สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสิงห์บุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน460.435,459.00-1,085.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลถอนสมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบางระจัน11,422.5112,456.00-9.0 %ไม่ผ่าน1,495.785,654.60-278.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว7,172.956,388.7710.9 %ไม่ผ่าน494.48328.4333.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพรหมบุรี6,159.103,452.0044.0 %ผ่าน385.40879.50-128.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพสังโฆ6,437.782,270.0064.7 %ผ่าน2,763.95836.0069.8 %ผ่าน
อบจ. สิงห์บุรี12,590.0211,929.105.2 %ไม่ผ่าน3,084.714,541.56-47.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บางมัญ6,473.003,730.4542.4 %ผ่าน457.191,077.73-135.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม6,500.931,747.0073.1 %ผ่าน400.5563.0484.3 %ผ่าน
อบต. ม่วงหมู่6,677.425,449.8618.4 %ไม่ผ่าน367.62890.66-142.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่10,845.404,965.0054.2 %ผ่าน452.34217.3551.9 %ผ่าน
อบต. ต้นโพธิ์ไม่ครบ2,960.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,076.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จักรสีห์7,634.094,464.0041.5 %ผ่าน365.31835.78-128.8 %ไม่ผ่าน
อบต. บางกระบือ6,418.382,696.3758.0 %ผ่าน447.73202.0054.9 %ผ่าน
อบต. ไม้ดัด6,684.142,760.0058.7 %ผ่าน726.01307.6057.6 %ผ่าน
อบต. แม่ลา6,019.322,144.0064.4 %ผ่าน898.54503.5044.0 %ผ่าน
อบต. บ้านจ่า6,142.652,650.0056.9 %ผ่าน511.71427.3016.5 %ไม่ผ่าน
อบต. พักทัน5,582.152,255.0059.6 %ผ่าน5,363.59295.4594.5 %ผ่าน
อบต. สระแจง6,012.453,164.0047.4 %ผ่าน590.53679.45-15.1 %ไม่ผ่าน
อบต. โพทะเล7,724.434,856.2237.1 %ผ่าน1,839.83625.5666.0 %ผ่าน
อบต.ค่ายบางระจัน6,647.494,910.1026.1 %ผ่าน3,204.21923.8071.2 %ผ่าน
อบต. โพสังโฆ5,830.523,861.9133.8 %ผ่าน1,901.80612.3567.8 %ผ่าน
อบต. ท่าข้ามไม่ครบ3,378.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ510.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คอทราย6,105.732,784.0054.4 %ผ่าน2,347.62370.7084.2 %ผ่าน
อบต. หนองกระทุ่ม5,900.542,970.0049.7 %ผ่าน1,971.09252.7087.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม6,155.523,929.7336.2 %ผ่าน395.54333.4515.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านหม้อ9,638.053,845.0060.1 %ผ่าน2,242.49966.8856.9 %ผ่าน
อบต. บ้านแป้ง6,456.833,059.4952.6 %ผ่าน303.97533.71-75.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง9,048.466,489.0028.3 %ผ่าน2,401.64650.7572.9 %ผ่าน
อบต. โพประจักษ์ไม่ครบ608.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ376.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วิหารขาว6,065.13ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ305.22141.5553.6 %ผ่าน
อบต. อินทร์บุรี7,553.393,409.0054.9 %ผ่าน575.43874.00-51.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ประศุก8,630.246,701.7122.3 %ผ่าน629.05ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทับยา7,370.286,258.2115.1 %ไม่ผ่าน574.22961.40-67.4 %ไม่ผ่าน
อบต. งิ้วราย6,537.112,930.5655.2 %ผ่าน669.83319.0052.4 %ผ่าน
อบต. ท่างาม10,177.043,745.4463.2 %ผ่าน626.10954.97-52.5 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำตาล5,840.983,065.8247.5 %ผ่าน642.97257.8059.9 %ผ่าน
อบต. ทองเอนไม่ครบ8,906.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,534.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน11,392.393,513.8069.2 %ผ่าน9,191.57675.7092.6 %ผ่าน
อบต. โพธิ์ชัย5,534.804,215.3223.8 %ผ่าน552.18344.1737.7 %ผ่าน
อบต. ชีน้ำร้ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ