.5079.5 %ผ่าน
อบต. ละอาย7,360.353,329.2854.8 %ผ่าน1,019.71228.4477.6 %ผ่าน
อบต. นาแว8,132.923,461.5057.4 %ผ่าน991.83651.6834.3 %ผ่าน
อบต. ไม้เรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กะเบียดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ228.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะไม่ครบ2,160.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ57.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยปริกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไสหร้าไม่ครบ3,823.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ115.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเขลียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พิปูน5,859.711,500.0074.4 %ผ่าน762.88280.0363.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกะทูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาพระ9,281.282,782.0070.0 %ผ่าน1,452.22761.3547.6 %ผ่าน
อบต. ยางค้อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลควนกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เชียรใหญ่5,279.051,724.0067.3 %ผ่าน1,381.2456.3495.9 %ผ่าน
อบต.ท่าขนานไม่ครบ2,039.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ138.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเนิน6,015.434,327.0028.1 %ผ่าน646.73133.0079.4 %ผ่าน
อบต. ไสหมาก5,967.022,552.0057.2 %ผ่าน1,416.46199.9085.9 %ผ่าน
อบต. ท้องลำเจียก5,965.941,617.2172.9 %ผ่าน552.68415.3524.8 %ผ่าน
อบต. เสือหึง5,338.551,645.1069.2 %ผ่าน501.2195.0081.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลการะเกด6,622.94790.4088.1 %ผ่าน1,059.7812,571.60-1,086.2 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาพระบาท5,548.571,501.5072.9 %ผ่าน769.1467.6491.2 %ผ่าน
อบต. แม่เจ้าอยู่หัว5,100.224,549.0010.8 %ไม่ผ่าน803.50584.7327.2 %ผ่าน
อบต. ชะอวดไม่ครบ3,304.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ883.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าเสม็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าประจะ6,285.142,370.8862.3 %ผ่าน794.94401.1349.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง6,427.473,249.0049.5 %ผ่าน1,568.65646.0058.8 %ผ่าน
อบต. วังอ่างไม่ครบ3,677.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ708.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล7,554.823,941.0947.8 %ผ่าน3,098.08114.0096.3 %ผ่าน
อบต. ขอนหาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ควนหนองหงษ์6,620.643,552.0046.3 %ผ่าน998.07569.4342.9 %ผ่าน
อบต. เขาพระทอง8,106.884,589.0043.4 %ผ่าน1,070.97697.5134.9 %ผ่าน
อบต. นางหลงไม่ครบ1,163.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ315.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าศาลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย6,962.593,271.0053.0 %ผ่าน721.31427.5040.7 %ผ่าน
อบต. ท่าขึ้นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวตะพาน5,468.232,547.0053.4 %ผ่าน616.17225.7063.4 %ผ่าน
อบต. สระแก้ว6,012.023,222.0046.4 %ผ่าน699.18196.5171.9 %ผ่าน
อบต. โมคลาน6,298.502,328.0063.0 %ผ่าน710.19501.5829.4 %ผ่าน
อบต. ไทยบุรี6,414.162,384.0062.8 %ผ่าน602.73252.3658.1 %ผ่าน
อบต. ดอนตะโก5,905.632,787.0052.8 %ผ่าน1,365.62382.8972.0 %ผ่าน
อบต. ตลิ่งชัน7,216.241,531.0078.8 %ผ่าน868.09106.3987.7 %ผ่าน
อบต. โพธิ์ทองไม่ครบ2,836.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ70.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชะมาย8,503.416,566.2522.8 %ผ่าน591.45228.0061.5 %ผ่าน
อบต. หนองหงส์6,581.862,841.0056.8 %ผ่าน751.621,852.85-146.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ควนกรด6,649.246,871.54-3.3 %ไม่ผ่าน748.951,348.53-80.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่6,368.412,466.9761.3 %ผ่าน191.05637.80-233.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน6,825.522,525.0063.0 %ผ่าน2,003.391,291.1135.6 %ผ่าน
อบต. เขาโรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกะปาง7,810.896,419.5717.8 %ไม่ผ่าน1,042.23213.0179.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลที่วัง11,302.049,799.6513.3 %ไม่ผ่าน1,105.803,881.74-251.0 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่9,005.807,057.8921.6 %ผ่าน1,024.88427.5058.3 %ผ่าน
อบต. นาโพธิ์6,749.434,091.0039.4 %ผ่าน3,737.59651.9882.6 %ผ่าน
อบต. เขาขาว7,309.944,936.0032.5 %ผ่าน1,214.671,933.70-59.2 %ไม่ผ่าน
อบต. นาบอน7,330.734,120.0043.8 %ผ่าน1,050.83199.8181.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง5,747.733,060.0046.8 %ผ่าน759.18257.7066.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน6,191.923,847.8837.9 %ผ่าน787.26223.1071.7 %ผ่าน
อบต. ท่ายาง6,065.382,649.9556.3 %ผ่าน1,141.8423,310.00-1,941.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งสังไม่ครบ8,157.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ712.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุแหระ6,005.37ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,181.65ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปริกไม่ครบ4,128.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางรูป5,765.971,369.5676.2 %ผ่าน1,159.8046.8496.0 %ผ่าน
อบต. กรุงหยันไม่ครบ15,359.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ900.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองน้อย6,474.043,856.0040.4 %ผ่าน1,108.271,299.94-17.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ป่าระกำ77,615.2314,672.0081.1 %ผ่าน3,281.37285.0091.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลชะเมา6,242.312,112.0066.2 %ผ่าน576.40171.0070.3 %ผ่าน
อบต. คลองกระบือไม่ครบ2,040.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ721.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะทวด5,407.754,953.008.4 %ไม่ผ่าน801.60ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านใหม่ไม่ครบ2,100.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หูล่อง13,436.653,389.1074.8 %ผ่าน2,176.17285.0086.9 %ผ่าน
อบต. แหลมตะลุมพุกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก5,475.842,677.0051.1 %ผ่าน480.70171.0064.4 %ผ่าน
อบต. บางศาลา5,632.932,135.0062.1 %ผ่าน551.27142.5074.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางพระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากพนังฝั่งตะวันออกไม่ครบ1,770.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ218.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเพิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าพญา5,978.862,346.0060.8 %ผ่าน513.8662.4987.8 %ผ่าน
อบต. ปากแพรกไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ142.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขนาบนากไม่ครบ2,473.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ152.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ร่อนพิบูลย์7,834.586,379.0818.6 %ไม่ผ่าน1,027.321,744.45-69.8 %ไม่ผ่าน
อบต. เสาธงไม่ครบ7,122.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ควนพัง6,458.833,063.4552.6 %ผ่าน869.02137.9184.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมไม่ครบ3,325.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หินตกไม่ครบ6,101.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ713.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สิชล5,966.854,403.5626.2 %ผ่าน705.761,657.47-134.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งปรัง6,893.144,079.5940.8 %ผ่าน3,051.92389.5087.2 %ผ่าน
อบต. ฉลอง6,186.702,823.7754.4 %ผ่าน984.38916.176.9 %ไม่ผ่าน
อบต. เสาเภาไม่ครบ5,758.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,318.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เปลี่ยนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สี่ขีด20,108.563,899.0680.6 %ผ่าน1,300.7693.8792.8 %ผ่าน
อบต. เทพราช7,668.754,984.1535.0 %ผ่าน1,045.321,567.50-50.0 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาน้อย5,960.413,195.0046.4 %ผ่าน1,147.63460.4459.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งใส7,702.135,505.5528.5 %ผ่าน1,016.811,924.35-89.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอ่าวขนอมไม่ครบ1,118.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ75.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ควนทองไม่ครบ2,306.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท้องเนียนไม่ครบ5,868.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ197.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวไทร7,497.532,749.7263.3 %ผ่าน872.87219.0574.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหน้าสตนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทรายขาว6,283.802,347.7962.6 %ผ่าน859.95468.0745.6 %ผ่าน
อบต. แหลมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาพังไกร5,859.023,000.0048.8 %ผ่าน2,220.20224.0689.9 %ผ่าน
อบต. บ้านรามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ96.08ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางนบไม่ครบ1,440.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ152.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าซอมไม่ครบ3,854.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ176.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ควนชะลิก5,959.442,008.0066.3 %ผ่าน774.54107.3586.1 %ผ่าน
อบต. รามแก้ว6,181.612,790.0054.9 %ผ่าน683.731.9099.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะเพชร7,052.184,265.1339.5 %ผ่าน650.27502.9322.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน7,304.173,585.9250.9 %ผ่าน1,456.43233.2784.0 %ผ่าน
อบต. บ้านลำนาว7,062.363,776.0446.5 %ผ่าน1,480.35720.3451.3 %ผ่าน
อบต. วังหินไม่ครบ2,454.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ238.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านนิคม6,183.682,529.0059.1 %ผ่าน1,086.62283.5073.9 %ผ่าน
อบต. ถ้ำพรรณรา5,972.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ791.31ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองเส5,530.132,187.0060.5 %ผ่าน896.8418.0098.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตไม่ครบ2,894.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ304.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด5,733.073,657.5036.2 %ผ่าน4,227.64295.0993.0 %ผ่าน
อบต. ควนหนองคว้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งโพธิ์ไม่ครบ8,127.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ105.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาหมอบุญไม่ครบ4,263.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สามตำบลไม่ครบ2,010.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ426.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาพรุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาสารไม่ครบ7,964.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,513.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท้ายสำเภา6,656.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,092.511,523.3427.2 %ผ่าน
อบต. ช้างซ้ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,731.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.นบพิตำไม่ครบ3,873.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ953.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง7,824.5110,880.00-39.1 %ไม่ผ่าน2,069.27741.0064.2 %ผ่าน
อบต.กะหรอ10,804.253,211.4770.3 %ผ่าน1,132.68479.2957.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาเหรง6,367.396,382.76-0.2 %ไม่ผ่าน837.2077.6190.7 %ผ่าน
อบต.ช้างกลางไม่ครบ3,947.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ219.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหลักช้างไม่ครบ2,770.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ373.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนขันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เชียรเขาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ517.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนตรอไม่ครบ5,362.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ482.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สวนหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทางพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองทุ่งสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ