สรุปผลการลดใช้พลังงานของจังหวัด เดือนพฤศจิกายน 2566
   จังหวัด จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัด
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่6288.52 %87.10 %17.21 %38.73 %ไม่ผ่านผ่าน
กาญจนบุรี7572.22 %72.60 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กาฬสินธุ์6571.88 %70.77 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กำแพงเพชร61100.00 %98.33 %28.21 %37.92 %ผ่านผ่าน
ขอนแก่น11540.87 %40.87 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
จันทบุรี65100.00 %100.00 %43.04 %72.38 %ผ่านผ่าน
ฉะเชิงเทรา6465.63 %64.06 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชลบุรี9646.24 %48.42 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชัยนาท5794.74 %94.55 %48.96 %45.99 %ผ่านผ่าน
ชัยภูมิ6961.76 %62.32 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชุมพร6661.54 %60.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงราย7958.97 %59.49 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงใหม่12170.59 %70.25 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตรัง6768.66 %70.15 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตราด55100.00 %100.00 %38.22 %32.38 %ผ่านผ่าน
ตาก5872.41 %70.69 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครนายก4980.85 %76.60 %16.36 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
นครปฐม7570.67 %72.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครพนม6471.88 %73.02 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครราชสีมา13475.76 %75.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครศรีธรรมราช10366.34 %68.32 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครสวรรค์83100.00 %100.00 %34.27 %32.35 %ผ่านผ่าน
นนทบุรี6186.89 %85.25 %3.63 %41.16 %ไม่ผ่านผ่าน
นราธิวาส68100.00 %100.00 %59.53 %35.44 %ผ่านผ่าน
น่าน6440.63 %39.68 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
บึงกาฬ54100.00 %98.15 %49.43 %43.04 %ผ่านผ่าน
บุรีรัมย์7966.67 %65.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปทุมธานี72100.00 %100.00 %12.38 %58.71 %ไม่ผ่านผ่าน
ประจวบคีรีขันธ์68100.00 %100.00 %30.95 %45.57 %ผ่านผ่าน
ปราจีนบุรี6298.39 %96.77 %24.33 %55.69 %ผ่านผ่าน
ปัตตานี6880.88 %80.88 %37.81 %34.93 %ผ่านผ่าน
พระนครศรีอยุธยา7998.72 %98.73 %34.33 %40.93 %ผ่านผ่าน
พะเยา5862.07 %62.07 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พังงา5964.41 %64.41 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พัทลุง6171.67 %73.77 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พิจิตร5882.46 %77.59 %34.89 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
พิษณุโลก8286.59 %86.59 %56.99 %66.62 %ผ่านผ่าน
เพชรบุรี61100.00 %100.00 %26.17 %37.65 %ผ่านผ่าน
เพชรบูรณ์66100.00 %100.00 %47.65 %26.95 %ผ่านผ่าน
แพร่6270.97 %69.35 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ภูเก็ต5852.63 %54.39 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาสารคาม6795.52 %91.04 %26.83 %37.25 %ผ่านผ่าน
มุกดาหาร5694.55 %92.86 %40.84 %39.02 %ผ่านผ่าน
แม่ฮ่องสอน5981.36 %81.03 %42.70 %53.13 %ผ่านผ่าน
ยโสธร5782.14 %82.46 %6.21 %36.18 %ไม่ผ่านผ่าน
ยะลา64100.00 %98.44 %54.93 %31.57 %ผ่านผ่าน
ร้อยเอ็ด8093.59 %92.21 %29.77 %43.53 %ผ่านผ่าน
ระนอง5567.27 %57.41 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ระยอง6581.25 %81.54 %36.10 %38.50 %ผ่านผ่าน
ราชบุรี7375.34 %72.60 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลพบุรี6890.91 %89.71 %1.68 %21.20 %ไม่ผ่านผ่าน
ลำปาง73100.00 %100.00 %42.70 %39.35 %ผ่านผ่าน
ลำพูน58100.00 %100.00 %33.68 %43.49 %ผ่านผ่าน
เลย6868.66 %67.69 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศรีสะเกษ7666.67 %64.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สกลนคร72100.00 %100.00 %36.15 %39.58 %ผ่านผ่าน
สงขลา11663.39 %63.79 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สตูล5590.91 %90.74 %29.50 %29.16 %ผ่านผ่าน
สมุทรปราการ6081.67 %81.67 %54.60 %65.51 %ผ่านผ่าน
สมุทรสงคราม5063.27 %63.27 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรสาคร4866.67 %58.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระแก้ว6172.13 %80.33 %0.00 %63.22 %รายงานไม่ครบผ่าน
สระบุรี7177.14 %76.12 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สิงห์บุรี5386.79 %81.13 %36.50 %13.54 %ผ่านไม่ผ่าน
สุโขทัย6288.71 %88.33 %28.84 %40.35 %ผ่านผ่าน
สุพรรณบุรี68100.00 %98.53 %18.80 %27.34 %ไม่ผ่านผ่าน
สุราษฎร์ธานี10673.58 %74.53 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุรินทร์7527.78 %27.40 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
หนองคาย57100.00 %100.00 %38.57 %27.70 %ผ่านผ่าน
หนองบัวลำภู5378.85 %75.47 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อ่างทอง5174.51 %70.59 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อำนาจเจริญ5056.00 %54.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุดรธานี9694.74 %93.68 %24.67 %35.19 %ผ่านผ่าน
อุตรดิตถ์6193.33 %90.00 %44.86 %46.45 %ผ่านผ่าน
อุทัยธานี5598.18 %98.15 %39.74 %61.41 %ผ่านผ่าน
อุบลราชธานี10885.98 %85.15 %25.97 %-555.41 %ผ่านไม่ผ่าน