สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน996.471,840.36-84.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแหลมสัก8,078.813,307.0059.1 %ผ่าน354.48851.60-140.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่91,638.13144,100.83-57.2 %ไม่ผ่าน7,685.379,956.16-29.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกระบี่น้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาครามไม่ครบ2,699.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,197.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาทองไม่ครบ3,121.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ420.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับปริก13,207.365,618.1657.5 %ผ่าน8,317.34114.0098.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย17,588.687,110.6359.6 %ผ่าน12,008.081,539.7087.2 %ผ่าน
อบต. อ่าวนาง13,155.2111,400.0013.3 %ไม่ผ่าน1,258.448,584.15-582.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองทะเล8,620.626,100.6229.2 %ผ่าน2,563.493,058.48-19.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้14,092.1612,006.8514.8 %ไม่ผ่าน7,470.922,559.4865.7 %ผ่าน
อบต. เขาพนม7,177.384,779.2133.4 %ผ่าน1,229.06563.6854.1 %ผ่าน
อบต. เขาดิน6,514.634,531.0030.4 %ผ่าน1,155.112,930.79-153.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน7,002.054,116.0041.2 %ผ่าน1,296.12350.1273.0 %ผ่าน
อบต. พรุเตียวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หน้าเขา6,838.214,036.4441.0 %ผ่าน1,341.15810.2439.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร6,074.672,052.0066.2 %ผ่าน1,246.56558.5455.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะลันตาน้อย29,534.313,756.6687.3 %ผ่าน1,512.69445.4170.6 %ผ่าน
อบต. เกาะกลาง6,513.995,167.7220.7 %ผ่าน7,272.31429,874.03-5,811.1 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองยาง7,465.738,273.41-10.8 %ไม่ผ่าน7,269.06416.2694.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่6,996.823,498.6050.0 %ผ่าน7,266.22333.5895.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศาลาด่าน8,236.6013,963.90-69.5 %ไม่ผ่าน28,353.592,762.4990.3 %ผ่าน
อบต. คลองท่อมใต้8,450.513,615.6957.2 %ผ่าน1,390.60817.2441.2 %ผ่าน
อบต. คลองท่อมเหนือไม่ครบ5,784.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,480.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา11,097.958,941.8319.4 %ไม่ผ่าน1,493.821,800.53-20.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทรายขาว6,462.2610.0099.8 %ผ่าน22,559.881,142.7394.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว8,503.458,608.80-1.2 %ไม่ผ่าน7,191.69600.4091.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนาไม่ครบ5,911.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ588.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เพหลา6,515.442,643.0059.4 %ผ่าน1,439.86183.9487.2 %ผ่าน
อบต. อ่าวลึกใต้7,957.294,157.0047.8 %ผ่าน1,130.04635.6843.7 %ผ่าน
อบต. แหลมสักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาพนม8,382.715,408.0035.5 %ผ่าน7,202.111,634.5077.3 %ผ่าน
อบต. นาเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองหิน7,134.035,153.0427.8 %ผ่าน7,196.04868.2587.9 %ผ่าน
อบต. อ่าวลึกน้อย6,623.973,375.9049.0 %ผ่าน1,307.03546.0558.2 %ผ่าน
อบต. อ่าวลึกเหนือ6,298.124,858.4022.9 %ผ่าน1,159.701,439.21-24.1 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาใหญ่ไม่ครบ2,327.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ174.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา6,424.142,500.0061.1 %ผ่าน945.40512.7645.8 %ผ่าน
อบต. บ้านกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปลายพระยา7,972.414,366.5345.2 %ผ่าน1,603.091,316.2317.9 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาเขนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ6,852.103,970.8642.0 %ผ่าน1,192.211,360.41-14.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คีรีวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ7,833.162,860.0863.5 %ผ่าน984.84210.2578.7 %ผ่าน
อบต. ดินอุดม14,403.703,832.0073.4 %ผ่าน2,115.8185.5096.0 %ผ่าน
อบต. ทุ่งไทรทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดินแดง6,168.332,534.0058.9 %ผ่าน1,065.38165.2684.5 %ผ่าน
อบต. เหนือคลอง6,435.113,290.0048.9 %ผ่าน5,034.121,106.7578.0 %ผ่าน
อบต. เกาะศรีบอยา5,786.612,351.5059.4 %ผ่าน806.46289.1864.1 %ผ่าน
อบต. คลองขนาน8,771.976,536.0025.5 %ผ่าน1,018.431,245.49-22.3 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองเขม้า6,337.5230,985.42-388.9 %ไม่ผ่าน482.37710.98-47.4 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกยางไม่ครบ5,962.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,911.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองพนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตลิ่งชัน8,160.093,318.0059.3 %ผ่าน8,081.09429.7594.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย8,210.233,502.8157.3 %ผ่าน787.20856.09-8.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยยูง6,369.193,660.0042.5 %ผ่าน1,010.69200.3980.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปลายพระยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำทับ11,377.378,164.1728.2 %ผ่าน7,226.191,328.9081.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเหนือคลองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ