กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ235,264.70189,895.0519.3 %5.07,290.081,115.0084.7 %5.0
รวม 235,265 189,895 19.28 % 7,290 1,115 84.71 %