สรุปผลการลดใช้พลังงานของจังหวัด เดือนเมษายน 2567
   จังหวัด จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัด
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่6248.39 %45.90 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กาญจนบุรี7565.75 %63.89 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กาฬสินธุ์6555.38 %53.85 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กำแพงเพชร6198.36 %98.31 %30.58 %50.43 %ผ่านผ่าน
ขอนแก่น11540.00 %39.09 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
จันทบุรี65100.00 %98.46 %43.06 %76.04 %ผ่านผ่าน
ฉะเชิงเทรา6455.56 %54.69 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชลบุรี9639.78 %40.63 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชัยนาท5777.19 %78.57 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชัยภูมิ6959.42 %53.62 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชุมพร6656.92 %56.92 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงราย7953.16 %48.10 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงใหม่12164.46 %62.81 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตรัง6764.18 %62.69 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตราด5583.33 %83.33 %47.91 %44.27 %ผ่านผ่าน
ตาก5860.34 %63.79 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครนายก4974.47 %74.47 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครปฐม7558.67 %61.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครพนม6590.77 %90.77 %20.66 %40.18 %ผ่านผ่าน
นครราชสีมา13465.15 %65.15 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครศรีธรรมราช10348.51 %49.02 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครสวรรค์8387.95 %86.59 %29.26 %40.03 %ผ่านผ่าน
นนทบุรี6168.85 %68.85 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นราธิวาส6895.52 %89.55 %56.60 %43.00 %ผ่านผ่าน
น่าน6435.94 %35.94 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
บึงกาฬ5488.89 %83.33 %45.57 %49.68 %ผ่านผ่าน
บุรีรัมย์7958.97 %58.23 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปทุมธานี7273.61 %72.22 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ประจวบคีรีขันธ์6877.94 %79.10 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปราจีนบุรี62100.00 %100.00 %33.99 %52.07 %ผ่านผ่าน
ปัตตานี6876.47 %75.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พระนครศรีอยุธยา7982.05 %78.48 %32.99 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
พะเยา5860.34 %62.07 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พังงา5969.49 %67.24 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พัทลุง6173.77 %72.13 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พิจิตร5863.16 %56.90 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พิษณุโลก8279.27 %78.05 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เพชรบุรี6162.30 %63.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เพชรบูรณ์6662.12 %57.58 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
แพร่6261.29 %54.84 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ภูเก็ต5847.37 %45.61 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาสารคาม6761.19 %60.61 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มุกดาหาร5667.27 %70.91 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
แม่ฮ่องสอน5959.32 %55.93 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ยโสธร5775.00 %73.21 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ยะลา6488.71 %89.06 %51.86 %54.65 %ผ่านผ่าน
ร้อยเอ็ด8093.67 %92.41 %61.18 %61.50 %ผ่านผ่าน
ระนอง5569.09 %61.82 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ระยอง6562.50 %64.62 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ราชบุรี7361.64 %61.64 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลพบุรี6870.15 %70.59 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลำปาง7398.63 %100.00 %41.67 %52.49 %ผ่านผ่าน
ลำพูน5896.55 %96.55 %41.47 %54.77 %ผ่านผ่าน
เลย6867.65 %67.16 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศรีสะเกษ7659.21 %57.89 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สกลนคร72100.00 %100.00 %50.07 %53.10 %ผ่านผ่าน
สงขลา11666.07 %62.61 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สตูล5587.27 %87.04 %-207.10 %45.31 %ไม่ผ่านผ่าน
สมุทรปราการ6047.46 %43.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรสงคราม5042.86 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรสาคร4852.08 %53.19 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระแก้ว6140.68 %33.90 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระบุรี7156.34 %55.71 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สิงห์บุรี5375.47 %73.58 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุโขทัย6275.81 %73.77 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุพรรณบุรี6892.65 %85.29 %53.56 %57.36 %ผ่านผ่าน
สุราษฎร์ธานี10660.00 %59.43 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุรินทร์7535.14 %38.03 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
หนองคาย5796.43 %96.49 %44.15 %40.31 %ผ่านผ่าน
หนองบัวลำภู5364.15 %52.83 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อ่างทอง5168.63 %68.63 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อำนาจเจริญ5059.18 %58.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุดรธานี9689.58 %88.54 %37.87 %48.42 %ผ่านผ่าน
อุตรดิตถ์6180.33 %78.69 %33.06 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
อุทัยธานี5576.36 %74.55 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุบลราชธานี10842.99 %42.06 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ