กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์520,873.81299,652.0042.5 %5.06,439.62947.1585.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย298,870.06282,000.005.6 %2.51,313.41273.9579.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,894.942,631.0073.4 %5.036.5457.00-56.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย315,948.25266,000.0015.8 %5.01,831.061,046.2742.9 %5.0
สำนักข่าว19,232.7866,000.00-243.2 %0.05,556.50874.8784.3 %5.0
รวม 1,164,820 916,283 21.34 % 15,177 3,199 78.92 %