สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครสงขลา19,277.236,318.0067.2 %ผ่าน609.251,552.91-154.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลนครหาดใหญ่91,394.9884,666.007.4 %ไม่ผ่าน1,928.89525.3572.8 %ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านพรุ8,797.9216,982.00-93.0 %ไม่ผ่าน514.921,318.48-156.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองสะเดาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาทวีไม่ครบ4,567.08ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ42.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์9,486.019,102.284.0 %ไม่ผ่าน470.314,788.40-918.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพะตง8,828.5610,152.00-15.0 %ไม่ผ่าน357.57365.75-2.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองสิงหนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,721.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกำแพงเพชรไม่ครบ5,512.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,679.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลควนเนียงไม่ครบ5,653.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ293.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจะนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเทพาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ่อตรุ10,097.25ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ512.163,506.26-584.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปริกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลระโนดไม่ครบ5,158.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสะบ้าย้อยไม่ครบ2,588.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาสีทองไม่ครบ6,506.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ352.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. สงขลา38,584.4262,524.00-62.0 %ไม่ผ่าน9,153.344,498.7250.9 %ผ่าน
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง18,045.5025,356.00-40.5 %ไม่ผ่าน652.491,057.35-62.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะแต้ว8,451.797,177.8415.1 %ไม่ผ่าน602.242,034.53-237.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพะวง55,268.1615,517.4771.9 %ผ่าน800.871,106.80-38.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งหวังไม่ครบ6,222.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ7,099.963,224.4054.6 %ผ่าน425.521,857.18-336.4 %ไม่ผ่าน
อบต. จะทิ้งพระ5,775.012,130.0063.1 %ผ่าน366.26592.49-61.8 %ไม่ผ่าน
อบต. กระดังงา63,208.655,161.0091.8 %ผ่าน389.02333.1314.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยไม่ครบ2,940.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ125.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดีหลวง6,936.713,008.0056.6 %ผ่าน387.5390.7776.6 %ผ่าน
อบต. ชุมพล7,112.573,646.0048.7 %ผ่าน1,194.37646.6845.9 %ผ่าน
อบต. คลองรีไม่ครบ4,754.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ461.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คูขุดไม่ครบ2,346.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าหินไม่ครบ1,770.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ320.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัดจันทร์ไม่ครบ1,510.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,814.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อดาน5,779.222,789.0051.7 %ผ่าน365.22648.67-77.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านนา8,412.236,695.2820.4 %ผ่าน741.42415.1144.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง7,639.383,235.7157.6 %ผ่าน596.34369.7438.0 %ผ่าน
อบต. สะพานไม้แก่น6,432.082,536.5060.6 %ผ่าน905.36170.9781.1 %ผ่าน
อบต.สะกอม8,896.862,300.1074.1 %ผ่าน635.01219.4065.4 %ผ่าน
อบต. นาหว้า7,567.683,505.4453.7 %ผ่าน886.99527.2540.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาทับ8,709.67ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ670.34ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขุนตัดหวาย6,302.402,010.0068.1 %ผ่าน521.44228.5156.2 %ผ่าน
อบต. ท่าหมอไทร5,842.182,868.0050.9 %ผ่าน833.47152.0081.8 %ผ่าน
อบต. จะโหนง6,214.611,941.0068.8 %ผ่าน866.53750.6013.4 %ไม่ผ่าน
อบต. คู5,726.152,532.6055.8 %ผ่าน557.79199.5064.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแค6,093.401,800.0070.5 %ผ่าน731.54503.0031.2 %ผ่าน
อบต. คลองเปียะ5,712.333,135.8945.1 %ผ่าน727.53528.3227.4 %ผ่าน
อบต. ตลิ่งชัน6,827.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,208.150.000.0 %รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาทวีนอก13,902.385,362.3561.4 %ผ่าน1,196.84693.5042.1 %ผ่าน
อบต. ฉาง5,537.642,730.0050.7 %ผ่าน2,656.32237.5091.1 %ผ่าน
อบต. นาหมอศรี5,554.891,884.0066.1 %ผ่าน810.09153.9781.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย6,230.003,238.8048.0 %ผ่าน1,164.81773.3333.6 %ผ่าน
อบต. ปลักหนูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ99.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สะท้อนไม่ครบ5,145.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับช้าง6,890.113,734.0045.8 %ผ่าน1,070.94368.6665.6 %ผ่าน
อบต. ประกอบ6,271.123,455.0444.9 %ผ่าน2,515.67967.3961.5 %ผ่าน
อบต. คลองกวางไม่ครบ2,766.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ522.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เทพา7,115.793,145.9855.8 %ผ่าน961.79362.9062.3 %ผ่าน
อบต. ปากบาง6,321.985,557.4412.1 %ไม่ผ่าน237.65962.50-305.0 %ไม่ผ่าน
อบต. เกาะสะบ้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำไพล7,485.183,902.0047.9 %ผ่าน1,406.38418.0070.3 %ผ่าน
อบต. ท่าม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังใหญ่ไม่ครบ2,150.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ90.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม10,704.071,308.4687.8 %ผ่าน136.89114.5016.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าพระยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ581.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งพอ7,947.313,659.7653.9 %ผ่าน980.95306.1968.8 %ผ่าน
อบต. เปียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านโหนด5,944.283,660.0038.4 %ผ่าน998.11475.7352.3 %ผ่าน
อบต. จะแหนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คูหาไม่ครบ4,100.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ317.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บาโหย8,240.843,673.1055.4 %ผ่าน1,364.75749.8345.1 %ผ่าน
อบต. ธารคีรี6,220.342,661.2057.2 %ผ่าน882.85249.8971.7 %ผ่าน
อบต. ระโนด6,000.342,092.0065.1 %ผ่าน694.16850.66-22.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน6,621.731,968.3070.3 %ผ่าน3,015.42499.4083.4 %ผ่าน
อบต. ตะเครียะ6,021.073,179.0047.2 %ผ่าน687.36190.0072.4 %ผ่าน
อบต. ท่าบอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านใหม่ไม่ครบ2,191.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ112.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปากแตระ6,662.792,381.0064.3 %ผ่าน521.38840.00-61.1 %ไม่ผ่าน
อบต. พังยางไม่ครบ3,009.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ85.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลระวะไม่ครบ3,295.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ488.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัดสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านขาว5,993.392,097.0065.0 %ผ่าน1,151.61571.0950.4 %ผ่าน
อบต. แดนสงวน5,918.431,976.0066.6 %ผ่าน3,000.40457.9084.7 %ผ่าน
อบต. เกาะใหญ่5,961.122,071.0065.3 %ผ่าน720.70ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โรงไม่ครบ2,960.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชิงแส6,025.171,748.0071.0 %ผ่าน657.9749.4092.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์5,849.192,215.0062.1 %ผ่าน626.13427.0931.8 %ผ่าน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชรไม่ครบ6,589.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ442.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าชะมวง7,534.617,879.19-4.6 %ไม่ผ่าน1,284.35603.9053.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคูหาใต้ไม่ครบ3,389.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ834.07ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนรูไม่ครบ2,342.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ946.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระไม่ครบ543.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปริก6,985.334,654.8733.4 %ผ่าน1,848.141,996.24-8.0 %ไม่ผ่าน
อบต. พังลาไม่ครบ2,076.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ757.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สำนักแต้วไม่ครบ3,413.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ285.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ6,934.272,820.0059.3 %ผ่าน1,048.16688.0834.4 %ผ่าน
อบต. ท่าโพธิ์6,941.28ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ798.77ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปาดัง7,143.216,044.9215.4 %ไม่ผ่าน1,422.351,674.85-17.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสำนักขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,815.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขามีเกียรติไม่ครบ3,794.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,155.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองควนลังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคูเต่า7,556.145,061.4033.0 %ผ่าน760.15552.0027.4 %ผ่าน
เทศบาลเมืองคอหงส์ไม่ครบ36,432.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ955.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองคลองแห29,344.5219,802.4032.5 %ผ่าน692.10387.5844.0 %ผ่าน
อบต. คลองอู่ตะเภาไม่ครบ1,710.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ167.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ฉลุง13,139.55ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ10,220.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งใหญ่6,850.492,214.0067.7 %ผ่าน703.36133.3881.0 %ผ่าน
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา10,540.337,677.0027.2 %ผ่าน4,038.574,280.24-6.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าข้ามไม่ครบ1,078.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ973.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลน้ำน้อย8,964.148,814.001.7 %ไม่ผ่าน795.34512.2735.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านไร่ไม่ครบ7,308.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ674.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง7,645.152,070.0072.9 %ผ่าน1,118.69916.0018.1 %ไม่ผ่าน
อบต. นาหม่อม13,495.066,984.9648.2 %ผ่าน617.11190.9569.1 %ผ่าน
อบต. พิจิตร5,979.931,770.0070.4 %ผ่าน718.4861.5091.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้นไม่ครบ2,476.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ171.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรังไม่ครบ5,501.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ250.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. รัตภูมิ6,108.734,571.9525.2 %ผ่าน979.84276.9071.7 %ผ่าน
อบต. ควนโส6,011.341,788.0070.3 %ผ่าน753.23251.7566.6 %ผ่าน
อบต. ห้วยลึกไม่ครบ2,069.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางเหรียง6,827.643,060.0055.2 %ผ่าน989.001,360.20-37.5 %ไม่ผ่าน
อบต. บางกล่ำ21,375.643,135.0085.3 %ผ่าน583.85158.4372.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าช้าง25,690.967,251.2871.8 %ผ่าน1,181.75704.9040.4 %ผ่าน
อบต. แม่ทอม6,619.402,377.0164.1 %ผ่าน458.21249.4345.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหารไม่ครบ2,795.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ683.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค7,565.5516,810.00-122.2 %ไม่ผ่าน2,562.19675.8573.6 %ผ่าน
อบต. ทำนบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. รำแดง7,209.502,709.6062.4 %ผ่าน425.35629.08-47.9 %ไม่ผ่าน
อบต. วัดขนุนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชะแล้ไม่ครบ3,521.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ570.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากรอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าขาด5,367.581,191.0077.8 %ผ่าน465.36133.0071.4 %ผ่าน
อบต. บางเขียดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองม่วงงาม8,201.522,131.0074.0 %ผ่าน655.27270.2058.8 %ผ่าน
อบต. คลองหอยโข่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งลาน8,449.474,260.0049.6 %ผ่าน696.751,825.86-162.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกม่วง8,059.78ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ732.34ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลาไม่ครบ2,605.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ220.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสทิงพระ6,845.263,800.0044.5 %ผ่าน217.11156.8527.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองแงะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ