สรุปผลการลดใช้พลังงานของจังหวัด เดือนมกราคม 2567
   จังหวัด จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัด
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่6260.66 %59.02 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กาญจนบุรี7555.41 %54.05 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กาฬสินธุ์6545.31 %46.15 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กำแพงเพชร6196.72 %93.44 %35.09 %43.17 %ผ่านผ่าน
ขอนแก่น11530.70 %30.43 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
จันทบุรี6588.89 %87.69 %41.79 %73.53 %ผ่านผ่าน
ฉะเชิงเทรา6443.75 %43.75 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชลบุรี9626.88 %29.17 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชัยนาท5759.65 %58.93 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชัยภูมิ6944.93 %42.03 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชุมพร6633.33 %31.82 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงราย7945.57 %44.30 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงใหม่12151.67 %50.41 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตรัง6738.81 %32.84 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตราด5574.55 %73.58 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตาก5855.17 %48.28 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครนายก4946.94 %44.90 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครปฐม7548.00 %48.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครพนม6450.00 %53.13 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครราชสีมา13459.85 %57.58 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครศรีธรรมราช10344.12 %45.10 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครสวรรค์8365.85 %60.49 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นนทบุรี6152.46 %52.46 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นราธิวาส6887.88 %88.06 %71.27 %25.65 %ผ่านผ่าน
น่าน6423.44 %23.81 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
บึงกาฬ5490.57 %83.33 %52.34 %51.10 %ผ่านผ่าน
บุรีรัมย์7955.13 %55.70 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปทุมธานี7287.50 %84.72 %11.09 %60.31 %ไม่ผ่านผ่าน
ประจวบคีรีขันธ์6863.24 %57.35 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปราจีนบุรี6262.90 %61.29 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปัตตานี6855.88 %54.41 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พระนครศรีอยุธยา7971.79 %72.15 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พะเยา5844.83 %41.38 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พังงา5940.68 %38.98 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พัทลุง6150.82 %49.18 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พิจิตร5857.89 %44.83 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พิษณุโลก8251.22 %53.66 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เพชรบุรี6195.08 %96.49 %26.69 %14.91 %ผ่านไม่ผ่าน
เพชรบูรณ์6650.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
แพร่6248.39 %48.39 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ภูเก็ต5836.21 %36.84 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาสารคาม6738.81 %43.28 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มุกดาหาร5632.73 %29.09 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
แม่ฮ่องสอน5967.80 %65.52 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ยโสธร5759.65 %54.39 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ยะลา6479.03 %78.13 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ร้อยเอ็ด8046.84 %43.04 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ระนอง5554.55 %46.30 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ระยอง6554.69 %52.31 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ราชบุรี7338.36 %42.47 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลพบุรี6878.79 %75.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลำปาง7367.12 %65.75 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลำพูน5889.66 %87.93 %48.09 %35.86 %ผ่านผ่าน
เลย6851.47 %50.75 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศรีสะเกษ7644.74 %43.42 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สกลนคร7273.24 %69.01 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สงขลา11637.50 %37.93 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สตูล5556.36 %53.70 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรปราการ6076.67 %80.00 %0.00 %68.09 %รายงานไม่ครบผ่าน
สมุทรสงคราม5026.53 %30.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรสาคร4835.42 %37.50 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระแก้ว6136.67 %35.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระบุรี7152.11 %52.86 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สิงห์บุรี5360.38 %52.83 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุโขทัย6272.58 %63.93 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุพรรณบุรี6864.71 %58.82 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุราษฎร์ธานี10652.83 %49.06 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุรินทร์7520.55 %20.27 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
หนองคาย5773.21 %75.44 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
หนองบัวลำภู5373.08 %64.15 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อ่างทอง5149.02 %50.98 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อำนาจเจริญ5032.00 %26.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุดรธานี9667.71 %65.63 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุตรดิตถ์6177.05 %72.13 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุทัยธานี5563.64 %62.96 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุบลราชธานี10858.88 %64.71 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ