ประเมินผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
อบต.ตาลชุมไม่ครบ22,587.43ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ914.70ประเมินไม่ได้0.0
อบต.นาเหลืองไม่ครบ27,236.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,932.17ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ส้านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. น้ำมวบ18,513.6719,679.03-6.29 %1.09,254.341,829.8980.23 %10.0
อบต. น้ำปั้ว22,127.2725,802.00-16.61 %1.05,572.653,074.7144.83 %10.0
อบต. ยาบหัวนา77,866.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016,164.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. อ่ายนาไลย27,204.1221,833.3919.74 %10.015,423.723,992.3674.12 %10.0
อบต. แม่ขะนิง55,460.3528,928.0047.84 %10.06,802.682,282.1166.45 %10.0
อบต. แม่สาคร79,904.7015,862.7180.15 %10.05,494.562,354.8057.14 %10.0
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์85,819.9233,241.0061.27 %10.06,117.302,423.3260.39 %10.0
อบต.แม่สา29,462.6316,325.0044.59 %10.04,638.363,091.8833.34 %10.0
อบต. ทุ่งศรีทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.นาปังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.น้ำแก่น50,063.4712,348.3475.33 %10.04,336.913,219.5025.77 %10.0
อบต.น้ำเกี๋ยนไม่ครบ26,844.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,164.83ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.ผาทอง10,736.1717,112.00-59.39 %1.05,546.092,496.1554.99 %10.0
อบต.ปอน129,297.4038,283.0070.39 %10.010,923.843,306.4469.73 %10.0
เทศบาลตำบลงอบไม่ครบ16,706.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,258.44ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลและไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งช้างไม่ครบ13,363.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,060.78ประเมินไม่ได้0.0
อบต.เชียงกลางพญาแก้ว73,248.2516,011.3078.14 %10.08,339.592,237.1873.17 %10.0
อบต. เปือ29,727.2515,940.0046.38 %10.07,438.442,023.4272.80 %10.0
อบต. พระธาตุ101,282.5343,525.0057.03 %10.08,329.151,890.0977.31 %10.0
เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาทะนุง383,981.9119,020.8695.05 %10.014,243.252,217.4584.43 %10.0
เทศบาลตำบลบ่อแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองลีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ปิงหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.ดู่พงษ์51,111.0431,739.0037.90 %10.06,667.441,857.0972.15 %10.0
อบต. ป่าแลวหลวง41,715.5324,619.0040.98 %10.08,441.481,613.4680.89 %10.0
อบต. พงษ์24,105.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,592.912,019.6573.4 %10.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.บ่อ39,163.7011,980.0069.41 %10.06,240.543,168.6149.23 %10.0
อบต. ภูฟ้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ดงพญาไม่ครบ7,839.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาไร่หลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชนแดน8,669.1211,430.00-31.8 %1.010,595.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลยอด46,084.6818,229.0060.44 %10.09,570.062,683.0971.96 %10.0
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด258,927.2225,523.0090.14 %10.05,757.183,671.5036.23 %10.0
อบต.เมืองจัง86,037.6115,018.0082.54 %10.04,438.142,777.2637.42 %10.0
อบต.ท่าน้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.ฝายแก้ว30,864.2427,130.0012.10 %10.06,874.388,229.37-19.71 %1.0
อบต.ขุนน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยโก๋นไม่ครบ24,101.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,823.40ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลดู่ใต้ไม่ครบ7,292.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,205.82ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเชียงกลาง67,580.9637,128.0045.06 %10.012,044.7099.0099.18 %10.0
เทศบาลตำบลเวียงสา29,530.4519,147.0035.16 %10.03,660.21756.2079.34 %10.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า52,711.7215,143.2571.27 %10.04,137.601,176.6871.56 %10.0
อบต. ป่าคาหลวงไม่ครบ18,502.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สวด12,972.7926,793.87-106.54 %1.04,860.481,590.0767.29 %10.0
อบต. บ้านพี้46,256.4925,972.5343.85 %10.04,293.921,318.3069.30 %10.0
อบต. นาน้อย20,504.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,179.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ผาตอ49,551.2140,330.5618.61 %10.06,948.575,865.7215.58 %10.0
องค์การบริหารส่วนตำบลยม33,960.6215,234.0055.14 %10.05,257.041,637.0968.86 %10.0
เทศบาลเมืองน่านไม่ครบ160,900.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ44,451.33ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าวังผาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาน้อยไม่ครบ31,453.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง149,352.27151,684.50-1.56 %1.0106,559.556,236.6794.15 %10.0
เทศบาลตำบลหนองแดง14,919.8920,050.10-34.39 %1.03,251.103,465.75-6.60 %1.0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน183,736.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.044,159.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ผาสิงห์40,619.6622,575.2444.42 %10.04,783.926,160.10-28.77 %1.0
อบต.ไชยสถานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ถืมตอง104,126.0927,319.0073.76 %10.04,992.842,812.2643.67 %10.0
อบต. เรือง16,788.2946,413.03-176.5 %1.04,408.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาซาว15,638.9812,297.4021.37 %10.03,327.543,333.50-0.18 %1.0
เทศบาลตำบลกองควายไม่ครบ25,067.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,208.35ประเมินไม่ได้0.0
อบต.บ่อสวก(สวก)17,012.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,254.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน240,668.5248,917.0079.67 %10.012,394.449,413.3224.05 %10.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.หมอเมือง17,387.3826,691.87-53.51 %1.07,944.282,027.6374.48 %10.0
อบต. น้ำพาง98,868.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.046,434.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่จริมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลศรีษะเกษ41,095.4015,481.0062.33 %10.011,416.266,949.6839.12 %10.0
อบต. สถานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,111.04ประเมินไม่ได้0.0
อบต. สันทะ65,235.2821,465.7767.09 %10.09,436.863,982.7557.80 %10.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่92,325.5924,289.2573.69 %10.09,032.903,046.4266.27 %10.0
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก198,914.5925,527.0087.17 %10.010,384.471,977.8080.95 %10.0
เทศบาลตำบลปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแงง28,630.6819,833.0030.73 %10.06,436.381,628.2674.70 %10.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสถานไม่ครบ39,011.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,082.67ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลศิลาแลงไม่ครบ10,855.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. อวน14,700.0710,580.0028.03 %10.010,867.323,465.8068.11 %10.0
อบต. ไชยวัฒนาไม่ครบ28,823.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,562.58ประเมินไม่ได้0.0
อบต.เจดีย์ชัย56,386.0432,714.0041.98 %10.07,034.361,916.5872.75 %10.0
อบต. ภูคาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สกาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ป่ากลาง38,645.4926,224.6132.14 %10.06,233.402,364.2962.07 %10.0
อบต. วรนคร21,928.1730,830.10-40.60 %1.06,379.804,768.3225.26 %10.0
องค์การบริหารส่วนตำบลริมไม่ครบ14,029.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ป่าคา14,907.1025,901.00-73.75 %1.09,369.902,898.1969.07 %10.0
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม54,145.7723,991.8155.69 %10.06,963.732,006.9571.18 %10.0
อบต. ศรีภูมิไม่ครบ32,582.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. จอมพระ11,263.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,682.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แสนทอง68,274.4722,764.0066.66 %10.010,939.261,986.8081.84 %10.0
เทศบาลตำบลกลางเวียง27,540.9054,769.92-98.87 %1.010,591.988,857.0416.38 %10.0
เทศบาลตำบลขึ่ง21,865.3717,300.0020.88 %10.016,309.45512.6696.86 %10.0
อบต. ไหล่น่าน34,270.3119,690.0042.5 %10.06,395.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0