กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน116,900.37142,939.00-22.3 %0.55,851.81715.7687.8 %0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %