สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครตรัง16,135.485,042.0068.8 %ผ่าน508.771,613.10-217.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองกันตังไม่ครบ2,608.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ142.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลย่านตาขาว9,312.999,126.962.0 %ไม่ผ่าน268.7238.0085.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยยอด22,018.1234,561.00-57.0 %ไม่ผ่าน370.82534.85-44.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองเต็ง6,850.084,628.0032.4 %ผ่าน1,909.431,178.0038.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองปาง5,865.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ261.62ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลควนกุน6,800.804,448.0034.6 %ผ่าน2,438.68375.9484.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าข้าม5,813.472,301.3060.4 %ผ่าน3,295.88576.0082.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือไม่ครบ8,901.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ116.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาวง10,150.476,140.1439.5 %ผ่าน2,892.721,182.4959.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลำภูรา6,897.563,095.7555.1 %ผ่าน375.39285.0024.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสิเกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง18,513.530.000.0 %รายงานไม่ครบ7,462.350.000.0 %รายงานไม่ครบ
อบต. นาพละ5,937.532,044.0065.6 %ผ่าน426.36278.0034.8 %ผ่าน
อบต. บ้านควนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาบินหลา9,024.983,956.0056.2 %ผ่าน418.48104.5075.0 %ผ่าน
อบต. ควนปริงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาโยงใต้13,823.112,368.0082.9 %ผ่าน340.35330.003.0 %ไม่ผ่าน
อบต. บางรักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกหล่อ14,115.206,102.0056.8 %ผ่าน519.15ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.นาโต๊ะหมิง6,341.092,608.0058.9 %ผ่าน683.9695.0086.1 %ผ่าน
อบต. หนองตรุด6,196.302,324.0062.5 %ผ่าน4,026.82161.5096.0 %ผ่าน
อบต. น้ำผุดไม่ครบ3,262.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ441.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาตาล่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ809.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านโพธิ์6,186.482,718.9056.1 %ผ่าน626.791,749.40-179.1 %ไม่ผ่าน
อบต. นาท่ามเหนือ7,141.582,198.4069.2 %ผ่าน909.11682.4024.9 %ผ่าน
อบต. นาท่ามใต้6,329.655,615.0011.3 %ไม่ผ่าน838.51142.5083.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลควนธานี7,525.912,375.0068.4 %ผ่าน7,311.24238.1096.7 %ผ่าน
อบต. บางหมาก7,353.623,444.7453.2 %ผ่าน7,312.46811.1588.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางเป้า8,793.105,333.2939.3 %ผ่าน7,331.501,589.0078.3 %ผ่าน
อบต. วังวน5,937.932,661.6955.2 %ผ่าน693.47441.0036.4 %ผ่าน
อบต. กันตังใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกยาง6,709.735,503.5018.0 %ไม่ผ่าน4,188.85489.4088.3 %ผ่าน
อบต. คลองลุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ย่านซื่อ5,970.812,280.0061.8 %ผ่าน385.85182.2052.8 %ผ่าน
อบต. บ่อน้ำร้อนไม่ครบ4,060.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,133.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก7,684.024,343.6743.5 %ผ่าน1,065.29228.0078.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ123.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะลิบง5,912.732,336.0060.5 %ผ่าน7,314.86190.0097.4 %ผ่าน
อบต. คลองชีล้อมไม่ครบ2,081.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ340.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลควนโพธิ์ไม่ครบ4,950.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ509.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบ่อ5,887.271,990.5066.2 %ผ่าน2,190.73562.0474.3 %ผ่าน
อบต. นาชุมเห็ด6,950.184,570.7234.2 %ผ่าน7,314.76642.0091.2 %ผ่าน
อบต. ในควน7,094.115,484.0022.7 %ผ่าน856.28142.5083.4 %ผ่าน
อบต. โพรงจระเข้6,167.881,456.8076.4 %ผ่าน1,215.49415.1565.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ13,145.4410,287.0021.7 %ผ่าน2,239.301,550.0530.8 %ผ่าน
อบต. ทุ่งค่าย8,161.105,149.9836.9 %ผ่าน910.76826.809.2 %ไม่ผ่าน
อบต. เกาะเปียะ11,866.622,232.0081.2 %ผ่าน697.54241.5065.4 %ผ่าน
อบต. ท่าข้าม6,042.223,427.0043.3 %ผ่าน1,007.20311.6069.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว6,890.293,144.8054.4 %ผ่าน7,347.931,059.5685.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียนไม่ครบ7,731.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางด้วนไม่ครบ2,021.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ954.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านนา6,684.542,783.0758.4 %ผ่าน1,204.021,546.80-28.5 %ไม่ผ่าน
อบต. สุโสะ6,151.782,489.0059.5 %ผ่าน3,306.43321.3590.3 %ผ่าน
อบต. ลิพัง5,753.361,800.0068.7 %ผ่าน1,236.74655.5047.0 %ผ่าน
อบต. เกาะสุกร5,664.55834.0085.3 %ผ่าน452.85193.2757.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าพญาไม่ครบ1,805.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ767.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แหลมสอมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน6,265.941,127.0082.0 %ผ่าน1,214.21194.7684.0 %ผ่าน
อบต. เขาไม้แก้ว8,782.318,839.73-0.7 %ไม่ผ่าน1,083.36190.0082.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส6,786.752,158.2968.2 %ผ่าน2,428.53792.4067.4 %ผ่าน
อบต. ไม้ฝาด5,880.311,620.0072.5 %ผ่าน1,331.801,465.20-10.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร10,371.152,215.6078.6 %ผ่าน2,727.09676.4075.2 %ผ่าน
อบต. ห้วยยอด6,199.131,555.0074.9 %ผ่าน843.86100.4088.1 %ผ่าน
อบต. หนองช้างแล่นไม่ครบ2,921.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางกุ้งไม่ครบ2,970.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ161.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขากอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาขาว5,634.391,278.9077.3 %ผ่าน750.67788.50-5.0 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาปูน5,922.271,993.0066.3 %ผ่าน845.51237.5071.9 %ผ่าน
อบต. ปากแจ่ม5,919.312,789.8052.9 %ผ่าน805.72357.6555.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่างิ้ว5,703.512,114.0062.9 %ผ่าน778.14133.0082.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา6,114.811,800.0070.6 %ผ่าน584.16623.50-6.7 %ไม่ผ่าน
อบต. นาวง6,456.893,270.0049.4 %ผ่าน864.90198.8177.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยนาง5,670.702,182.0061.5 %ผ่าน631.19191.9069.6 %ผ่าน
อบต. ในเตาไม่ครบ891.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ57.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งต่อ7,716.423,060.0060.3 %ผ่าน623.21218.3065.0 %ผ่าน
อบต. วังคีรี7,978.365,834.4026.9 %ผ่าน615.37226.1763.2 %ผ่าน
อบต. เขาวิเศษ6,758.462,617.0061.3 %ผ่าน1,154.1593.6891.9 %ผ่าน
อบต. วังมะปราง5,759.941,873.0067.5 %ผ่าน2,350.92480.2079.6 %ผ่าน
อบต. อ่าวตงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าสะบ้า6,913.863,430.5750.4 %ผ่าน738.62128.7382.6 %ผ่าน
อบต. วังมะปรางเหนือ5,991.202,580.0056.9 %ผ่าน945.35194.5079.4 %ผ่าน
อบต. นาโยงเหนือ6,342.752,382.0062.4 %ผ่าน492.52735.95-49.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ช่อง5,950.443,119.0047.6 %ผ่าน2,737.01416.2084.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ6,889.932,238.0067.5 %ผ่าน1,365.32490.0464.1 %ผ่าน
อบต. โคกสะบ้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาหมื่นศรี6,845.642,350.0065.7 %ผ่าน503.48299.2540.6 %ผ่าน
อบต. นาข้าวเสียไม่ครบ4,880.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ870.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ควนเมา5,852.893,176.7645.7 %ผ่าน936.37333.0064.4 %ผ่าน
อบต. คลองปาง5,721.353,258.0043.1 %ผ่าน489.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบัวไม่ครบ3,775.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ328.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองปรือ6,523.792,584.0060.4 %ผ่าน899.42730.9518.7 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาไพร8,450.901,601.0081.1 %ผ่าน1,666.13243.0085.4 %ผ่าน
อบต.หาดสำราญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้าหวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะไม่ครบ2,350.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ381.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังวิเศษ6,026.501,272.0078.9 %ผ่าน377.59733.75-94.3 %ไม่ผ่าน