สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองชุมพร30,560.2420,144.0034.1 %ผ่าน744.961,198.60-60.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองหลังสวนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน579.03400.3030.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร10,254.5511,717.00-14.3 %ไม่ผ่าน128.201,749.45-1,264.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ไม่ครบ4,623.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเนินสันติ8,696.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ987.86ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปะทิว7,423.244,066.7445.2 %ผ่าน198.01199.00-0.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปากตะโก5,892.9911,200.00-90.1 %ไม่ผ่าน794.0894.6588.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพะโต๊ะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต6,780.685,893.9713.1 %ไม่ผ่าน347.201,674.40-382.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลละแม7,084.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ378.19ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังไผ่ไม่ครบ6,600.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,506.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสะพลีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ.ชุมพร17,048.6817,548.99-2.9 %ไม่ผ่าน8,173.741,604.8580.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่ายางไม่ครบ5,927.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางหมากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาทุ่งไม่ครบ1,458.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ194.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาชะอัง6,682.873,058.1654.2 %ผ่าน1,889.261,562.7517.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ตากแดดไม่ครบ3,522.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ182.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางลึก6,207.25ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ643.4984.4086.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร6,324.092,733.6056.8 %ผ่าน655.62498.5824.0 %ผ่าน
อบต. วังไผ่5,938.791,889.7068.2 %ผ่าน424.13382.689.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านนา6,129.331,973.0067.8 %ผ่าน3,094.93513.0083.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลขุนกระทิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา18,202.615,648.0069.0 %ผ่าน1,115.121,498.37-34.4 %ไม่ผ่าน
อบต. วิสัยเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหาดทรายรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ถ้ำสิงห์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าแซะ5,982.601,832.0069.4 %ผ่าน1,157.41295.7174.5 %ผ่าน
อบต. คุริง6,039.752,722.1854.9 %ผ่าน831.40228.5772.5 %ผ่าน
อบต. สลุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นากระตาม5,489.103,026.0044.9 %ผ่าน691.34133.9580.6 %ผ่าน
อบต. รับร่อ6,580.443,462.0047.4 %ผ่าน2,100.62211.7989.9 %ผ่าน
อบต. ท่าข้าม5,429.844,402.3218.9 %ไม่ผ่าน1,608.21635.5060.5 %ผ่าน
อบต. หงษ์เจริญไม่ครบ3,976.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หินแก้ว6,993.981,800.0074.3 %ผ่าน1,396.52417.6670.1 %ผ่าน
อบต. ทรัพย์อนันต์7,344.542,914.0060.3 %ผ่าน647.451,128.39-74.3 %ไม่ผ่าน
อบต. สองพี่น้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์6,967.703,198.1054.1 %ผ่าน603.07515.7314.5 %ไม่ผ่าน
อบต. สะพลี6,489.722,428.0062.6 %ผ่าน999.281,401.64-40.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชุมโคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนยางไม่ครบ1,316.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ981.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากคลองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาไชยราชไม่ครบ3,122.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่ามะพลา5,905.533,144.0046.8 %ผ่าน654.55735.96-12.4 %ไม่ผ่าน
อบต. นาขาไม่ครบ3,242.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ514.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาพญาไม่ครบ1,593.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ258.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านควนไม่ครบ3,525.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ306.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางมะพร้าว7,080.25ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ834.68ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางน้ำจืด6,155.942,434.0060.5 %ผ่าน861.23232.7573.0 %ผ่าน
อบต. พ้อแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แหลมทราย5,818.152,890.0050.3 %ผ่าน581.44461.8320.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังตะกอ6,592.423,570.0045.8 %ผ่าน1,276.14989.0022.5 %ผ่าน
อบต. หาดยายไม่ครบ3,152.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ661.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ละแม7,155.633,546.8550.4 %ผ่าน1,495.571,616.71-8.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งหลวงไม่ครบ3,128.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ801.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สวนแตง6,133.001,436.3676.6 %ผ่าน938.14745.7520.5 %ผ่าน
อบต. ทุ่งคาวัดไม่ครบ5,410.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พะโต๊ะ8,100.813,943.9451.3 %ผ่าน2,129.783,102.62-45.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ปากทรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปังหวาน6,159.502,457.6960.1 %ผ่าน1,203.97310.5174.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา5,986.703,082.5248.5 %ผ่าน766.87624.7718.5 %ไม่ผ่าน
อบต. สวี6,462.942,383.7463.1 %ผ่าน843.561,362.30-61.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งระยะ7,379.411,914.0074.1 %ผ่าน1,063.97370.0265.2 %ผ่าน
อบต. ท่าหิน6,756.651,573.0076.7 %ผ่าน776.63261.5066.3 %ผ่าน
อบต. ด่านสวี6,829.683,861.7543.5 %ผ่าน723.00232.7567.8 %ผ่าน
อบต. ครน8,281.945,531.2533.2 %ผ่าน1,266.64388.0069.4 %ผ่าน
อบต. วิสัยใต้6,108.902,219.0063.7 %ผ่าน1,021.93782.5023.4 %ผ่าน
อบต. นาสัก6,221.135,480.2511.9 %ไม่ผ่าน1,722.62956.6144.5 %ผ่าน
อบต. เขาทะลุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาค่ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร7,587.846,132.1519.2 %ไม่ผ่าน943.35415.3456.0 %ผ่าน
อบต. ตะโก7,685.695,289.8331.2 %ผ่าน1,262.77637.0849.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว6,250.982,932.4853.1 %ผ่าน1,090.76418.5061.6 %ผ่าน