สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองพัทลุง16,938.2710,453.9838.3 %ผ่าน430.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่ขรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาชัยสนไม่ครบ6,561.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ607.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลควนขนุน17,085.488,640.0049.4 %ผ่าน134.87635.50-371.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตะโหมด7,898.584,196.0046.9 %ผ่าน461.65751.00-62.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อไม่ครบ4,785.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,979.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปากพะยูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าบอนไม่ครบ1,101.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ997.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมะกอกเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงไม่ครบ15,941.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาเจียกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกชะงาย7,151.525,705.0020.2 %ผ่าน448.62781.50-74.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาท่อม6,044.223,002.0050.3 %ผ่าน393.78134.9065.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปรางหมู่6,673.623,237.4851.5 %ผ่าน518.05547.55-5.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าแค7,342.593,716.0049.4 %ผ่าน650.94412.7036.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ6,996.553,017.0056.9 %ผ่าน694.43446.5035.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตำนาน7,468.642,514.0066.3 %ผ่าน572.87998.40-74.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ควนมะพร้าว6,891.773,809.7044.7 %ผ่าน724.65210.5071.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลร่มเมือง6,338.671,756.2072.3 %ผ่าน551.44329.5040.2 %ผ่าน
อบต. ชัยบุรี6,326.513,509.0044.5 %ผ่าน783.650.000.0 %รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาโหนด7,511.453,658.5351.3 %ผ่าน690.271,301.55-88.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพญาขันไม่ครบ2,547.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ804.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกงหราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชะรัด7,564.576,141.4218.8 %ไม่ผ่าน5,448.76853.4484.3 %ผ่าน
อบต. คลองเฉลิม6,604.753,437.0048.0 %ผ่าน1,088.47ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองทรายขาาว6,628.252,717.9059.0 %ผ่าน691.43282.7559.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสมหวังไม่ครบ3,040.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ406.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน6,723.045,133.0023.7 %ผ่าน919.28493.0046.4 %ผ่าน
อบต. ควนขนุน7,701.145,003.0035.0 %ผ่าน715.28504.4429.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจองถนน7,286.962,540.1065.1 %ผ่าน513.751,117.83-117.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หานโพธิ์6,843.452,288.2766.6 %ผ่าน1,058.83581.4045.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกม่วง6,286.034,197.4133.2 %ผ่าน906.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลควนเสาธงไม่ครบ3,256.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,338.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาหัวช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองใหญ่7,123.492,914.0059.1 %ผ่าน820.93443.5046.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองพ้อ6,711.462,071.0069.1 %ผ่าน563.05148.2073.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทะเลน้อย8,430.166,179.4226.7 %ผ่าน1,490.801,415.305.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาขยาดไม่ครบ9,263.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์6,724.643,287.9751.1 %ผ่าน592.14631.50-6.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแหลมโตนดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปันแต6,537.422,689.1358.9 %ผ่าน750.11734.502.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโตนดด้วน6,416.303,203.5250.1 %ผ่าน663.89636.354.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านสวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพนางตุง8,105.323,500.1056.8 %ผ่าน1,097.001,806.80-64.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแพรกหา6,920.542,684.8461.2 %ผ่าน499.23979.65-96.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนประดู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะนางคำไม่ครบ3,285.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,147.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก9,541.276,761.3829.1 %ผ่าน1,452.10502.2065.4 %ผ่าน
อบต. ฝาละมี7,516.002,985.0060.3 %ผ่าน2,071.33654.9568.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหารเทาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาย่าไม่ครบ1,956.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ836.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาปู่7,578.933,739.0050.7 %ผ่าน964.2551.8094.6 %ผ่าน
อบต. ตะแพนไม่ครบ1,703.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าบอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกทราย7,453.193,094.6858.5 %ผ่าน1,563.80592.0262.1 %ผ่าน
อบต. หนองธงไม่ครบ2,983.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งนารีไม่ครบ2,445.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ412.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังใหม่6,505.462,984.7054.1 %ผ่าน820.36470.2542.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางแก้ว6,406.813,421.4346.6 %ผ่าน509.21684.50-34.4 %ไม่ผ่าน
อบต. นาปะขอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกสัก6,734.193,843.0042.9 %ผ่าน744.05206.0572.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอมไม่ครบ1,747.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ666.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลานข่อย9,339.544,175.6855.3 %ผ่าน858.576.0099.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านพร้าว7,338.585,170.0029.6 %ผ่าน745.521,165.00-56.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชุมพล7,363.984,847.6534.2 %ผ่าน930.63791.4015.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านนา7,352.743,132.0057.4 %ผ่าน1,173.091,003.3014.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอ่างทอง6,070.641,721.0071.7 %ผ่าน513.50266.5248.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลำสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่ามิหรำ7,555.024,662.1238.3 %ผ่าน387.911,089.45-180.9 %ไม่ผ่าน