กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า123,926.9281,000.0034.6 %5.07,846.628,628.55-10.0 %0.0
รวม 123,927 81,000 34.64 % 7,847 8,629 -9.97 %