สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครยะลา68,136.31289,449.66-324.8 %ไม่ผ่าน2,199.9940,108.53-1,723.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์19,835.793,830.1580.7 %ผ่าน655.24778.50-18.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโกตาบารู11,386.5210,562.107.2 %ไม่ผ่าน482.59725.00-50.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคอกช้าง6,434.862,755.8357.2 %ผ่าน262.68209.0020.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบันนังสตา7,134.653,614.5049.3 %ผ่าน214.071,330.00-521.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลยะหา8,200.935,611.4331.6 %ผ่าน202.78303.00-49.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำใหม่6,181.425,816.505.9 %ไม่ผ่าน2,743.77820.1170.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา22,209.4819,026.0014.3 %ไม่ผ่าน7,060.811,786.0074.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบุดี7,482.695,989.3420.0 %ไม่ผ่าน756.68137.7581.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลยุโป6,126.212,736.5155.3 %ผ่าน625.05344.6044.9 %ผ่าน
อบต. ลิดล8,523.774,297.8749.6 %ผ่าน496.64641.05-29.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ยะลา8,557.585,382.0037.1 %ผ่าน372.19606.92-63.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าสาป12,903.0359.1299.5 %ผ่าน1,959.671,529.0722.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่10,294.392,706.0073.7 %ผ่าน479.07755.80-57.8 %ไม่ผ่าน
อบต.หน้าถ้ำ5,923.621,579.0073.3 %ผ่าน312.05637.94-104.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ลำพะยา10,399.911,062.8389.8 %ผ่าน4,427.82780.0082.4 %ผ่าน
อบต. เปาะเส้ง6,557.832,337.0064.4 %ผ่าน367.03332.509.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน5,874.573,840.0034.6 %ผ่าน474.49561.35-18.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บันนังสาเรง6,268.332,431.0061.2 %ผ่าน528.88140.4573.4 %ผ่าน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก80,450.2031,590.5660.7 %ผ่าน33,069.666,424.5080.6 %ผ่าน
อบต. ตาเซะ6,755.723,036.0055.1 %ผ่าน592.80237.5059.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม7,764.483,027.0061.0 %ผ่าน1,366.531,268.797.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ตาเนาะแมเราะ6,408.673,165.1750.6 %ผ่าน2,578.481,722.2033.2 %ผ่าน
อบต. อัยเยอร์เวง6,488.613,930.0039.4 %ผ่าน3,166.38480.7084.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์6,043.092,109.3065.1 %ผ่าน1,418.18641.8054.7 %ผ่าน
อบต. บันนังสตา7,627.055,384.6929.4 %ผ่าน1,473.20178.6087.9 %ผ่าน
อบต. บาเจาะ6,026.141,787.0070.3 %ผ่าน2,340.47231.0090.1 %ผ่าน
อบต. ตาเนาะปูเต๊ะ7,616.631,087.4385.7 %ผ่าน925.35456.0050.7 %ผ่าน
อบต. ถ้ำทะลุ6,966.412,915.4058.2 %ผ่าน922.12766.5016.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน20,274.746,182.1469.5 %ผ่าน1,546.82399.0074.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง6,357.401,961.0069.2 %ผ่าน1,013.12589.0041.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต6,046.282,914.0051.8 %ผ่าน1,127.91938.1016.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร5,758.862,356.8059.1 %ผ่าน2,290.121,028.5655.1 %ผ่าน
อบต. แม่หวาด6,540.592,011.2069.3 %ผ่าน2,272.171,426.9037.2 %ผ่าน
อบต. คีรีเขต5,863.501,678.0071.4 %ผ่าน858.88511.1040.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา7,716.723,758.0051.3 %ผ่าน791.541,638.75-107.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ละแอ17,117.192,040.0088.1 %ผ่าน748.2347.1993.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปะแต8,636.944,039.2853.2 %ผ่าน1,574.312,538.02-61.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บาโร๊ะ7,587.124,021.0047.0 %ผ่าน1,002.52494.0050.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี5,765.901,697.7070.6 %ผ่าน7,007.82126.8298.2 %ผ่าน
อบต. บาโงยซิแน31,537.591,353.0095.7 %ผ่าน1,089.37570.0047.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง6,005.142,750.0054.2 %ผ่าน794.951,776.44-123.5 %ไม่ผ่าน
อบต. กายูบอเกาะ5,936.991,380.0076.8 %ผ่าน881.54394.2555.3 %ผ่าน
อบต. กาลูปัง5,766.942,514.9056.4 %ผ่าน514.3886.0083.3 %ผ่าน
อบต. กาลอ5,772.671,764.0069.4 %ผ่าน671.80617.508.1 %ไม่ผ่าน
อบต.กอตอตือระ6,432.073,239.0049.6 %ผ่าน502.16286.4643.0 %ผ่าน
อบต. เกะรอ5,375.291,545.0071.3 %ผ่าน925.10133.0085.6 %ผ่าน
อบต. จะกว๊ะ6,236.665,415.4213.2 %ไม่ผ่าน2,440.16959.5060.7 %ผ่าน
อบต. ท่าธง5,957.661,806.0069.7 %ผ่าน1,515.76483.7468.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม6,709.132,404.0064.2 %ผ่าน7,029.99422.7594.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบาลอ6,066.632,759.8154.5 %ผ่าน566.11677.00-19.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บาโงย7,146.84ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ563.74488.5013.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง7,332.533,798.8148.2 %ผ่าน652.57722.00-10.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ยะต๊ะ5,911.212,280.0061.4 %ผ่าน550.96205.2062.8 %ผ่าน
อบต. วังพญา7,295.412,190.0070.0 %ผ่าน868.62503.5042.0 %ผ่าน
อบต. อาซ่อง5,851.061,900.2067.5 %ผ่าน721.85693.503.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ตะโละหะลอ9,565.802,816.0070.6 %ผ่าน695.23602.3013.4 %ไม่ผ่าน
อบต. กาบัง7,359.535,940.4419.3 %ไม่ผ่าน3,406.811,315.7561.4 %ผ่าน
อบต. บาละ10,052.723,642.0163.8 %ผ่าน4,482.521,465.3167.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง29,842.026,399.3878.6 %ผ่าน1,365.061,419.15-4.0 %ไม่ผ่าน
อบต.สะเอะ6,896.493,510.0049.1 %ผ่าน7,008.24230.7096.7 %ผ่าน
อบต.ห้วยกระทิง6,153.273,527.0042.7 %ผ่าน805.61925.63-14.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง6,196.272,778.0055.2 %ผ่าน483.17561.73-16.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองเบตง10,931.9532,256.88-195.1 %ไม่ผ่าน4,059.889,254.05-127.9 %ไม่ผ่าน