สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครภูเก็ต40,495.5642,134.16-4.0 %ไม่ผ่าน1,006.4011,098.86-1,002.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองป่าตอง14,581.8019,330.53-32.6 %ไม่ผ่าน530.24ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกะรน13,725.4917,560.66-27.9 %ไม่ผ่าน568.30842.04-48.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองกะทู้17,012.5414,275.0016.1 %ไม่ผ่าน737.861,159.05-57.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเชิงทะเล13,199.199,045.7131.5 %ผ่าน381.39748.57-96.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี10,223.0710,387.17-1.6 %ไม่ผ่าน284.13379.50-33.6 %ไม่ผ่าน
อบจ. ภูเก็ต27,458.5342,400.12-54.4 %ไม่ผ่าน2,590.231,620.8737.4 %ผ่าน
อบต. เกาะแก้ว11,155.8023,040.00-106.5 %ไม่ผ่าน782.261,131.69-44.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลรัษฎา13,728.524,648.3566.1 %ผ่าน710.00333.6853.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวิชิต13,488.6617,220.00-27.7 %ไม่ผ่าน854.01606.2529.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลฉลอง11,742.6424,976.94-112.7 %ไม่ผ่าน613.671,447.43-135.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลราไวย์9,921.1114,708.05-48.3 %ไม่ผ่าน725.023,337.06-360.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา8,548.34ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ520.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เทพกระษัตรีไม่ครบ7,336.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,115.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีสุนทร9,860.558,023.3318.6 %ไม่ผ่าน671.68555.1017.4 %ไม่ผ่าน
อบต.เชิงทะเล15,596.7220,768.73-33.2 %ไม่ผ่าน744.691,946.70-161.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าคลอกไม่ครบ17,454.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ818.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ไม้ขาวไม่ครบ12,565.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ7,349.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สาคู13,605.9113,977.26-2.7 %ไม่ผ่าน542.962,165.27-298.8 %ไม่ผ่าน