สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองลพบุรีไม่ครบ43,731.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ903.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบ้านหมี่10,501.5913,100.16-24.7 %ไม่ผ่าน191.932,822.41-1,370.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสำโรง15,455.9613,746.3411.1 %ไม่ผ่าน330.01334.88-1.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกตูมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำนารายณ์22,065.9521,644.801.9 %ไม่ผ่าน560.54ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ไม่ครบ6,447.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ275.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น7,074.504,512.5836.2 %ผ่าน519.261,038.85-100.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าโขลง6,456.254,413.3231.6 %ผ่าน178.15228.17-28.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าวุ้งไม่ครบ10,824.08ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง11,215.873,535.9868.5 %ผ่าน500.71ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม21,776.403,815.8382.5 %ผ่าน654.72ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองม่วง8,543.07ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,302.30977.4257.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี22,276.8020,736.006.9 %ไม่ผ่าน8,300.582,999.2563.9 %ผ่าน
อบต. ทะเลชุบศร7,607.997,656.63-0.6 %ไม่ผ่าน317.302,141.74-575.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกกโก71,364.364,035.1294.3 %ผ่าน1,905.361,829.504.0 %ไม่ผ่าน
อบต. โก่งธนูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาพระงาม61,200.4213,872.4077.3 %ผ่าน2,576.234,615.10-79.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด180,365.7527,647.0084.7 %ผ่าน10,579.995,128.9551.5 %ผ่าน
อบต.โคกกระเทียม7,056.645,674.7819.6 %ไม่ผ่าน591.17701.56-18.7 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกลำพาน6,131.914,040.0034.1 %ผ่าน476.15577.71-21.3 %ไม่ผ่าน
อบต. งิ้วราย6,425.483,893.3439.4 %ผ่าน431.01323.9024.9 %ผ่าน
อบต. ดอนโพธิ์ไม่ครบ3,093.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ251.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าแคไม่ครบ6,854.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าศาลา15,113.461,584.0089.5 %ผ่าน11,655.063,570.5069.4 %ผ่าน
อบต. บางขันหมาก8,207.002,346.5171.4 %ผ่าน3,621.29843.4376.7 %ผ่าน
อบต. บ้านข่อย7,338.542,430.0066.9 %ผ่าน640.09355.3744.5 %ผ่าน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด6,118.762,864.0053.2 %ผ่าน411.87267.1235.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าตาล20,809.5011,546.9344.5 %ผ่าน7,884.691,305.5683.4 %ผ่าน
อบต. พรหมมาสตร์6,677.724,902.6326.6 %ผ่าน267.19547.50-104.9 %ไม่ผ่าน
อบต. โพธิ์เก้าต้น8,986.464,812.2346.5 %ผ่าน8,192.711,214.5085.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุไม่ครบ7,423.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ334.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลถนนใหญ่5,461.78ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,073.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงไม่ครบ3,281.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,949.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดีลัง49,757.396,193.1487.6 %ผ่าน9,081.742,514.7772.3 %ผ่าน
อบต. โคกสลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชอนน้อย10,954.141,678.0084.7 %ผ่าน758.14347.7554.1 %ผ่าน
อบต. หนองบัว13,102.73925.0092.9 %ผ่าน23,647.28829.0296.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม44,129.404,274.2290.3 %ผ่าน1,164.031,042.5510.4 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำสุดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกสำโรง9,912.014,564.5253.9 %ผ่าน4,824.061,632.2666.2 %ผ่าน
อบต. เกาะแก้ว7,825.652,333.5670.2 %ผ่าน892.12157.5182.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หลุมข้าวไม่ครบ6,167.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ660.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยโป่งไม่ครบ5,544.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,563.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สะแกราบ17,962.572,712.0084.9 %ผ่าน1,058.131,108.15-4.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียดไม่ครบ6,199.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,125.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังเพลิง11,128.242,680.5075.9 %ผ่าน1,076.272,255.72-109.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ดงมะรุม6,397.565,440.1515.0 %ไม่ผ่าน957.43793.7017.1 %ไม่ผ่าน
อบต. วังขอนขว้างไม่ครบ2,844.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ669.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.วังจั่น10,058.151,715.0082.9 %ผ่าน629.37252.0160.0 %ผ่าน
อบต. หนองแขม97,305.563,611.0096.3 %ผ่าน2,790.92662.1576.3 %ผ่าน
อบต. ลำนารายณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชัยนารายณ์6,546.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ914.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศิลาทิพย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงค่อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บัวชุม12,640.926,750.0046.6 %ผ่าน1,290.87949.0526.5 %ผ่าน
อบต. ท่าดินดำ16,981.382,777.0083.6 %ผ่าน1,187.58377.2168.2 %ผ่าน
อบต. ซับตะเคียน5,803.802,304.3560.3 %ผ่าน805.34362.2055.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองยายโต๊ะ6,301.223,190.0049.4 %ผ่าน1,031.60588.2643.0 %ผ่าน
อบต. เกาะรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่ามะนาว5,432.192,189.7459.7 %ผ่าน663.47ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นิคมลำนารายณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชัยบาดาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านใหม่สามัคคีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาแหลม7,667.193,398.0055.7 %ผ่าน978.24579.2840.8 %ผ่าน
อบต. ท่าวุ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางคู้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพตลาดแก้วไม่ครบ3,833.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ396.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางลี่6,869.462,013.0070.7 %ผ่าน4,079.42252.5593.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางงาไม่ครบ9,709.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,249.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสลุดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาสมอคอน5,990.490.01100.0 %ผ่าน651.43508.0022.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง7,627.862,629.0065.5 %ผ่าน745.54903.69-21.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านเบิก6,181.384,368.4629.3 %ผ่าน626.02546.4312.7 %ไม่ผ่าน
อบต. มุจลินท์5,998.561,887.7268.5 %ผ่าน340.08174.2848.8 %ผ่าน
อบต. ไผ่ใหญ่ไม่ครบ1,909.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ261.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านทรายไม่ครบ2,628.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ93.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยไม่ครบ3,342.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ234.07ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พุคาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หินปัก6,410.383,081.0051.9 %ผ่าน668.72368.1444.9 %ผ่าน
อบต. บางพึ่ง6,899.642,356.2165.9 %ผ่าน673.22534.1020.7 %ผ่าน
อบต. หนองทรายขาว6,344.443,350.0047.2 %ผ่าน633.74114.9581.9 %ผ่าน
อบต.บางกะพี้ดงพลับไม่ครบ2,161.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ522.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า6,100.762,670.6156.2 %ผ่าน639.01321.4649.7 %ผ่าน
อบต. โพนทองไม่ครบ2,640.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ299.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม7,369.832,043.0072.3 %ผ่าน13,184.42160.8198.8 %ผ่าน
อบต. ดอนดึง6,174.331,986.5667.8 %ผ่าน7,246.43333.2995.4 %ผ่าน
อบต. ชอนม่วง6,334.893,100.2051.1 %ผ่าน708.67494.0030.3 %ผ่าน
อบต. หนองกระเบียน5,716.382,033.7064.4 %ผ่าน638.70380.0340.5 %ผ่าน
อบต. สายห้วยแก้วไม่ครบ7,913.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ316.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มหาสอนไม่ครบ2,860.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ229.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เชียงงาไม่ครบ1,771.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ330.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองเมือง5,949.051,713.0071.2 %ผ่าน2,559.43304.4888.1 %ผ่าน
อบต. สนามแจง6,378.865,044.8320.9 %ผ่าน2,565.95574.2877.6 %ผ่าน
อบต. ท่าหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แก่งผักกูด28,236.363,710.5686.9 %ผ่าน1,128.19896.1320.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองผักแว่น17,110.564,560.6173.3 %ผ่าน164.06793.00-383.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หัวลำ6,277.41ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,093.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งท่าช้าง20,141.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ908.77ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มหาโพธิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นิยมชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ8,500.784,311.5449.3 %ผ่าน1,258.78ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางรากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังทอง6,831.021,822.3073.3 %ผ่าน1,031.47192.1081.4 %ผ่าน
อบต. โคกแสมสาร7,787.932,599.0066.6 %ผ่าน1,954.23334.4082.9 %ผ่าน
อบต.ลำสนธิไม่ครบ4,585.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ772.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ซับสมบูรณ์ไม่ครบ2,854.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ562.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองรีไม่ครบ4,203.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,266.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดตาเพชรไม่ครบ5,070.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ560.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขารวกไม่ครบ2,458.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ447.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาน้อย5,612.811,609.8071.3 %ผ่าน1,042.76446.8157.2 %ผ่าน
อบต. หนองม่วงไม่ครบ2,842.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ489.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อทอง7,213.83ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,148.69564.4850.9 %ผ่าน
อบต. ดงดินแดง6,555.323,710.2543.4 %ผ่าน1,467.21299.0479.6 %ผ่าน
อบต. ชอนสมบูรณ์16,796.893,727.3977.8 %ผ่าน1,118.27600.1946.3 %ผ่าน
อบต. ยางโทน6,135.092,891.7052.9 %ผ่าน781.92397.6349.1 %ผ่าน
อบต. ชอนสารเดชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ