สรุปผลการลดใช้พลังงานของจังหวัด เดือนธันวาคม 2566
   จังหวัด จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัด
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่6288.52 %87.10 %11.35 %47.70 %ไม่ผ่านผ่าน
กาญจนบุรี7569.44 %71.23 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กาฬสินธุ์6571.88 %69.23 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กำแพงเพชร61100.00 %98.33 %31.31 %48.11 %ผ่านผ่าน
ขอนแก่น11540.87 %40.87 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
จันทบุรี6598.41 %98.44 %47.63 %70.48 %ผ่านผ่าน
ฉะเชิงเทรา6462.50 %62.50 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชลบุรี9638.71 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชัยนาท5791.23 %90.91 %39.58 %43.27 %ผ่านผ่าน
ชัยภูมิ6960.29 %56.52 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชุมพร6660.00 %58.46 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงราย7953.85 %55.70 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงใหม่12167.23 %65.29 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตรัง6762.69 %56.72 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตราด55100.00 %100.00 %39.50 %33.01 %ผ่านผ่าน
ตาก5863.79 %63.79 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครนายก4965.96 %63.83 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครปฐม7566.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครพนม6459.38 %63.49 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครราชสีมา13470.45 %69.70 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครศรีธรรมราช10363.37 %62.38 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครสวรรค์83100.00 %100.00 %29.97 %38.21 %ผ่านผ่าน
นนทบุรี6183.61 %81.97 %28.19 %56.99 %ผ่านผ่าน
นราธิวาส68100.00 %100.00 %60.18 %39.41 %ผ่านผ่าน
น่าน6437.50 %36.51 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
บึงกาฬ54100.00 %96.30 %50.50 %45.11 %ผ่านผ่าน
บุรีรัมย์7961.54 %62.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปทุมธานี72100.00 %100.00 %13.98 %-30.36 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
ประจวบคีรีขันธ์6895.59 %95.45 %-14.22 %57.87 %ไม่ผ่านผ่าน
ปราจีนบุรี6295.16 %88.71 %18.54 %47.18 %ไม่ผ่านผ่าน
ปัตตานี6875.00 %73.53 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พระนครศรีอยุธยา7994.87 %94.94 %44.34 %51.57 %ผ่านผ่าน
พะเยา5856.90 %56.90 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พังงา5962.71 %61.02 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พัทลุง6161.67 %60.66 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พิจิตร5882.46 %74.14 %39.50 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
พิษณุโลก8280.49 %81.71 %51.83 %48.99 %ผ่านผ่าน
เพชรบุรี61100.00 %100.00 %26.57 %40.09 %ผ่านผ่าน
เพชรบูรณ์6698.46 %98.46 %53.79 %37.29 %ผ่านผ่าน
แพร่6264.52 %64.52 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ภูเก็ต5849.12 %50.88 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาสารคาม6795.52 %91.04 %30.34 %47.05 %ผ่านผ่าน
มุกดาหาร5681.82 %83.93 %50.51 %43.91 %ผ่านผ่าน
แม่ฮ่องสอน5981.36 %81.03 %46.98 %56.44 %ผ่านผ่าน
ยโสธร5782.14 %80.70 %2.25 %38.67 %ไม่ผ่านผ่าน
ยะลา6496.77 %100.00 %54.39 %27.52 %ผ่านผ่าน
ร้อยเอ็ด8089.74 %87.01 %27.79 %46.97 %ผ่านผ่าน
ระนอง5561.82 %59.26 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ระยอง6576.56 %76.92 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ราชบุรี7369.86 %69.86 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลพบุรี6884.85 %83.82 %25.32 %27.19 %ผ่านผ่าน
ลำปาง73100.00 %100.00 %47.81 %42.41 %ผ่านผ่าน
ลำพูน58100.00 %100.00 %45.18 %49.74 %ผ่านผ่าน
เลย6859.70 %60.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศรีสะเกษ7658.67 %57.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สกลนคร72100.00 %100.00 %50.41 %46.69 %ผ่านผ่าน
สงขลา11656.25 %54.31 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สตูล5587.27 %85.19 %29.93 %36.60 %ผ่านผ่าน
สมุทรปราการ6081.67 %85.00 %58.16 %65.33 %ผ่านผ่าน
สมุทรสงคราม5057.14 %51.02 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรสาคร4860.42 %47.92 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระแก้ว6167.21 %73.77 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระบุรี7171.43 %74.63 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สิงห์บุรี5386.79 %79.25 %40.14 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
สุโขทัย6285.48 %86.67 %37.76 %-46.91 %ผ่านไม่ผ่าน
สุพรรณบุรี68100.00 %98.53 %39.38 %39.56 %ผ่านผ่าน
สุราษฎร์ธานี10667.92 %68.87 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุรินทร์7527.78 %27.40 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
หนองคาย5798.21 %98.25 %44.61 %27.98 %ผ่านผ่าน
หนองบัวลำภู5376.92 %75.47 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อ่างทอง5166.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อำนาจเจริญ5050.00 %46.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุดรธานี9694.74 %93.68 %29.69 %43.44 %ผ่านผ่าน
อุตรดิตถ์6185.00 %80.00 %52.45 %46.71 %ผ่านผ่าน
อุทัยธานี5596.36 %94.44 %41.73 %64.70 %ผ่านผ่าน
อุบลราชธานี10884.11 %82.18 %33.81 %35.28 %ผ่านผ่าน