กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 565,510.94467,869.0017.3 %5.010,335.455,943.3042.5 %5.0
รวม 565,511 467,869 17.27 % 10,335 5,943 42.50 %