สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก29,152.7930,549.81-4.8 %ไม่ผ่าน1,581.451,638.45-3.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตันหยงมัส35,453.417,189.7879.7 %ผ่าน964.96573.2040.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปะลุรู7,953.385,011.7837.0 %ผ่าน4,738.89508.2589.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลรือเสาะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองตากใบ14,112.5511,339.8519.6 %ไม่ผ่าน502.273,603.10-617.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลต้นไทร8,388.1811,001.92-31.2 %ไม่ผ่าน429.657,766.09-1,707.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบาเจาะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ779.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา7,398.266,035.3618.4 %ไม่ผ่าน406.07496.85-22.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมะรือโบตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,972.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลยี่งอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแว้ง14,770.546,927.4153.1 %ผ่าน335.761,037.45-209.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสุคิริน8,163.874,258.3147.8 %ผ่าน553.59394.2528.8 %ผ่าน
อบจ. นราธิวาส14,789.0219,908.00-34.6 %ไม่ผ่าน7,037.852,401.1065.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู7,257.154,205.9742.0 %ผ่าน656.44608.007.4 %ไม่ผ่าน
อบต. มะนังตายอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอไม่ครบ4,299.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ846.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กะลุวอ326,279.287,579.0697.7 %ผ่าน8,327.411,940.8576.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ10,350.247,695.3925.7 %ผ่าน746.77673.559.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน79,351.4410,209.6987.1 %ผ่าน2,390.954,264.40-78.4 %ไม่ผ่าน
อบต.ไพรวัน6,764.685,019.9425.8 %ผ่าน937.181,214.19-29.6 %ไม่ผ่าน
อบต. พร่อน5,956.381,766.0070.4 %ผ่าน877.37214.5575.5 %ผ่าน
อบต. ศาลาใหม่9,684.324,243.0056.2 %ผ่าน487.97204.1958.2 %ผ่าน
อบต. บางขุนทอง5,929.741,611.0072.8 %ผ่าน843.49593.9129.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน13,250.5710,176.0023.2 %ผ่าน1,880.331,201.7536.1 %ผ่าน
อบต. นานาค6,035.371,593.0073.6 %ผ่าน491.37893.00-81.7 %ไม่ผ่าน
อบต. โฆษิต7,519.574,055.9046.1 %ผ่าน483.351,248.57-158.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บาเจาะ7,263.933,388.8253.3 %ผ่าน1,703.12142.5091.6 %ผ่าน
อบต. ลุโบะสาวอ6,101.742,211.9063.7 %ผ่าน507.08323.0036.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกาเยาะมาตี7,931.343,437.6056.7 %ผ่าน561.59450.4019.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ปะลุกาสาเมาะ12,551.425,121.2259.2 %ผ่าน629.91552.9012.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บาเระเหนือ6,246.281,673.4073.2 %ผ่าน593.17353.4040.4 %ผ่าน
อบต. บาเระใต้5,836.841,374.0076.5 %ผ่าน707.69864.50-22.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ7,126.562,342.1067.1 %ผ่าน619.99693.45-11.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร6,327.171,695.0073.2 %ผ่าน2,334.20199.5091.5 %ผ่าน
อบต. จอเบาะ6,815.813,621.5146.9 %ผ่าน773.27703.009.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ลุโบะบายะ6,153.052,122.8065.5 %ผ่าน505.68484.184.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ลุโบะบือซา6,523.653,850.8241.0 %ผ่าน526.86802.97-52.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ตะปอเยาะไม่ครบ3,811.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ298.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตันหยงมัส7,120.864,658.2334.6 %ผ่าน974.171,564.65-60.6 %ไม่ผ่าน
อบต.ตันหยงลิมอ6,217.663,459.9444.4 %ผ่าน838.19190.0077.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบองอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซาไม่ครบ1,816.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ598.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ปาโงสะโต6,547.232,370.2863.8 %ผ่าน932.011,346.44-44.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิม6,684.372,542.2562.0 %ผ่าน17,926.90413.2597.7 %ผ่าน
อบต. มะรือโบตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. รือเสาะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ6,413.821,029.0084.0 %ผ่าน737.27276.4562.5 %ผ่าน
อบต. เรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สามัคคี5,816.673,711.0036.2 %ผ่าน746.60643.2313.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตงไม่ครบ1,788.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ927.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลาโละ6,256.7519.5099.7 %ผ่าน1,642.271,859.77-13.2 %ไม่ผ่าน
อบต. รือเสาะออก6,858.573,280.0052.2 %ผ่าน661.29912.00-37.9 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกสะตอ5,457.232,565.0053.0 %ผ่าน176.60307.80-74.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี6,512.063,256.0050.0 %ผ่าน893.21294.5067.0 %ผ่าน
อบต. ซากอ6,324.363,406.0046.1 %ผ่าน2,158.23478.8077.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง7,111.953,320.1453.3 %ผ่าน2,345.71779.0066.8 %ผ่าน
อบต. ศรีสาคร6,847.40186.0097.3 %ผ่าน1,547.57508.2567.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรีไม่ครบ1,580.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ636.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กาหลง5,809.681,140.0080.4 %ผ่าน1,207.11342.0071.7 %ผ่าน
อบต. ศรีบรรพตไม่ครบ1,538.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ786.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง7,737.605,944.0023.2 %ผ่าน911.96808.0011.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ11,215.814,829.1856.9 %ผ่าน9,921.141,018.8589.7 %ผ่าน
อบต. ฆอเลาะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โล๊ะจูด6,528.812,711.0058.5 %ผ่าน955.681,337.00-39.9 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่ดง6,605.111,519.0077.0 %ผ่าน2,944.48773.6773.7 %ผ่าน
อบต. เอราวัณ7,441.413,354.3454.9 %ผ่าน3,042.78570.0081.3 %ผ่าน
อบต. มาโมงไม่ครบ2,388.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ496.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน6,401.041,594.5075.1 %ผ่าน1,443.04823.6542.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์17,543.032,788.0084.1 %ผ่าน990.78666.0032.8 %ผ่าน
อบต. ภูเขาทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ร่มไทร6,866.602,100.0069.4 %ผ่าน1,315.52966.1526.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปาเสมัส7,378.155,963.2119.2 %ไม่ผ่าน905.321,159.00-28.0 %ไม่ผ่าน
อบต. มูโนะ8,629.942,837.0067.1 %ผ่าน576.821,805.00-212.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ปูโยะ8,286.084,814.3441.9 %ผ่าน874.62797.508.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ปะลุรู33,308.464,073.8887.8 %ผ่าน1,328.25936.5029.5 %ผ่าน
อบต. สุไหงปาดี8,089.252,663.2267.1 %ผ่าน1,443.00601.0458.3 %ผ่าน
อบต. โต๊ะเด็ง8,988.752,746.2969.4 %ผ่าน865.43643.0025.7 %ผ่าน
อบต. สากอ13,592.293,183.0176.6 %ผ่าน2,626.84996.7662.1 %ผ่าน
อบต. ริโก๋7,353.042,671.2063.7 %ผ่าน640.79261.9059.1 %ผ่าน
อบต. กาวะ6,116.622,736.0055.3 %ผ่าน1,727.68686.8860.2 %ผ่าน
อบต. จะแนะ202,947.885,620.3097.2 %ผ่าน5,102.782,427.2552.4 %ผ่าน
อบต. ดุซงญอ10,068.867,809.7522.4 %ผ่าน1,210.881,486.14-22.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ผดุงมาตร6,272.122,739.6656.3 %ผ่าน562.300.000.0 %รายงานไม่ครบ
อบต. ช้างเผือก7,033.753,182.0054.8 %ผ่าน2,138.46646.9569.7 %ผ่าน
อบต. จวบ5,978.263,041.6049.1 %ผ่าน796.83765.194.0 %ไม่ผ่าน
อบต. บูกิต6,813.9611,137.85-63.5 %ไม่ผ่าน882.821,247.05-41.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก6,950.523,191.2954.1 %ผ่าน76.62356.36-365.1 %ไม่ผ่าน