สรุปผลการลดใช้พลังงานของจังหวัด เดือนตุลาคม 2566
   จังหวัด จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัด
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่6290.16 %91.94 %12.70 %41.21 %ไม่ผ่านผ่าน
กาญจนบุรี7575.00 %69.86 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กาฬสินธุ์6579.69 %76.92 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กำแพงเพชร61100.00 %96.67 %29.73 %51.47 %ผ่านผ่าน
ขอนแก่น11544.35 %44.35 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
จันทบุรี65100.00 %100.00 %43.94 %75.16 %ผ่านผ่าน
ฉะเชิงเทรา6467.19 %67.19 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชลบุรี9649.46 %51.58 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชัยนาท5796.49 %96.36 %54.03 %58.56 %ผ่านผ่าน
ชัยภูมิ6963.24 %63.77 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชุมพร6663.08 %61.54 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงราย7960.26 %62.03 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงใหม่12171.43 %70.25 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตรัง6773.13 %70.15 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตราด55100.00 %100.00 %40.65 %40.35 %ผ่านผ่าน
ตาก5872.41 %67.24 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครนายก4985.11 %82.98 %-81.98 %44.35 %ไม่ผ่านผ่าน
นครปฐม7572.00 %73.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครพนม6473.44 %73.02 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครราชสีมา13477.27 %75.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครศรีธรรมราช10368.32 %68.32 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครสวรรค์83100.00 %100.00 %25.80 %44.38 %ผ่านผ่าน
นนทบุรี6191.80 %90.16 %-11.59 %47.00 %ไม่ผ่านผ่าน
นราธิวาส68100.00 %100.00 %57.74 %46.12 %ผ่านผ่าน
น่าน6451.56 %50.79 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
บึงกาฬ54100.00 %98.15 %46.66 %45.97 %ผ่านผ่าน
บุรีรัมย์7966.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปทุมธานี72100.00 %100.00 %8.45 %66.18 %ไม่ผ่านผ่าน
ประจวบคีรีขันธ์68100.00 %100.00 %31.52 %55.50 %ผ่านผ่าน
ปราจีนบุรี6298.39 %96.77 %33.36 %61.26 %ผ่านผ่าน
ปัตตานี6880.88 %77.94 %32.13 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
พระนครศรีอยุธยา7998.72 %97.47 %29.61 %50.75 %ผ่านผ่าน
พะเยา5863.79 %63.79 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พังงา5969.49 %67.80 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พัทลุง6173.33 %75.41 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พิจิตร5889.47 %81.03 %35.27 %53.55 %ผ่านผ่าน
พิษณุโลก8290.24 %89.02 %48.40 %56.21 %ผ่านผ่าน
เพชรบุรี61100.00 %100.00 %26.53 %44.91 %ผ่านผ่าน
เพชรบูรณ์66100.00 %100.00 %49.43 %27.26 %ผ่านผ่าน
แพร่6275.81 %69.35 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ภูเก็ต5854.39 %56.14 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาสารคาม6795.52 %92.54 %24.49 %44.57 %ผ่านผ่าน
มุกดาหาร5698.18 %98.21 %44.90 %40.95 %ผ่านผ่าน
แม่ฮ่องสอน5983.05 %79.31 %40.74 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
ยโสธร5787.50 %85.96 %11.57 %44.91 %ไม่ผ่านผ่าน
ยะลา64100.00 %95.31 %46.98 %46.97 %ผ่านผ่าน
ร้อยเอ็ด8094.87 %93.51 %32.79 %43.94 %ผ่านผ่าน
ระนอง5569.09 %61.11 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ระยอง6584.38 %83.08 %38.02 %41.25 %ผ่านผ่าน
ราชบุรี7376.71 %75.34 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลพบุรี6890.91 %88.24 %6.14 %25.31 %ไม่ผ่านผ่าน
ลำปาง73100.00 %100.00 %45.61 %21.01 %ผ่านผ่าน
ลำพูน58100.00 %100.00 %37.16 %50.37 %ผ่านผ่าน
เลย6873.13 %70.77 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศรีสะเกษ7670.67 %70.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สกลนคร72100.00 %100.00 %33.55 %47.78 %ผ่านผ่าน
สงขลา11665.18 %63.79 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สตูล5592.73 %92.59 %30.57 %37.26 %ผ่านผ่าน
สมุทรปราการ6085.00 %85.00 %52.39 %64.71 %ผ่านผ่าน
สมุทรสงคราม5069.39 %67.35 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรสาคร4868.75 %60.42 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระแก้ว6172.13 %78.69 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระบุรี7180.00 %76.12 %16.71 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
สิงห์บุรี5386.79 %84.91 %36.18 %24.20 %ผ่านผ่าน
สุโขทัย6290.32 %90.00 %36.92 %46.44 %ผ่านผ่าน
สุพรรณบุรี68100.00 %98.53 %22.26 %41.49 %ผ่านผ่าน
สุราษฎร์ธานี10676.42 %75.47 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุรินทร์7529.17 %28.77 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
หนองคาย57100.00 %100.00 %36.75 %32.68 %ผ่านผ่าน
หนองบัวลำภู5378.85 %77.36 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อ่างทอง5174.51 %74.51 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อำนาจเจริญ5058.00 %52.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุดรธานี9694.74 %93.68 %19.01 %46.03 %ไม่ผ่านผ่าน
อุตรดิตถ์6193.33 %90.00 %48.91 %57.59 %ผ่านผ่าน
อุทัยธานี55100.00 %100.00 %39.59 %68.93 %ผ่านผ่าน
อุบลราชธานี10885.98 %85.15 %23.42 %45.43 %ผ่านผ่าน