สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม150,597.16159,272.00-5.8 %0.05,783.02955.7083.5 %5.0
รวม 150,597 159,272 -5.76 % 5,783 956 83.47 %