กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 300,759.22181,222.0039.7 %5.012,933.718,815.6131.8 %5.0
รวม 300,759 181,222 39.75 % 12,934 8,816 31.84 %