สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองปัตตานี19,092.06330,566.00-1,631.4 %ไม่ผ่าน378.4114,271.50-3,671.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางปู9,377.197,262.9022.5 %ผ่าน273.321,535.55-461.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองตะลุบัน15,126.457,841.1648.2 %ผ่าน534.184,391.20-722.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาประดู่8,969.425,756.3635.8 %ผ่าน288.991,375.15-375.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลยะหริ่ง7,433.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ167.25ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกโพธิ์5,491.873,361.0038.8 %ผ่าน260.5285.5067.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตันหยง6,195.192,661.0057.0 %ผ่าน399.10114.0071.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อทอง9,246.0013,084.25-41.5 %ไม่ผ่าน707.001,928.32-172.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปะนาเระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,018.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมายอ7,104.9210,668.93-50.2 %ไม่ผ่าน412.9593.6977.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลยะรัง6,623.974,360.8134.2 %ผ่าน247.86507.75-104.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองจิก5,899.174,473.3124.2 %ผ่าน151.15971.75-542.9 %ไม่ผ่าน
อบจ.ปัตตานี13,352.5519,746.00-47.9 %ไม่ผ่าน4,661.401,807.8561.2 %ผ่าน
อบต. บานา15,545.0311,280.3927.4 %ผ่าน601.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตันหยงลุโละ6,297.132,522.0060.0 %ผ่าน194.14117.0039.7 %ผ่าน
อบต. คลองมานิง65,135.95ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ359.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอไม่ครบ2,539.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ114.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บาราโหมไม่ครบ15,968.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ465.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปะกาฮะรัง6,509.062,823.7656.6 %ผ่าน451.30380.0015.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลรูสะมิแล9,414.9714,411.23-53.1 %ไม่ผ่าน453.09423.706.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ6,513.145,217.0019.9 %ไม่ผ่าน363.25133.0063.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปูยุด8,675.783,510.9259.5 %ผ่าน377.32370.501.8 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกโพธิ์5,826.073,390.0041.8 %ผ่าน1,944.57504.4274.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมะกรูด6,273.162,571.9359.0 %ผ่าน497.01117.8476.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ5,716.982,350.0058.9 %ผ่าน462.46117.9574.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน6,190.992,010.0067.5 %ผ่าน379.36152.0059.9 %ผ่าน
อบต. ทรายขาว5,748.041,919.0066.6 %ผ่าน737.69589.0020.2 %ผ่าน
อบต. นาประดู่7,944.645,339.1332.8 %ผ่าน758.071,026.00-35.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ปากล่อ5,745.791,914.4066.7 %ผ่าน728.50252.7265.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา5,320.721,227.0076.9 %ผ่าน556.67114.0079.5 %ผ่าน
อบต. ท่าเรือ6,505.061,792.0072.5 %ผ่าน707.93150.2678.8 %ผ่าน
อบต. นาเกตุ6,145.151,470.0076.1 %ผ่าน638.79159.3575.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี6,644.812,130.0067.9 %ผ่าน549.66171.0068.9 %ผ่าน
อบต.ช้างไห้ตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะเปาะ7,990.954,075.8049.0 %ผ่าน284.31168.8640.6 %ผ่าน
อบต. คอลอตันหยงไม่ครบ1,547.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนรัก6,602.732,801.0057.6 %ผ่าน411.34114.0072.3 %ผ่าน
อบต. ดาโต๊ะไม่ครบ1,795.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตุยงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่ากำชำ6,253.381,902.0069.6 %ผ่าน753.58148.3580.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา6,297.532,309.2563.3 %ผ่าน1,446.01779.0046.1 %ผ่าน
อบต. บางตาวา5,297.651,371.0074.1 %ผ่าน267.08142.5046.6 %ผ่าน
อบต. ปุโละปุโยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยาบี22,984.775,453.5076.3 %ผ่าน462.04166.4464.0 %ผ่าน
อบต. ลิปะสะโง6,193.254,115.3933.6 %ผ่าน413.77252.0639.1 %ผ่าน
อบต. ท่าข้ามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ156.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก5,497.221,686.0069.3 %ผ่าน435.90285.0034.6 %ผ่าน
อบต. ดอนไม่ครบ3,326.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ404.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ควน6,125.261,395.0077.2 %ผ่าน2,749.40418.0084.8 %ผ่าน
อบต. ท่าน้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คอกกระบือ5,563.61824.1085.2 %ผ่าน444.33187.5957.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง7,490.123,242.0056.7 %ผ่าน546.68406.4925.6 %ผ่าน
อบต. บ้านกลาง5,934.571,726.0070.9 %ผ่าน3,048.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านน้ำบ่อ5,483.402,954.0046.1 %ผ่าน816.061,140.00-39.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ถนน6,018.791,988.0067.0 %ผ่าน441.11286.6535.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กระหวะ6,018.931,987.0067.0 %ผ่าน430.61186.9656.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะยิไรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลางาไม่ครบ5,189.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ467.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กระเสาะ6,262.002,550.0059.3 %ผ่าน399.37643.97-61.2 %ไม่ผ่าน
อบต. เกาะจัน6,848.662,193.0068.0 %ผ่าน492.07475.003.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ปะโด5,682.182,130.0062.5 %ผ่าน1,514.28532.0064.9 %ผ่าน
อบต. สาคอบน12,921.916,220.0051.9 %ผ่าน406.86444.50-9.3 %ไม่ผ่าน
อบต. สะกำ6,396.913,826.2340.2 %ผ่าน437.99551.00-25.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ตะโละแมะนา6,452.641,497.0076.8 %ผ่าน669.77390.6441.7 %ผ่าน
อบต. พิเทนไม่ครบ2,975.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ816.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำดำไม่ครบ2,364.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ256.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากู7,113.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,024.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ4,836.172,078.0057.0 %ผ่าน167.35763.50-356.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บางเก่าไม่ครบ5,404.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ285.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บือเระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ242.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเตราะบอน6,628.024,099.7938.1 %ผ่าน3,960.90584.9085.2 %ผ่าน
อบต. กะดุนง6,875.311,509.0078.1 %ผ่าน960.11133.0086.1 %ผ่าน
อบต. ละหาร6,118.931,995.0067.4 %ผ่าน1,029.03601.8941.5 %ผ่าน
อบต. มะนังดาลำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แป้นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง9,117.674,073.1655.3 %ผ่าน571.74655.50-14.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ตะโละไกรทองไม่ครบ3,423.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ446.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนทราย6,475.101,996.0069.2 %ผ่าน512.56249.7451.3 %ผ่าน
อบต. ตะโละ6,623.582,454.0063.0 %ผ่าน509.93349.6031.4 %ผ่าน
อบต.ตะโละกาโปร์6,891.195,175.3224.9 %ผ่าน527.29326.0538.2 %ผ่าน
อบต. ตันหยงดาลอ6,116.431,641.9073.2 %ผ่าน318.4895.0070.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตอหลัง5,540.981,741.0068.6 %ผ่าน278.86158.2243.3 %ผ่าน
อบต. ตาแกะ5,557.921,111.0080.0 %ผ่าน328.40132.0059.8 %ผ่าน
อบต. ตาลีอายร์8,626.903,541.0059.0 %ผ่าน483.34199.5058.7 %ผ่าน
อบต. หนองแรต7,680.701,800.0076.6 %ผ่าน377.70171.0054.7 %ผ่าน
อบต. ปิยามุมัง6,101.691,952.0068.0 %ผ่าน386.62237.5038.6 %ผ่าน
อบต. บาโลย5,738.051,535.0073.2 %ผ่าน389.61266.0031.7 %ผ่าน
อบต. สาบันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ราตาปันยัง6,373.985,797.009.1 %ไม่ผ่าน388.64190.0051.1 %ผ่าน
อบต. จะรัง6,120.161,807.8070.5 %ผ่าน354.82125.0664.8 %ผ่าน
อบต. แหลมโพธิ์ไม่ครบ3,747.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ248.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยะรังไม่ครบ1,387.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ396.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สะดาวา6,996.382,964.0057.6 %ผ่าน373.93152.0059.4 %ผ่าน
อบต. ประจันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ315.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สะนอ5,371.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ357.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ระแว้งไม่ครบ2,262.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ152.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปิตูมุดีไม่ครบ1,471.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ332.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัด7,872.954,620.0041.3 %ผ่าน611.70570.006.8 %ไม่ผ่าน
อบต. กระโด5,891.972,125.0063.9 %ผ่าน380.85427.50-12.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่6,454.902,900.0055.1 %ผ่าน1,050.76142.5086.4 %ผ่าน
อบต. เมาะมาวี7,099.023,166.0055.4 %ผ่าน706.99375.5246.9 %ผ่าน
อบต. กอลำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาตูมไม่ครบ5,109.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,729.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กะรุบี10,027.933,147.0068.6 %ผ่าน668.20546.2618.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ตะโละดือรามันไม่ครบ2,032.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ917.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปล่องหอยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ลาน7,194.453,984.4044.6 %ผ่าน3,843.68410.4889.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ยไม่ครบ2,040.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ142.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ป่าไร่ไม่ครบ1,365.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะนังยงไม่ครบ1,480.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ156.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยามูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ