สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า10,474.541,433.0086.3 %ผ่าน296.922,095.20-605.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพังงา16,665.054,719.0071.7 %ผ่าน332.21624.00-87.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกระโสมไม่ครบ43,315.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคุระบุรีไม่ครบ6,774.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,733.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกกลอยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทับปุด9,991.704,305.9356.9 %ผ่าน128.3679.6038.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่านาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท้ายเหมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. พังงา13,504.0118,657.12-38.2 %ไม่ผ่าน6,812.339,107.03-33.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริงไม่ครบ4,382.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ608.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางเตยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตากแดด5,557.703,847.9530.8 %ผ่าน3,031.14416.8286.2 %ผ่าน
อบต. ทุ่งคาโงก6,446.434,634.3928.1 %ผ่าน1,047.84162.8584.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่ากอไม่ครบ3,167.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ421.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะยาวน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพรุใน6,079.993,009.0050.5 %ผ่าน930.4290.0090.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา6,023.342,716.0054.9 %ผ่าน1,282.81782.1839.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เหลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. รมณีย์ไม่ครบ2,200.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ383.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ574.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม7,162.90636.5891.1 %ผ่าน598.72829.50-38.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองเคียน8,805.586,478.5326.4 %ผ่าน1,224.63649.6047.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางนายสี14,600.744,877.9566.6 %ผ่าน1,586.573,481.55-119.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรไม่ครบ3,715.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ486.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคึกคักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะคอเขาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระไม่ครบ19,671.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,714.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางวัน8,716.113,900.0055.3 %ผ่าน1,950.52551.4471.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นางขาวไม่ครบ1,848.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ584.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับปุด5,980.123,457.0042.2 %ผ่าน926.19106.6988.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนไม่ครบ2,715.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ967.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกเจริญไม่ครบ1,767.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ856.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง5,730.963,294.8042.5 %ผ่าน1,813.18481.8073.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย9,325.993,874.0058.5 %ผ่าน1,341.571,777.35-32.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง19,724.807,261.9263.2 %ผ่าน787.531,043.50-32.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งมะพร้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี6,062.47ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,126.39ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำแก่นไม่ครบ4,501.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,663.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ถ้ำน้ำผุดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ