กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง540,211.44487,838.009.7 %4.516,254.238,468.1047.9 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)17,120.2916,827.001.7 %0.54,310.473,800.9511.8 %5.0
รวม 557,332 504,665 9.45 % 20,565 12,269 40.34 %