กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 121,469.79124,304.00-2.3 %0.05,942.481,642.8372.4 %5.0
รวม 121,470 124,304 -2.33 % 5,942 1,643 72.35 %