สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี60,417.9971,160.00-17.8 %ไม่ผ่าน1,504.33644.8557.1 %ผ่าน
เทศบาลเมืองท่าข้าม8,756.80ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ472.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองนาสารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลนครเกาะสมุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเวียงสระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองดอนสัก9,061.109,220.29-1.8 %ไม่ผ่าน599.292,676.83-346.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตลาดไชยาไม่ครบ36.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,126.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าชนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะพะงันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลานไม่ครบ16,338.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,726.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านตาขุนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเคียนซาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าขนอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าฉางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าทองใหม่6,712.679,047.30-34.8 %ไม่ผ่าน219.772,333.86-962.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางสวรรค์ไม่ครบ5,641.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,987.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพนม6,915.894,677.0032.4 %ผ่าน1,021.221,770.27-73.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพุมเรียง6,731.535,343.9820.6 %ผ่าน1,025.11538.6547.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลย่านดินแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ.สุราษฏร์ธานี35,275.8421,186.0039.9 %ผ่าน11,951.98479.8596.0 %ผ่าน
อบต. มะขามเตี้ยไม่ครบ1,605.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ114.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวัดประดู่31,298.9230,481.202.6 %ไม่ผ่าน1,093.499,574.35-775.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลขุนทะเล9,079.29ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,960.141,292.9567.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้5,814.61ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ339.84ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางชนะไม่ครบ1,965.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ19.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองน้อย (อ.ชัยบุรี)5,560.102,491.0055.2 %ผ่าน1,190.44312.7173.7 %ผ่าน
อบต. บางไทร5,502.992,611.0052.6 %ผ่าน343.65ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางโพธิ์5,444.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ381.87ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองฉนากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าทองใหม่ไม่ครบ3,266.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,514.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ144.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกรูดไม่ครบ4,514.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,271.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลช้างซ้ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าร่อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะเคียนทอง5,971.153,496.0541.5 %ผ่าน583.08799.30-37.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลช้างขวา6,562.963,619.0044.9 %ผ่าน904.70437.0051.7 %ผ่าน
อบต. ท่าอุแทไม่ครบ5,182.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,728.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งรังไม่ครบ3,328.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ239.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองสระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนสักไม่ครบ5,820.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ835.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชลคราม6,296.582,900.0053.9 %ผ่าน608.68193.1268.3 %ผ่าน
อบต. ไชยครามไม่ครบ3,072.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากแพรก6,709.684,500.0532.9 %ผ่าน1,448.972,127.05-46.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเพชรพะงันไม่ครบ4,995.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ552.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านใต้ไม่ครบ3,219.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,425.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะเต่าไม่ครบ4,348.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เลม็ด5,932.262,370.0060.0 %ผ่าน1,125.13294.5073.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียง5,868.713,561.3339.3 %ผ่าน3,111.82562.2881.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าเวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะกรบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โมถ่ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากหมากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าชนะไม่ครบ2,208.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ178.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทองไม่ครบ2,675.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ697.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ประสงค์6,701.013,776.0443.6 %ผ่าน2,359.52937.4660.3 %ผ่าน
อบต. คันธุลี6,441.965,175.9919.7 %ไม่ผ่าน1,462.14504.5265.5 %ผ่าน
อบต. วัง5,479.582,468.0055.0 %ผ่าน708.96270.8961.8 %ผ่าน
อบต. คลองพา5,737.462,427.0057.7 %ผ่าน1,659.161,055.3336.4 %ผ่าน
อบต. ท่าขนอนไม่ครบ2,601.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำหัก5,769.272,505.0056.6 %ผ่าน989.93350.5664.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาไม่ครบ2,485.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ184.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่ากระดาน5,590.102,048.7063.4 %ผ่าน840.65265.7068.4 %ผ่าน
อบต. ย่านยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ถ้ำสิงขร6,001.613,084.0048.6 %ผ่าน987.85395.1660.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบไม่ครบ5,900.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,964.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พะแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พรุไทยไม่ครบ1,665.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ต้นยวนไม่ครบ4,900.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,121.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองศกไม่ครบ2,240.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,930.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พลูเถื่อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองชะอุ่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าฉาง14,851.521,571.0089.4 %ผ่าน846.1470.1991.7 %ผ่าน
อบต. ท่าเคยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาถ่าน5,198.291,422.0072.6 %ผ่าน454.36107.9476.2 %ผ่าน
อบต. เสวียด5,649.622,242.9860.3 %ผ่าน1,056.01510.0051.7 %ผ่าน
อบต. ปากฉลุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพรุพี6,062.018,286.17-36.7 %ไม่ผ่าน1,058.030.000.0 %รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าชี6,488.654,849.5925.3 %ผ่าน984.79942.454.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลควนศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ควนสุบรรณ5,935.174,828.6818.6 %ไม่ผ่าน3,076.67739.0576.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองปราบ8,584.157,784.009.3 %ไม่ผ่าน783.70952.31-21.5 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำพุ5,427.094,671.1613.9 %ไม่ผ่าน675.01286.5757.5 %ผ่าน
อบต. ทุ่งเตาใหม่5,405.26ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,184.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ไม่ครบ1,940.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ472.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เคียนซาไม่ครบ2,708.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ899.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พ่วงพรมคร6,921.233,928.7643.2 %ผ่าน1,630.80815.1050.0 %ผ่าน
อบต. เขาตอกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อรัญคามวารี5,612.251,791.9068.1 %ผ่าน1,191.59612.1948.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ7,400.3810,416.75-40.8 %ไม่ผ่าน1,967.852,427.50-23.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองเวียงไม่ครบ4,633.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านส้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองฉนวนไม่ครบ2,704.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ473.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ไม่ครบ10,332.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,160.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อิปันไม่ครบ2,695.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ644.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สินปุนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไทรขึง6,445.468,816.39-36.8 %ไม่ผ่าน1,345.28794.2041.0 %ผ่าน
อบต. สินเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไทรโสภาไม่ครบ2,500.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ407.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สาคูไม่ครบ2,853.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ170.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าข้ามไม่ครบ2,948.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,099.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าสะท้อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ดไม่ครบ2,163.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ56.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางมะเดื่อไม่ครบ1,236.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ114.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางเดือนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าโรงช้าง6,197.982,645.0057.3 %ผ่าน842.231,352.00-60.5 %ไม่ผ่าน
อบต. กรูดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พุนพินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย5,256.311,290.0075.5 %ผ่าน1,736.2549.4097.2 %ผ่าน
อบต. น้ำรอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะลวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองไทร5,563.872,875.0048.3 %ผ่าน697.46293.5557.9 %ผ่าน
อบต. เขาหัวควาย5,769.28ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ832.25894.60-7.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ตะปานไม่ครบ1,969.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ247.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สองแพรก5,930.132,889.0051.3 %ผ่าน1,076.42914.4515.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีไม่ครบ2,103.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ978.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.คลองน้อย5,382.173,188.0040.8 %ผ่าน624.6074.5088.1 %ผ่าน
อบต. ไทรทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ตะกุกใต้ไม่ครบ2,689.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ตะกุกเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ