สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองระนอง15,006.62115,372.56-668.8 %ไม่ผ่าน302.378,878.63-2,836.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำจืด6,614.18ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,996.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปากน้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลละอุ่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ389.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหงาวไม่ครบ3,702.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง59,082.5550,927.2413.8 %ไม่ผ่าน6,059.891,153.3781.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลราชกรูดไม่ครบ7,356.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ684.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หงาว7,227.513,063.4057.6 %ผ่าน1,283.93775.6139.6 %ผ่าน
เทศบาลเมืองบางริ้น8,823.0313,423.20-52.1 %ไม่ผ่าน978.06568.1141.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางนอนไม่ครบ6,938.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หาดส้มแป้น7,328.252,872.5060.8 %ผ่าน2,779.952,378.9614.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง5,627.393,797.0032.5 %ผ่าน725.46763.70-5.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ6,454.411,333.0079.3 %ผ่าน1,468.19950.0035.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงกลวง6,678.163,727.0044.2 %ผ่าน852.82595.5330.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์9,231.446,012.3634.9 %ผ่าน1,666.14818.6050.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางหิน8,412.372,612.0069.0 %ผ่าน1,279.44132.1689.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด6,250.202,239.0064.2 %ผ่าน92,031.33866.1799.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยไม่ครบ5,700.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ397.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะมุไม่ครบ1,771.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากจั่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำเลียงไม่ครบ3,480.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบล จ.ป.ร.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ไม่ครบ7,521.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ484.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา6,162.416,284.00-2.0 %ไม่ผ่าน1,953.33760.0061.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกำพวน6,877.783,685.0046.4 %ผ่าน1,228.691,978.58-61.0 %ไม่ผ่าน
อบต.ละอุ่นเหนือ5,556.211,344.0075.8 %ผ่าน1,882.99202.4689.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกะเปอร์8,037.435,804.3227.8 %ผ่าน177.21966.78-445.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยามไม่ครบ494.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ